26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Perfecţionarea standardelor de muncă trebuie să devină principala preocupare a partenerilor sociali

Loading
Social Perfecţionarea standardelor de muncă trebuie să devină principala preocupare a partenerilor sociali
Perfecţionarea standardelor de muncă trebuie să devină principala preocupare a partenerilor sociali

seminar

 

Partenerii sociali ar trebui să-şi sporească capacităţile pentru a interveni în vederea perfecţionării standardelor de muncă în lanţul dezvoltării comerţului şi liberului schimb, obiective pre­văzute în capitolul comerţ şi dezvoltare durabilă al Acordului de Asociere RM-UE. Este doar una dintre principalele recoman­dări generale care a fost sonorizată în cadrul evenimentului de prezentare a rezultatelor studiului „Analiză de context 2015”, realizat de către Institutul Muncii în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, la care au participat reprezentanţi ai CNSM, preşedinţi ai sindicatelor de ramură, reprezentanţi ai patronatelor, ai ONG-urilor, ai Mi­nisterului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 

După cum ne-a explicat Liliana Posţan, şefa Departamentului cer­cetări al Institutului Muncii, coor­donatoare de proiect, cercetarea a fost făcută  la solicitarea şi cu sus­ţinerea financiară a Federaţiei Na­ţionale a Sindicatelor Creştine din Olanda (CNV), care colaborează strâns cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova de  mai mulţi ani pe mai multe proiecte.  Prin realizarea studiului „Analiză de context 2015”, colegii de la CNV şi-au propus să tatoneze domeniile în care trebuie să intervină pentru a susţine dezvoltarea sindicatelor din Moldova.

În mod concret, colegii olandezi au ţinut să analizeze dimensiunea politică, economică, socială, cultu­rală din perspectiva lanţului apro­vizionării. Acesta este un concept identic cu spiritul responsabilităţii sociale corporative, care în Moldo­va este văzut ca un act de activitate filantropică, adică de susţinere a co­piilor, a persoanelor cu dizabilităţi. Pe când în viziunea unor organizaţii internaţionale, a specificat Liliana Posţan, mai ales  de orientare soci­ală, economică, partenerială, acest concept este niţel mai larg, ţintind şi respectarea drepturilor lucrători­lor din perspectiva lanţului aprovi­zionării, care include asigurarea cu materie primă,  procesele de produ­cere, ambalare, furnizare.

Un alt imbold care i-a determi­nat pe sindicaliştii olandezi să co­mande şi să finanţeze acest studiu a fost faptul că în 2014 Republica Moldova a semnat Acordul de Aso­ciere cu Uniunea Europeană. În plus, avem încheiat Acordul privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu ţările UE, din care face parte şi Olanda, stat cu cel mai mare volum de capital învestit în aproape 100 de întreprinderi care activează în ţara noastră, precum Portul de la Giurgiuleşti, Moldcell şi altele. În afară de aceasta, olan­dezii doresc să ne ajute să rezolvăm problema aprovizionării cu apă prin prisma lanţului valoric. Adică, să discute cu consumatorii, să mo­nitorizeze funcţionarea contoarelor de măsurare a consumului de apă, să pornească şi să desfăşoare o ac­tivitate de educaţie în mediul cetă­ţenilor.

Totodată, ei îşi propun să ne în­curajeze să preluăm practicile, ex­perienţa olandeză privind 

dezvolta­rea agriculturii. Or, deşi această ţară are mai puţine terenuri arabile, iar solurile ei sunt mai sărace decât ale noastre în ceea ce priveşte conţinu­tul de humus, este una dintre cele mai mari exportatoare de produse agricole din Uniunea Europeană. În acest context, a relevat Liliana Posţan, colegii din Olanda doresc să discute cu liderii sindicali din Moldova despre respectarea drep­turilor lucrătorilor din perspectiva obligaţiilor pe care şi le-a asumat Republica Moldova în momentul semnării Acordului de Asociere cu UE, printre care şi dreptul la libera asociere în sindicate, să dispună de condiţii decente de muncă.

Studiul este important prin fap­tul că abordează şi problema mun­cii decente, a declarat Sergiu Sain­ciuc, vicepreşedinte al CNSM. Or, chiar nu demult a fost adoptat un nou program de ţară pentru mun­ca decentă, una din priorităţile de bază ale căruia este ocuparea for­ţei de muncă, pentru care militea­ză neîncetat CNSM. Dumnealui a insistat pe ideea punerii în aplica­re a recomandărilor ce decurg din studiul respectiv, pe modificarea ulterioară a legislaţiei naţionale în spiritul acestora.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand