26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Prin înţelegere şi colaborare spre un dialog social veritabil

Loading
Social Prin înţelegere şi colaborare spre un dialog social veritabil
Prin înţelegere şi colaborare spre un dialog social veritabil
dialog-social-calarasi

Foto: vocea.md

Are o suprafaţă relativ mică şi un număr nu prea mare de locuitori. Vorbim des­pre satul Nişcani din raionul Călăraşi, unde relaţiile de muncă constructive şi dialogul social sunt la ele acasă. Ajutorul reciproc venit din partea celor trei par­teneri contribuie atât la îmbunătăţirea stării de lucruri din comunitate, cât şi a instituţiilor de învăţământ.

 

Echipa „Vocii poporului” s-a deplasat la Călăraşi pentru a se convinge de această realitate şi dacă există, în special, acel dia­log social sănătos de care se tot vorbeşte atât de mult. Şcoala şi grădiniţa din sat împart acelaşi sediu. Cu toate acestea, salaria­ţii sunt mulţumiţi, iar noţiunea de a acţiona în comun a devenit deja o obişnuinţă pentru ei. Re­laţiile de colaborare şi înţelegere îi ajută să-şi păstreze locurile de muncă. A confirmat acest lucru însuşi primarul localităţii Gheor­ghe Stratan.

 

g_social

Vom face tot posibilul ca salariații noştri să beneficieze de mai multe premii şi bilete de odihnă

 

„Noi am reuşit să ne men­ţinem în urma optimizării in­stituţiilor de învăţământ doar printr-o colaborare fructuoasă. Multe şcoli şi grădiniţe din raion au fost lichidate pentru că găz­duiau puţini copii. La noi, deşi e cam aceeaşi situaţie, totuşi buna conlucrare ne-a ajutat ca institu­ţiile de învăţământ să activeze în continuare”, a subliniat primarul localităţii.

Directoarea şcolii, Ludmila Stratan, ne-a povestit că relaţiile dintre partenerii sociali, la ei în localitate, sunt mai mult decât bune. „Atâta timp cât există in­terese şi obiective comune între administraţie, sindicat şi patro­nat, dialogul social este unul con­structiv”, a subliniat directoarea şcolii.

 

Dialogul menţine locurile de muncă

 

De acest lucru ne-a convins şi preşedintele Consiliului Interra­mural al Sindicatelor Teritoria­le din raionul Călăraşi, Tamara Damir. Potrivit dânsei, anume faptul că există înţelegere şi sco­puri comune, a contribuit ca in­stituţiile de învăţământ să nu fie supuse optimizărilor, iar salari­aţii să nu rămână fără un loc de muncă. „Consider că între noi, partenerii sociali, sunt nişte rela­ţii omeneşti, care ne aduc numai rezultate în favoarea angajaţilor – membri de sindicat. Un con­ducător demn simte că acţiunile sindicatului nu sunt orientate împotriva lui, dar pentru a-l aju­ta şi orienta să respecte legisla­ţia”, a menţionat preşedintele CIST Călăraşi.

La rândul său, primarul loca­lităţii, Gheorghe Stratan, a dat asigurări că administraţia publi­că locală îşi îndeplineşte cu res­ponsabilitate obligaţiunile. Acest lucru a fost confirmat şi de către cei trei parteneri sociali.

 

Salariaţii sunt foarte mulţumiţi de atitudinea angajatorului

 

Un alt aspect care demon­strează relaţiile fructuoase dintre partenerii sociali ai instituţiilor de învăţământ din comunitate este că, deja de trei ani, aici s-au încheiat contractele colective de muncă ce presupun un şir de facilităţi. „Până la etapa actuală, am obţinut în urma negocierilor contractului colectiv de muncă, câte un salariu de funcţie pentru persoanele care ating vârsta de pensionare, şi vreau să vă spun că cei responsabili se ţin de cuvânt. De asemenea, de Ziua lor profe­sională, pedagogii au primit câte 50% din salariu tarifar”, ne spu­ne Maria Stratan, liderul sindical de la şcoala din comunitate. La grădiniţa din Nişcani, salariaţii sunt mulţumiţi de condiţiile de muncă în care activează, dar mai ales, de atitudinea angajatorului. „De fiecare dată, când avem vreo problemă, doamna directoare ne vine în întâmpinare şi împreună găsim căi de soluţionare”, a men­ţionat Parascovia Samson, edu­catoare la grădiniţă.

Că salariaţii de la instituţii­le de învăţământ din Nişcani se bucură de condiţii bune de lucru, îl confirmă şi faptul că unii anga­jaţi se pot mândri cu o vechime mare de muncă. Nina Stratan, de 40 de ani, este profesoară de muzică la grădiniţă şi tot de atâta timp este şi membru de sindicat. De curând, ea a fost aleasă lider sindical şi promite să facă tot po­sibilul ca angajaţii să se simtă în siguranţă.

„Voi face tot posibilul ca anga­jaţii noştri să beneficieze de mai multe premii şi bilete de odih­nă”, ne-a asigurat Nina Stratan. Deşi de mai mult timp se află la autogestiune financiară, şcoala din Nişcani se bucură, totuşi, de ajutorul acordat de administra­ţia publică locală. Potrivit prima­rului localităţii, următorii paşi vor fi amenajarea unui stadion şi deschiderea cantinei pentru elevi.

În ceea ce priveşte dialogul so­cial, Tamara Damir, preşedintele Consiliului Interramural al Sin­dicatelor Teritoriale din raionul Călăraşi, spune că este unul din­tre cele mai bune din raion. „Noi niciodată nu am avut probleme, mereu am ajuns la un consens, deoarece avem obiective comu­ne. Anume acest lucru ne impul­sionează să acţionăm corect şi cu bună credinţă în beneficiul sala­riaţilor”, a menţionat preşedinte­le CIST Călăraşi. Mai mult decât atât, Damir a subliniat că anume dialogul social este cheia succe­sului în activitatea sindicală.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand