17 august 2022
Chisinau
Social

Poliția de Frontieră și sindicatul de ramură și-au trasat noi obiective pe următorii ani

Loading
Social Poliția de Frontieră și sindicatul de ramură și-au trasat noi obiective pe următorii ani
Poliția de Frontieră și sindicatul de ramură și-au trasat noi obiective pe următorii ani
sindlexmd.com

Precum se știe, structurile de forță activează în regim spe­cial. Poliția de frontieră nu e o excepție în acest sens, de ace­ea, sindicatul de ramură con­lucrează intens cu angajatorul, pentru a le apăra drepturile și interesele salariaților din acest domeniu.

Condițiile și stabilitatea în mun­că, inclusiv respectarea timpului de odihnă, dreptul la concediu anual plătit, precum și alte subiecte de interes comun au fost discutate, vinerea trecută, 12 februarie, în ca­drul Plenarei Consiliului Asociației Sindicale „Frontiera”, prezidată de către Federația Sindicală din Mol­dova „SINDLEX”.

Ședința a debutat cu menționarea și abordarea obiectivelor stipulate în noul Contract colectiv de muncă pentru anii 2021-2026, semnat recent de către Inspecto­ratul General al Poliției de Frontie­ră și Sindicatul „Frontiera”.

Prezent la întrunire, șeful inte­rimar al Poliției de Frontieră, Pe­tru Corduneanu, a adus mulțumiri membrilor de sindicat pentru im­plicare și rezultate productive.

„Am puțin timp de când sunt membru al familiei Poliției de Frontieră, dar am reușit să studiez evoluția colaborării cu Federația Sindicală. Dintre toate structurile de forță, pot spune cu certitudi­ne că sunteți cei mai disciplinați la capitolul profesionalism și coo­perare, apreciez mult acest lucru. Sunt ferm convins că și în viitor ne vom uni eforturile pentru rea­lizarea obiectivelor propuse. Aveți toată susținerea din partea mea și sunt deschis la dialog cu fiecare în parte” a conchis generalul-maior Corduneanu.

Mihail Lașcu, președintele Federației Sindicale din Moldova „SINDLEX”, a exprimat recunoștință întregului efectiv al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră pen­tru munca prodigioasă și implicare activă în perioada pandemică, dar și pentru receptivitate din partea conducerii Poliției de Frontieră și nemijlocit președintelui Asociației Sindicale „Frontiera”, Vasile Bânza­ru. Totodată, el a evocat partene­riatul de succes existent cu MAI, prin susținerea continuă din partea ministrului de Interne, Pavel Voicu.

Așadar, noul Contract colectiv de muncă pentru anii 2021-2026 stipulează că Părţile semnatare recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea respectivului document de bază şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

În cazul în care se adoptă alte reglementări legale favorabile sa­lariaţilor, prevederile prezentului Contract colectiv de muncă vor fi armonizate cu acestea.

Scopul general, sarcinile de bază, atribuţiile de serviciu, împuter­nicirile şi responsabilităţile speci­fice funcţiei, precum şi cerinţele faţă de titularul acestei funcţii  se stipulează în Fişa postului, ce ur­mează a fi semnată cu noul anga­jat la momentul numirii în funcţie, precum şi alte acte normative ce reglementează activitatea angaja­ţilor Poliţiei de Frontieră.

Interesant e că prin semnarea acestui Contract colectiv de muncă sindicatul de ramură apără intere­sele tuturor angajaților, nu numai ale celor care sunt membri de sin­dicat: „La încheierea, modificarea şi rezilierea contractului individual de muncă sau la apariţia, modifi­carea, încetarea raportului de ser­viciu al salariatului se asigură ega­litatea persoanelor, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, convingeri politice sau religioase, apartenenţă la sindicate”.

Timpul de muncă în cadrul structurilor de forță, precum se știe, depinde de multe ori de situație, de anumite evenimente, de aceea, acesta este stipulat clar în documentul semnat: „Durata normală de lucru pentru salariat este de 40 de ore pe săptămână, potrivit legii. De regulă, se stabi­leşte săptămâna de lucru de 5 zile, cu durata de 8 ore pe zi, cu două zile repaos. Durata maximă legală a timpului de muncă, în afara ore­lor de program, nu poate depăşi 120 de ore într-un an calendaristic. În cazuri excepţionale, această li­mită, cu acordul Sindicatului, poa­te fi extinsă până la 240 de ore”.

Totodată, atragerea angajatului la muncă în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare se admite cu acordul scris al salari­atului şi consultarea sindicatului.

Părțile au mai discutat, de ase­menea, despre remunerare, condițiile de acordare a concediilor și a biletelor de tratament și odihnă și alte probleme de interes comun.

În cadrul ședinței plenare, președinții sindicali ai subdiviziuni­lor de frontieră au fost distinși cu diplome și premii bănești, astfel fiindu-le apreciate activitatea sindi­cală pe parcursul anului precedent.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor