22 iunie 2024
Chisinau
Social

Președinta FSCRE a participat la ședința Consiliului Neftegazstroiprofsoiuz

Loading
Social Președinta FSCRE a participat la ședința Consiliului Neftegazstroiprofsoiuz
Președinta FSCRE a participat la ședința Consiliului Neftegazstroiprofsoiuz
Vocea poporului

Confederația Internațională Neftegazstroiprofsoiuz a or­ganizat, la Minsk, pe 29 apri­lie, în format mixt, ședința Consiliului acestei entități sindicale. În cadrul eveni­mentului au fost discutate și aprobate chestiuni impor­tante pentru sindicate. La lu­crările ședinței a participat, în format on-line, Marga­reta Strestian, președintele Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Re­publica Moldova (FSCRE).

În ședință au fost abordate următoarele chestiuni: despre rotația membrilor Consiliului Confederației Internaționale a Neftegazstroiprofsoiuz, activita-tea sindicatelor membre ale Confederației, în actualele con-diții social-economice din țările CSI, pregătirea pentru următorul congres al Confederației.

La acest eveniment, au fost semnate două acorduri bilate­rale: Neftegazstroiprofsoyuz din Rusia – Kazakhneftegazprofsoyuz din Kazahstan și Neftegazstroi­profsoyuz din Rusia – Sindicatul Belenergotopgaz din Belarus.

Participanții la ședință au dis­cutat și pe marginea proiectului de declarație privind sancțiunile occidentale împotriva industriei petrochimice din Belarus.

Președintele FSCRE, Marga-reta Strestian, în discursul său a vorbit despre modificările în legislația Republicii Moldova pe parcursul anului 2020, și anume vizând completările la Codul muncii cu prevederi ce regle­mentează munca la distanță.

S-a inițiat procesul de nego­cieri colective privind semnarea unui Acord adițional la Convenția Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2018-2021, încheiată între Societatea pe Acțiuni Moldo-Ru­să „Moldovagaz” și FSCRE, a sub­liniat Margareta Strestian.

Totodată, președintele FSCRE a menționat despre afilierea la Federația Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică și Re­surse Energetice din Republica Moldova a două organizații sin­dicale primare nou create.

Planul de activitate al Consiliu­lui General al FSCRE în domeniul instruirii sindicale este realizat în format on-line, a precizat Marga­reta Strestian.

Reamintim că Confederația Internațională Neftegazstroipro­fsoiuz a fost înființată în martie 1992 și întrunește în rândurile sale nouă sindicate naționale, re­prezentând interesele a peste 1,6 milioane de angajați din Azerba­idjan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazahstan, Republica Moldova, Rusia, Uzbekistan și Ucraina.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand