24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Prestaţiile de asigurări sociale – speranţe de corectare

Loading
Fără categorie Prestaţiile de asigurări sociale – speranţe de corectare
Prestaţiile de asigurări sociale – speranţe de corectare
protest-mame

Foto:vocea.md

În urma acţiunilor de protest desfăşurate de mamele cu copii şi femeile însărcinate, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a revenit la redacţia anterioară a unor norme legislative pri­vind achitarea îndemnizaţiilor de asigurare socială. La finele săptămânii trecute, modificările la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale au fost votate în două lecturi. Doar unele cerinţe ale tinerelor mame care au protestat şi-au găsit reflectarea în actul normativ adoptat, marea lor majoritate nu au fost luate în consideraţie.

 

 

Grupul de iniţiativă al tinerelor mame nu este mulţumit de modificările operate şi a desfăşurat, după adoptarea acestora în lectură finală de către organul legislativ, mai multe acţiuni de protest. În opinia sin­dicatelor, însă, nu toate inovaţiile operate de minister şi care urmează să intre în vi­goare din 1 aprilie au fost corectate. Motiv din care acestea intenţionează să continue lupta pentru şanse mai bune ale viitoare­lor mame. Totodată, potrivit Mariei Cre­minscaia, consultant principal-expert în probleme financiare şi social-economice al CNSM, autorităţile nu şi-au îndeplinit promisiunile.

„În ajunul zilei de 8 martie, am orga­nizat o masă rotundă la tema „Femeile sindicaliste – pentru un dialog eficient şi constructiv”. Au participat reprezentanţii parlamentului, inclusiv vicepreşedintele Liliana Palihovici. Am prezentat propune­rile noastre pentru perfecţionarea bazei le­gislative, inclusiv cele ce vizau modificări­le şi completările operate în Legea privind indemnizaţiile. Atunci vicespeakerul ne-a asigurat că va invita sindicatele la şedinţa comisiei parlamentare la care vor fi exami­nate modificările şi completările la legea privind indemnizaţile. Însă acest lucru nu a fost făcut”, susţine Maria Creminscaia.

 

g_social

Sindicatele intenționează să obţină anularea unor modificări în Legea privind indemnizaţiile sociale

 

Pe data de 17 martie, Confederaţia Naţi­onală a Sindicatelor din Moldova a adresat o scrisoare Lilianei Palihovici, atenţionând asupra faptului că modificările propuse de guvern nu soluţionează problema. În scri­soare se mai menţionează că modificările şi completările la Legea privind indem­nizaţiile au fost adoptate cu încălcarea prevederilor din art.1, art.7, art.8, art.15, art.16, art.18, art.47 şi art. 54 din Con­stituţie, art.7 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, art.6 din Pactul in­ternaţional pentru drepturile economice, sociale şi culturale, art.8, art.10-12, art.16, art.18, art.22, art.24, art.50-52, art.65-67 din Codul European de Securitate Socială. În acest context, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova propune anu­larea art.6, p. (2), (7) şi (8), art.12, p. (2) şi (3), art.20, p. (1) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

 

În ce rezidă noua formulă de calculare a indemnizaţiilor?

 

Potrivit unui reprezentant al Ministe­rului Muncii, acum două săptămâni, au fost aprobate modificările la Legea pri­vind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Dacă angajata pe parcursul ultimelor 12 luni nu a muncit în unele luni pe motiv de boală, aflare în concediu de materni­tate şi lăuzie sau în cel de îngrijire a co­pilului până la trei ani, aceste luni vor fi înlocuite cu 900 de lei (dacă persoana a activat în domeniul bugetar) sau cu 1400 de lei (dacă a lucrat în sectorul real) sau, la solicitarea beneficiarului de indemniza­ţie, aceste luni pot fi excluse din formula de calcul şi înlocuite cu lunile lucrate in­tegral.

În cazul în care beneficiarul de indem­nizaţie s-a aflat în concediu de îngrijire a copiilor până la trei ani în momentul ple­cării repetate în concediul de maternitate, indemnizaţia de maternitate va fi calcula­tă conform bazei de calcul care a precedat naşterea primului copil, susţine Laura Grecu, şefa Direcţiei de politici în dome­niul asigurării sociale al ministerului.

Sindicatele nu sunt de acord cu modi­ficările respective din cauza că necunoaş­terea de către beneficiarii de indemnizaţii a prevederilor acestui articol va genera reducerea indemnizaţiei. Totodată, ce să facă cei care nu au o vechime mare în muncă sau aceasta lipseşte. În acest caz, femeia este nevoită să aleagă între a naşte un copil sau a acumula vechime în mun­că. Astfel, statul influenţează indirect alegerea femeii, „sugerându-i” să amâne naşterea copiilor, sunt siguri specialiștii de la Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova.

Sindicaliştii contestă şi de­cizia ministerului de a majora termenul de calculare a indem­nizaţiilor de maternitate şi a concediilor medicale de la 6 la 12 luni. Acest lucru va avea ca urmare reducerea indemnizaţiilor, consideră Ana Moldovanu, şefa Departamentului protec­ţie social-economică al CNSM.

Poziția Confederației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova este simplă: e ne­cesar să se revină la vechile calcule, adică la vechea redacție a art. 7 din lege, care se referă la baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale. Ea prevede că baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări socia­le o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele şase luni calendaristice pre­mergătoare lunii producerii riscului asigu­rat. În cazul în care lunile luate în calcul sunt lucrate incomplet din motive înteme­iate, la determinarea bazei de calcul se ia în considerare venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada respectivă.

Ce se va întâmpla după intrarea în vi­goare a noilor modificări? Ana Moldovanu ne explică esența în baza unei aritmetici cât se poate de simple. „În baza calculelor vechi, potrivit cărora indemnizația era so­cotită în funcție de ultimele şase luni și nu­mai în funcție de cele lucrate complet (cele lucrate incomplet erau excluse în totalita­te), persoana ridica o indemnizație calcu­lată în baza salariului mediul lunar. Să ad­mitem că salariul mediu lunar era de 5000 de lei. Din cele şase luni, persoana a lucrat complet doar patru. Respectiv, erau luate în calcul doar aceste patru luni. În medie, cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului era calculat din suma de 5000 de lei și, respectiv, constituia 1500 de lei.

Acum, indemnizația este calculată ți-nându-se cont de 12 luni. Dacă o persoană nu a lucrat toate aceste luni, din motive în­temeiate, atunci calculele se fac altfel. Să admitem că salariul va fi tot 5000 de lei. Dintre cele 12 luni au fost lucrate complet numai şase. Respectiv, înmulțim şase cu 5000 și avem o sumă de 30 de mii. Separat calculăm plățile pentru alte şase luni. În conformitate cu modificările introduse de Ministerul Muncii, lunile lucrate complet sunt calculate în baza metodei vechi, iar cele lucrate incomplet vor fi calculate ori în funcție de cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare (adică 900 de lei), ori în funcție de cuantumul minim garantat al salariului (1400 de lei).

Să admitem că o persoană e angajată în sectorul real. Adică vom înmulți şase cu 1400, iar suma va fi de 8400. Această cifră o adăugăm la cele 30 de mii, în total sunt 38.400. Le împărțim la 12 luni. În așa fel, baza de calcul va fi egală cu 3200 de lei, respectiv, indemnizația pentru îngrijirea copilului va fi de 960 de lei. Diferența în raport cu calculele vechi este una esențială, de 540 de lei, ceea ce este cu 36 la sută mai puțin decât le revine în prezent mămicilor tinere”, a conchis Ana Moldovanu.

 

Un viitor neasigurat

 

Un grup de inițiativă al tinerelor mame a expediat șefului Parlamentului, Ministe­rului Muncii, Protecției Sociale și Famili­ei, Curții Constituționale o solicitare prin care cere să fie operate modificări la Legea cu privire la indemnizații. Solicitarea pre­zentată conține 13 puncte. Doar trei din­tre acestea s-au regăsit, în actul normativ aprobat. Totodată, în opinia sindicatelor, cu adevărat au fost satisfăcute revendică­rile numai la un singur punct. Iată despre ce este vorba.

S-a revenit la vechea prevedere a le­gii doar în cazul mamelor care se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani și care au dorit să-și continue activitatea de muncă. Acestea își păstrează posibilitatea de a beneficia de indemnizație, dacă vor reveni la lucru și vor munci cu program incomplet (7 ore).

Viitoarele mame recunosc că au cam obosit să tot meargă la acțiuni de protest. „Am tot protestat la 7, 8, 16, 30 martie și chiar azi, 1 aprilie, ne spune Olga Soltin­schi. Am obosit cu toții. Ne gândim la co­piii noștri, or și ei sunt afectați. Am scris demersuri la toate instanțele, însă deo­camdată nu ne-a venit nici un răspuns. Ne dorim să avem posibilitatea să ne creștem copiii în condiții normale, să-i putem în­griji barem până la doi ani, or nu avem creșe, iar picii sunt acceptați la grădinițe doar de la vârsta de trei ani. Însă în baza noii legi valoarea indemnizației este mai mare decât în cea veche”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor