30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Procedura de conciliere a conflictului colectiv de muncă. Renunţarea salariatului la drepturile sale este nulă

Loading
Cetăţeanul şi legea Procedura de conciliere a conflictului colectiv de muncă. Renunţarea salariatului la drepturile sale este nulă
Procedura de conciliere a conflictului colectiv de muncă. Renunţarea salariatului la drepturile sale este nulă
smallbusiness.chron.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 (22) 23 76 39 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Procedura de conciliere a conflictului colectiv de muncă

 

Sunt lider de sindicat și mă interesează în ce cazuri procedu­ra de conciliere a conflictului colectiv de muncă este obliga­torie și în ce constă aceasta?

Vladimir Bogdan, Chișinău

 

Legislația prevede mai multe măsuri pentru ameliorarea unui conflict colectiv de muncă. Procedura de conciliere constituie o eta­pă obligatorie sau extrajudiciară a soluţionării conflictului colectiv de muncă. Prin această procedură, legea obligă examinarea con­flictului în cadrul comisiei de conciliere. Comisia în cauză se consti­tuie dintr-un număr egal de reprezentanți ai părților conflictului, la inițiativa uneia dintre ele.

Procedura de conciliere se desfăşoară între părţile conflictului în cadrul unei comisii de conciliere. Această comisie este alcătuită din­tr-un număr egal de reprezentanţi ai părţilor conflictului, la iniţiativa uneia dintre ele.

Comisia se formează prin ordinul angajatorului şi hotărârea re­prezentanţilor salariaţilor. Preşedintele comisiei de conciliere este ales cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

Dezbaterile comisiei de conciliere sunt consemnate într-un pro­ces-verbal întocmit în două sau mai multe exemplare, după caz.

În cazul în care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o înţe­legere asupra revendicărilor înaintate de reprezentanţii salariaţilor, comisia va adopta, în termen de cinci zile lucrătoare, o decizie obli­gatorie pentru părţile conflictului, pe care o va remite acestora în termen de 24 de ore din momentul adoptării.

În cazul în care membrii comisiei de conciliere nu au ajuns la o înţelegere, preşedintele comisiei, potrivit art. 359 din Codul muncii, informează în scris despre acest lucru părţile conflictului în termen de 24 de ore.

În situaţia în care părţile conflictului nu sunt de acord cu decizia comisiei de conciliere, fiecare din ele este în drept să depună, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei sau pri­mirii informaţiei respective, o cerere de soluţionare a conflictului în instanţa de judecată.

 

Renunţarea salariatului la drepturile sale este nulă

 

Doresc să aflu cine trebuie să fie preavizat și în ce perioadă în caz de reducere a statelor de personal și dacă angajatorul poate sau nu să concedieze salariatul până la expirarea peri­oadei de preavizare?

Vladimir Păduraru, Nisporeni

 

Una din condițiile principale ale concedierii pe motivul redu­cerii numărului sau a statelor de personal se referă la preavizarea salariaților, sub semnătură, prin ordin, cu două luni înainte de redu­cerea numărului sau a statelor de personal. Este de reținut faptul că, în caz de reducere a numărului sau a statelor de personal, ur­mează să fie preavizate numai persoanele ale căror locuri de muncă (funcții) sunt reduse. În practica aplicării acestor prevederi legale, cu adevărat, deseori, apare întrebarea: salariatul poate fi concediat până la expirarea perioadei de preavizare de două luni?  Răspunsul la această întrebare nu poate fi afirmativ, deoarece, în art. 88, alin. (1), lit. b) din Codul  muncii se menționează în mod imperativ că angajatorul va emite un ordin cu privire la preavizarea, sub sem­nătură, a salariaților cu două luni înainte de reducerea numărului sau a statelor de personal. În același timp, art. 9  alin. (11) din Co­dul muncii dispune că „Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin prezentul cod. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand