21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Programul de lucru flexibil: condiții și oportunități

Loading
Cetăţeanul şi legea Programul de lucru flexibil: condiții și oportunități
Programul de lucru flexibil: condiții și oportunități
totuldespremame.ro

În legătură cu apariția unor situații familiale, suntnevoită să solicit angajatorului să-mi stabilească un pro­gram de lucru flexibil. Vă rog să-mi  spuneți care sunt condițiile pentru a trece  la un astfel de program de lucru și ce garanții juridice prevede legislația în acest caz?

Victoria Motângă, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Programul flexibil de muncă presupune un mod diferit de organi­zare a timpului de muncă față de regimul de muncă stabilit în cadrul unității (pentru majoritatea salariaților).

Codul muncii reglementează mai multe modalități  flexibile de muncă. În acest sens, art. 1 din Codul muncii definește noțiunea de formule flexibile de muncă drept programe de muncă ce oferă po­sibilitate salariaților să își adapteze programul de lucru, inclusiv prin utilizarea muncii la distanță, a muncii la domiciliu, a regimului flexibil de muncă, a timpului de muncă parțial sau a săptămânii de lucru com­primate.

Formulele flexibile de muncă, potrivit art. 100 prim alin. (1) din Codul muncii, se instituie prin acordul dintre salariat și angajator, la solicitarea salariatului sau a angajatorului, atât la momentul angajării, cât și după încheierea contractului individual de muncă, pe o durată determinată sau nedeterminată.

În cazul stabilirii unui regim de muncă flexibil, acesta va constitui un program de  muncă în care ziua nu se începe și nu se termină la o oră fixă, ci într-un interval stabilit prin acordul dintre salariat și an­gajator, dar cu condiția îndeplinirii duratei stabilite a zilei de muncă. Or, durata zilnică a timpului de muncă poate fi împărțită în două perioade: o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă, și o perioadă variabilă, în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare.

 

Program de muncă în care ziua nu se începe și nu se termină la o oră fixă

 

În cazul în care, la solicitarea salariatului sau a angajatorului, părțile au convenit asupra unei formule flexibile de muncă, aceasta se stabilește în contractul individual de muncă (la momentul angajării) sau în acordul suplimentar la contractul individual de muncă (după încheierea acestuia).

Cu referire la garanții în cazul aplicării formulelor flexibile de mun­că. Activitatea în condițiile formulelor flexibile de muncă nu limitează drepturile și garanțiile salariatului privind calcularea vechimii în mun­că, privind durata concediului de odihnă anual sau alte drepturi afe­rente raporturilor de muncă, prevăzute de Codul muncii. Mai mult, formulele flexibile de muncă se aplică fără a aduce atingere prevederi­lor art. 100 din Codul muncii, care are drept obiectiv al reglementărilor legale durata zilnică a timpului de muncă.

Salariatul poate solicita modificarea programului de muncă, în scris, printr-o cerere care trebuie să conțină: data depunerii cererii, formula flexibilă de muncă solicitată și data la care modificarea pro­gramului de muncă ar urma să înceapă. În termen de 30 de zile de la recepționarea solicitării de modificare a programului de muncă, anga­jatorul trebuie să dea un răspuns cu prezentarea justificărilor aferente deciziei. Adică, în cazul în care angajatorul refuză solicitarea salariatu­lui de a trece la programul de muncă flexibil, atunci el va fi nevoit să justifice acest lucru.

În procesul de examinare a solicitării de ajustare rezonabilă a pro­gramului de muncă, angajatorul, potrivit art. 100 prim alin. (6) din Codul muncii, poate lua în considerare următorii factori pentru a de­termina posibilitatea sau imposibilitatea ajustării locului de muncă la formulele flexibile de muncă: a) costurile implicate; b) capacitatea de reorganizare a muncii printre personalul existent; c) capacitatea de a recruta personal suplimentar; d) impactul asupra calității; e) impactul asupra performanței salariatului; f) efectul asupra capacității de a sa­tisface cererea clienților.

În sfârșit, trebuie subliniat faptul că, în cazul salariatului cu formulă flexibilă de muncă aflat în deplasare în interes de serviciu, asupra lui se extinde programul de muncă stabilit la unitatea la care acesta este delegat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand