21 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Dreptul gravidelor de a lucra în concediul de maternitate

Loading
Cetăţeanul şi legea Dreptul gravidelor de a lucra în concediul de maternitate
Dreptul gravidelor de a lucra în concediul de maternitate
familia.md

Am auzit ceva vorbindu-se despre dreptul femeilor gra­vide de a continua să activeze în perioada concediului de maternitate. Vă rog să ne explicați despre ce drepturi este vorba și care sunt condițiile realizării acestui drept al femeilor gravide?

Nadejda Marandici, Strășeni

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Acordarea dreptului de a continua sau de a relua activitatea de muncă în perioada concediului de maternitate constituie, relativ, o completare nouă a reglementărilor legale în materia raporturilor de muncă.

În acest sens, art. 76 prim din Codul muncii, care a fost introdus prin Legea nr. 355 din 22.12.2022 (intrată în vigoare la 1 martie 2023) dispune că în perioada aflării în concediu de maternitate, prin dero­gare de la art. 76 lit. a) din Codul muncii, salariata are dreptul de a continua sau de a relua activitatea de muncă în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, elibe­rată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregis­trată, și de comun acord cu angajatorul.

Aceeași normă legală stabilește că termenul în care salariata își continuă sau își reia activitatea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină, termen stabilit prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) emis de către angajator la data recepționării cererii salariatei.

La cererea scrisă a salariatei care desfășoară activitate în pe­rioada aflării în concediu de maternitate, depusă până la expi­rarea termenului prevăzut mai sus (36 de săptămâni), contractul individual de muncă se suspendă prin ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) angajatorului din ziua solicitării, cu aplicarea ulterioară a condițiilor prevăzute în art. 76 lit. a) din Codul muncii, care stabilește că în caz de concediu de maternitate contractul individual de muncă se suspendă în circumstanțe ce nu depind de voința părților.

 

Termenul în care salariata își continuă munca în concediul prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină

 

Astfel, din prevederile legale menționate mai sus (art. 76 prim din Codul muncii), deducem că condițiile principale pentru desfășurarea activității de muncă de către salariată în perioada aflării acesteia în concediu de maternitate vizează: depunerea cererii scrisă pe nu­mele angajatorului, prin care salariata solicită continuarea sau re­luarea activității sale de muncă în perioada aflării în concediu de maternitate; anexarea la cererea scrisă a concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă salariata este înregistrată; stabilirea, prin ordinul emis de angajator la data recepționării cererii scrise a salariatei, a ter­menului în care aceasta își va continua sau își va relua activitatea sa de muncă în perioada concediului prenatal în intervalul de 36 de săptămâni de sarcină. Evident că ordinul prenotat, emis de angaja­tor, trebuie să fie adus la cunoștința salariatei, sub semnătură sau prin altă modalitate, care permite confirmarea recepționării sau înștiințării acesteia.

Prin Legea nr. 355 din 22.12.2022, a fost introdus un nou arti­col și în Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, care vizează exercitarea funcției publice, de asemenea, în perioada concediului de maternitate.

Prin urmare, în conformitate cu art. 52 prim  din legea sus-menționată, „În perioada aflării în concediu de maternitate, prin de­rogare de la art. 52 lit. c), art. 54 alin. (2) și art. 55 alin. (2), funcționarul public are dreptul de a continua sau de a relua activitatea de mun­că în baza cererii scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă este înregistrat, și de comun acord cu angajatorul. Termenul în care funcționarul public își continuă sau își reia activita­tea de muncă în perioada concediului prenatal nu va depăși 36 de săptămâni de sarcină, termen stabilit prin act administrativ emis de către angajator la data recepționării cererii funcționarului public”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand