24 ianuarie 2022
Chisinau
Social

Platformele digitale de muncă, o oportunitate pe timp de pandemie

Loading
Social Platformele digitale de muncă, o oportunitate pe timp de pandemie
Platformele digitale de muncă, o oportunitate pe timp de pandemie
oim.org

Criza pandemică a schim­bat nu numai modul de viață a milioane de oameni, ci și regimul de lucru, me­todele de activitate, foarte mulți trecând la munca la distanță. De aceea, digita­lizarea locurilor de mun­că are un rol important în economiile naționale, chiar și în economia mondială.

În context, Organizația Inter-națională a Muncii a organizat, în perioada 18 octombrie – 18 noi-embrie, o serie de webinare la tema „Standardele internaționale de muncă și platformele digitale de muncă”.

Printre temele webinarelor an­terioare se numără: „Rolul platformelor digitale de muncă în transformarea lumii muncii”, „Așteptările și riscurile intelectului artificial în activitatea cu accent pe platforme digitale de muncă”, „Transparența și gestionarea algo­ritmilor pentru angajați pe plat­formele digitale de muncă și în afara acestora”.

În cadrul discursurilor, partici-panții la webinare au vorbit des­pre experiența fiecărei țări în parte la acest capitol. În special, ei s-au axat pe legislația care reglemen­tează domeniul muncii și cum ar trebui să fie racordată aceasta la noile concepte de muncă.

Ultimul seminar, cu genericul „Evaluare, lecții învățate și căi de urmat”, privind platformele digi­tale de muncă pentru sindicaliștii din Europa de Est, a avut loc re­cent. La acesta s-a făcut un bilanț și s-au tras concluzii, la el partici­pând experți de la Uniunea Euro­peană, OIM, organisme sindicale internaționale, CNSM.

Evelin Toth, reprezentă a Cen­trului Internațional de Formare al OIM, le-a solicitat celor prezenți să vorbească despre moduluri­le de lucru care se potrivesc mai bine pentru țările lor, ca să știe pe ce să pună accent la următoarele sesiuni. Totodată, ea a relevat că, pe parcursul sesiunilor anterioare, experții au încercat să afle care sunt particularitățile legislației muncii în diferite zone, cum ar fi Europa de Est și Asia Centra­lă, cum se încheie contractele colective de muncă, ce pot face liderii sindicali pentru a le apă­ra drepturile angajaților în no­ile condiții, mai dificile, și cum pot folosi platforma digitală de muncă pentru a înlesni munca sindicaliștilor.

Hannah Johnston, expert la OIM din SUA, a făcut o cerceta­re în problema respectivă, privind platforma digitală. „Sunt ono­rată că am fost invitată la acest webinar, ținând seama de acti­vitatea mea în sindicate timp de 10 ani. Chiar acum, la New York au loc greve la care se revendi­că îmbunătățirea condițiilor de muncă. Activând în cadrul OIM, am susținut întotdeauna sin­dicatele. În cercetările mele, în sondaje, am analizat situația dindiferite colțuri ale lumii. Prin schimbul de experiență, fiindcă dvs. cunoașteți bine situația de pe loc, putem aduce un plus de valoare în domeniul care ne preo­cupă pe toți: cum să îmbunătățim situația oamenilor muncii”, a menționat Hannah Johnston.

În încheiere, participanții la webinar au afirmat că informații-le și cunoștințele acumulate la această reuniune online le vor fi de mare folos pe viitor în adop­tarea strategiilor în vederea apă­rării drepturilor muncii, pentru îmbunătățirea condițiilor de acti­vitate și, în final, pentru sporirea nivelului de trai al cetățenilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya