26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Premii ale revistei „Apostolul” din România, pentru dascăli din Moldova

Loading
Social Premii ale revistei „Apostolul” din România, pentru dascăli din Moldova
Premii ale revistei „Apostolul” din România, pentru dascăli din Moldova
facebook.com

Pe 18 mai, la Institutul Muncii a avut loc o adevărată sărbătoare a întregirii spirituale a neamului de pe cele două maluri ale Prutului. Inițiatoarea acestui eveniment de suflet a fost redacția revistei „Apos­tolul”, editată de Sindicatul din Învățământ și Cercetare din Piatra Neamț, România. Având o strânsă  colaborare din 2016 cu Federația Sindicală a Educației și Științei din Republica Moldova (FSEȘ), colec­tivul redacției a decis să acorde, în acest an,  premii celor mai buni pro­fesori din stânga Prutului.

În deschiderea evenimentului, Ghenadie Donos, președintele FSEȘ, a ținut să-și ex­prime bucuria de a se reîntâlni cu scumpii prieteni de la revista „Apostolul”, cu care a încheiat un Parteneriat  de colaborare în anul 2019.

„Doresc să  mulțumesc colectivului re-dacției că în această perioadă, practic, în fiecare număr al revistei „Apostolul”, au fost inserate materiale care au reflectat cele mai importate evenimente din dome­niul educației, științei, istoriei neamului și, bineînțeles, din activitatea organizațiilor sindicale din R. Moldova. Inițiativa de a acorda premii ale revistei „Apostolul” unor distinși dascăli de la noi consolidează și mai mult podul spiritual care leagă cele două maluri de Prut și ne onorează foarte mult”, a menționat Ghenadie Donos.

La rândul său, Gabriel Ploscă, președintele Sindicatului Liber din Învățământ și Cerce-tare Neamț, România, si-a exprimat satis-facția că strânsa colaborare cu Federația Sindicală a Educației și Științei se încu­nunează cu un eveniment de suflet: „Am venit să vă salut, frații mei de peste Prut, și să ne bucurăm împreună de bucuria „Apostolului”. Doresc să menționez că pre­miile se acordă pentru munca asiduă depu­să de dascălii din Republica Moldova, care merită o apreciere și mai mare. Doresc să vă mulțumesc pentru dăruirea cu care munciți, pentru bunătatea pe care ne-o oferiți și ne face să ne simțim ca acasă”.

Luând cuvântul în fața celor prezenți, Mircea Zaharia, redactor–șef al revistei „Apostolul”, a menționat că acordarea pre­miilor revistei „Apostolul” este o dovadă în plus că școala românească are modele de dascăli care transmit cu demnitate lumi­na cărții. „Mă bucur din plin și mă închin în faţa acestor profesori, care sunt o sursă de speranţă şi optimism pentru Republica Moldova și România de mâine. Prioritatea revistei a fost, este și va fi să promovam lim­ba română și dragostea de neam pe ambe­le maluri ale Prutului. Evenimentul de astăzi ne demonstrează că suntem pe calea cea dreapta”, a mai spus Mircea Zaharia.

Premiile Revistei „Apostolul” pentru excelență în educația tinerei generații au ajuns la cinci profesori din R. Moldova: Lili­ana Ciubatîi, directoarea  Gimnaziului „Gri­gore Vieru”, s. Pererîta, Briceni; Eugenia Ha­lus, directoarea Liceului „Evrica”, or. Râbnița; Valentina Boboc, profesoară la Liceul „Prin­cipesa Natalia Dadiani”, Chișinău; Vasile Baș, directorul Liceului „Constantin Stere”, or. Soroca; Ecaterina Ursu, directorul Gim­naziului din s. Pașcani, r. Hâncești.

Ceremonia de premiere a  fost prezenta­tă de Nadejda Lavric, vicepreședintă a FSEȘ. În opinia dumneaei, revista „Apostolul” a devenit un simbol al promovării cadrelor didactice și a activității sindicale. Totodată, Nadejda Lavric le-a mulțumit destinșilor dascăli pentru munca pe care o depun, zi de zi, educând noua generație și asigurând astfel viitorul țării.

La eveniment au fost prezenți, de ase­menea, colegi de breaslă care au venit să-i omagieze pe premianți împreună cu formații artistice ale elevilor, care au reușit să dea culoare evenimentului, prin cântece­le și dansurile neamului românesc.

facebook.com

De ce anume acești profesori au fost aleși pentru a fi premiați? După ce am as­cultat pledoariile colegilor cu care lucrează de zeci de ani umăr la umăr, m-am convins că s-a făcut o alegere bună. Aprecierile veneau din suflet, demonstrând atașament față de profesie și respect reciproc. Ei pot fi numiți adevărați Apostoli ai sistemului educațional. Din spusele lor am aflat că…

Liliana Ciubatîi predă fizica și chimia de 25 de ani. E și directoarea școlii. Se bucură atât de stima și dragostea colegilor, cât și a elevilor. În calitate de preoteasă, împre­ună cu soțul său, transmite cuvântul lui Dumnezeu elevilor. Împreună cu elevii şi colegii este implicată în diverse proiecte educaţionale: proiectul „Green School”, în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Pro co­operare regională”; proiectul „Educaţie fără frontiere”, în parteneriat cu şcoala Robert Shuman din Soisy-sous-Montmorency, Paris, Franţa ș.a.

Eugenia Halus e activă în sistemul educațional de 40 de ani. În 1989, prin efor­turi colosale, dând dovadă și de mare curaj, a pus temelia liceului cu predare în limba română din orașul Râbnița. Pentru meri­te deosebite în educarea tinerei generații și pentru curajul de a se fi opus presiuni­lor regimului separatist pro-rus, Eugenia Halus a fost decorată de către conduce­rea țării cu Ordinul Republici, iar Guvernul României i-a conferit Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Mare Ofițer.

Valentina Boboc s-a dedicat, din anul 1988, sistemului educațional. Este un peda­gog consacrat. Pentru merite deosebite, în anul 2016, Valentina Boboc a obținut titlul de Profesor al anului la nivel național. Este persoana care nu operează cu jumătăți de măsură și nu acceptă compromisuri, fiind mereu de partea adevărului. Datorită aces­tor calități, a fost aleasă președinte al comi­tetului sindical.

Vasile Baș se consideră cel mai fericit director de școală, pentru că are o plăcere deosebită de a se reîntâlni în fiecare zi cu colegii de serviciu și, bineînțeles, cu elevii. Din 2015, de când deține funcția de direc­tor, a reușit să renoveze liceul, să doteze sălile de clasă cu tehnică performantă. Se bucură de respect din partea celor peste 100 de angajați și peste 1300 de elevi.

Ecaterina Ursu spune că munca în școală este sensul vieții sale. Fiind conducătorul instituției, are mereu grijă să creeze o at­mosferă prietenoasă între pedagogi și elevi. Potrivit colegilor, Ecaterina Ursu îi cucerește prin inteligență, fapte și marea dragoste pentru semeni. Mândria gimnaziului este ansamblul folcloric „Pe-un picior de plai”, care an de an, pentru merite deosebite în valorificarea tradițiilor și obiceiurilor au­tohtone, ocupă locuri de frunte la diferite concursuri raionale și republicane. Membrii ansamblului i-au încântat și pe participanții la eveniment, cu un concert de zile mari.

Premiul revistei „Apostolul” i-a fost decer­nat și Angelinei Begu, șefă de  departament la FSEȘ, redactor-șef adjunct filiala Chișinău a revistei „Apostolul”, responsabilă de re­dactarea materialelor din R. Moldova. Pre­miul revistei „Jurnal sindical”, organ al Sindi­catului Liber din Învățământ Maramureș, i-a fost acordat Anei Cimpoieșu, președintele Consiliului Raional Hâncești al FSEȘ.

La finele evenimentului, Ghenadie Donos, în semn de recunoștință pentru aportul la promovarea educației și sindi­calismului în mass-media, a înmânat diplo­mele FSEȘ lui Mircea Zaharia, Gabriel Plos­că, Ramona Mihaela Roșu și Ion Ștefăniță. Cu diplome ale FSEȘ, pentru merite la învățătură și implicare în activitățile artistice, au fost distinși și unii elevi de la instituțiile de învățământ reprezentate la eveniment.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand