17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Priorităţile mişcării sindicale, abordate de membrii „Sindenergo”

Loading
Fără categorie Priorităţile mişcării sindicale, abordate de membrii „Sindenergo”
Priorităţile mişcării sindicale, abordate de membrii „Sindenergo”

 

 

seminar-sindenergo

Foto: vocea.md

Priorităţile actuale ale mişcării sin­dicale din ţara noastră, precum şi cele mai eficiente căi de promova­re a drepturilor şi intereselor sala­riaţilor, au fost abordate în cadrul unui seminar organizat, recent, de Sindicatul Federativ „Sindenergo”, la care a participat şi preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova, Oleg Budza.

 

Preşedintele CNSM a menţionat, în context, că în curând în ţara noastră va fi creat un nou Guvern şi urmează ca ulteri­or liderii de sindicat să aibă întâlniri cu re­prezentanţii acestuia, la care să le înmâne­ze o listă de chestiuni axate pe conlucrarea în cadrul dialogului social.

Oleg Budza s-a referit, de asemenea, la mai multe aspecte legate de condiţiile în care lucrează în prezent salariaţii din dife­rite sfere de activitate, precum şi la nivelul de aplicare de către angajatori a norme­lor în vigoare de securitate şi sănătate în muncă.

Astfel, pe de o parte, atestarea factori­lor de risc pentru viaţa şi sănătatea sala­riaţilor la locul lor de muncă, în multe ca­zuri, nu are loc în corespundere cu legea, iar pe de alta, structurile de resort nici nu implementează mecanisme de depistare şi înregistrare a cazurilor de îmbolnăvire profesională.

În consecinţă, mulţi dintre salariaţi sunt expuşi ani întregi diferitelor riscuri la locul de muncă, iar în cazurile de îmbol­năvire, sunt lăsaţi să se descurce cum pot cu toate problemele care îi afectează.

În aceste condiţii, CNSM poartă dis­cuţii cu organizaţii donatoare din Olanda în ceea ce priveşte acordarea de sprijin financiar în scopul procurării unui labo­rator mobil pentru efectuarea măsurărilor necesare depistării factorilor de risc pro­fesional de la unităţile la care activează salariaţii–membri de sindicat.

 

Remediu împotriva exodului forței de muncă

 

Un alt aspect asupra căruia vor insis­ta sindicatele în cadrul dialogului social ţine de elaborarea mecanismelor nece­sare pentru normarea muncii în diverse domenii de activitate şi pentru diferite profesii.

Totodată, vor fi solicitate garanţii în ceea ce priveşte remunerarea muncii, pentru a fi stopat exodul în masă al po­pulaţiei economic active, în special, din categoria tinerilor.

Oleg Budza a mai accentuat că o priori­tate importantă va fi şi modificarea siste­mului actual de creditare a afacerilor, care să se bazeze pe crearea de relaţii de parte­neriat între antreprenori şi bancheri, ori­entate spre dezvoltarea întreprinderilor, în beneficiul tuturor.

La rândul său, preşedintele Sindicatu­lui Federativ „Sindenergo”, Valerian Cris­tea, a remarcat că va urma o perioadă în care vor fi desfăşurate conferinţe de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile sin­dicale. În context, reprezentanţii acestui sindicat au dorit să facă un schimb de idei privind determinarea direcţiilor priorita­re de activitate în viitor.

Printre problemele principale ridicate de reprezentanţii „Sindenergo” s-a numă­rat extinderea atribuţiilor Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, identificarea mo­dalităţii optime de indicare a diagnozelor în certificatele de boală ale salariaţilor, privatizarea întreprinderilor din sectorul energetic etc.

În acelaşi context, pentru preşedinţii de comitete sindicale din cadrul „Sinde­nergo” a fost organizat un seminar axat pe mecanismele juridice de protecţie a drepturilor sindicale, precum şi per-fecţionarea şi aplicarea legislaţiei muncii.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și