21 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Poate fi transferat salariatul la o altă unitate? Salarizarea vs. îndeplinirea normelor de producţie

Loading
Cetăţeanul şi legea Poate fi transferat salariatul la o altă unitate? Salarizarea vs. îndeplinirea normelor de producţie
salarizare

Foto: unimedia.md

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Transferul salariatului la o altă unitate

 

guestion

Poate art. 74, alin. (1) din Codul muncii servi temei de concediere în cazul în care salariatul urmează să fie an­gajat prin transfer la o altă unitate?

 

Vera Borș, specialist în domeniul resurse umane, Chișinău

 

 

Art. 74 din Codul muncii nu poate, în nici un caz, servi drept temei de desfacere a contractului individual de muncă. Obiectul reglemen­tărilor legale ale alin. (1) al acestui articol din Codul muncii vizează două aspecte juridice. În primul rând, transferarea salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiași unități poate avea loc doar cu modificarea contractului individual de muncă, printr-un acord su­plimentar semnat de părți, care se anexează la contract și este parte integrală a acestuia (conform art. 68 din Codul muncii). În al doilea, angajarea prin transferare la o muncă permanentă la o altă unitate ori transferarea într-o altă localitate împreună cu unitatea se permite numai cu acordul scris al părților.

Or, acest aspect juridic este corelat cu prevederile art. 86, alin. (1), lit. u) care prevede dreptul angajatorului de a desface contractul in­dividual de muncă pe motivul transferării salariatului la o altă unita­te cu acordul celui transferat și al ambilor angajatori, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 881 din Codul muncii.

Transferul salariatului la o muncă permanentă la o altă unitate se realizează prin două operațiuni. Și anume: prin concedierea salaria­tului de actualul angajator în baza art. 86, alin. (1), lit. u) din Codul muncii și prin încheierea unui nou contract individual de muncă în­tre salariat și noul angajator, cu emiterea de către acesta a ordinului (dispoziției, deciziei, hotărârii) de angajare.

În caz de transfer la aceeași unitate, contractul individual de muncă nu încetează, dar se modifică conform art. 68 din Codul muncii.

 

Salarizarea vs. îndeplinirea normelor de producţie

 

guestion

Doresc să aflu care este modul de salarizare a muncii, dacă nu au fost îndeplinite normele de producţie stabi­lite?

 

Andrei Carauș, Orhei

 

Art. 161 din Codul muncii prevede trei situații de neîndeplinire a normelor de producție, și anume: din vina angajatorului, din vina salariatului și fără vina amelor părți. Prin urmare, în caz de neînde­plinire a normelor de producţie din vina angajatorului, retribuirea se face pentru munca efectiv prestată de salariat, dar nu mai puţin decât în mărimea unui salariu mediu al salariatului calculat pentru aceeaşi perioadă de timp.

În caz de neîndeplinire a normelor de producţie din vina salariatu­lui, retribuirea se efectuează potrivit muncii prestate. În caz de neîn­deplinire a normelor de producţie fără vina salariatului sau a angaja­torului, salariatului i se plătesc cel puţin 2/3 din salariul de bază.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Ksenia
    17.10.2016

    Asi vrea sa aflu, daca functia angajatului nu s-a redus, poate angajatorul sa-l transfere la o funcție inferioara? Si daca angajatul refuza acea functie inferioara, poate angajatorul sa-l transfere in alta unitate? Mersi anticipat.

Citește și
slot thailand