19 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Problemele din educație, discutate la Biroul Executiv FSEȘ

Loading
Fără categorie Problemele din educație, discutate la Biroul Executiv FSEȘ
Problemele din educație, discutate la Biroul Executiv FSEȘ

ses-birou

 

Federația Sindicală a Educației și Științei a convocat, miercuri, Biroul Executiv pentru a pune în discuție proiectul unei noi Convenții Colective (nivel de ramură) pentru perioa­da 2016-2020 și a face bilanțul Convenției Colective 2011-2015.

 

Dumitru Ivanov, președintele FSEȘ, a accentuat că semnarea noii Convenții Colective cu Ministerul Educației depinde de numirea nou­lui guvern. „De îndată ce va fi numit un nou ministru al Educației, vom începe negocierile pentru semna­rea Convenției Colective. Proiectul pentru următorii cinci ani este mult mai bogat. 70 la sută dintre preve­deri sunt absolut noi, fiindcă o bună parte din problemele din vechea convenție au fost deja soluționate. Acum se așteaptă o reformă foarte serioasă în sistemul învățământului și trebuie să ținem cont de probleme­le care pot apărea și de consecințele acestora, legate în primul rând de crearea condițiilor de muncă, secu­ritatea și sănătatea în muncă și sa­lariu decent. Toți cei care activează în ramură trebuie să fie protejați”, a declarat Dumitru Ivanov.

Ion Bulat, vicepreședinte FSEȘ, a vorbit, la rândul său, despre realiza­rea Convenției Colective, care expi­ră la sfârșitul acestui an. „Urmare a examinării realizării acesteia pentru perioada 2011-2015, Biroul Execu­tiv a constatat că părțile semnatare au acționat în concordanță cu pre­vederile Convenției întru atingerea scopurilor acesteia. În comparație cu perioada de până la Congresul V, s-a îmbunătățit simțitor activitatea Comisiei pentru consultări și nego­cieri colective (la nivel de ramură) Ministerul Educației – Consiliul Ge­neral al SEȘ. Au fost semnate două acorduri adiționale la convenție, mersul realizării Convenției Colec­tive și acordurile adiționale au fost monitorizate în permanență de or­ganele de conducere ale sindicate­lor”, a menționat Ion Bulat.

Părțile au acționat consolidat în vederea reglementării atestării cadrelor didactice și de conducere, la elaborarea regulamentelor de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de di­rector și director-adjunct, de orga­nizare și funcționare a organului local de specialitate. Nu au rămas în afara atenției părților problemele asigurării instituțiilor cu cadre di­dactice tinere. Anual se examinează comanda de stat de înmatriculare a studenților și elevilor, se monitori­zează încadrarea tinerilor specialiști și acordarea indemnizațiilor unice și a facilităților pentru această ca­tegorie.

Retribuirea muncii a fost un su­biect mereu în vizorul celor două părți. Drept rezultat, salariile ca­drelor didactice au fost majorate practic anual: în anul 2011, cadrele didactice au ridicat salarii cu 11-12,5 la sută mai mari. Mulțumitoare au fost rezultatele anului 2014, când salariile cadrelor didactice din grădinițe au fost egalate cu ale ce­lor din școli și s-au majorat cu 20 la sută, iar pentru unii salariați – cu circa 32 la sută.

Acestea sunt doar câteva exem­ple pozitive obținute grație muncii și negocierilor sindicatelor. Biroul Executiv al FSEȘ, organele elective de nivelul doi și organizațiile sindi­cale primare vor depune toate efor­turile pentru implementarea Codu­lui educației, dar vor cere organelor de resort respectarea drepturilor salariaților, adoptarea de către gu­vern a regulamentelor și tehnologi­ilor necesare adaptării actelor legis­lative la cerințele Codului educației, până la modificarea și completarea acestuia.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi