17 august 2022
Chisinau
Social

Parteneriat social în domeniul competențelor pe piața muncii din sectorul HORECA

Loading
Social Parteneriat social în domeniul competențelor pe piața muncii din sectorul HORECA
Parteneriat social în domeniul competențelor pe piața muncii din sectorul HORECA
locals.md

Comitetul Sectorial pen­tru Formare Profesională în Comerț, Hoteluri și Restau­rante (CSFPCHR) și membrii săi, reprezentanți ai pieței muncii (angajați și anga­jatori) și ai instituțiilor de formare profesională din sector urmăresc crearea și fortificarea alianțelor sec­toriale pentru dezvoltarea competențelor profesionale ale resurselor umane din do­meniile comerț, hoteluri și restaurante, în corespundere cu necesarul de competențe și așteptările sectorului.

Potrivit inițiativei Comisiei Euro-pene și a Departamentului Ocu-parea Forţei de Muncă, Afaceri So­ciale şi Incluziune, alianțele pentru cooperare sectorială strategică în materie de competențe identifică și dezvoltă acțiuni concrete pen­tru a corela cererea cu oferta de competențe, pentru a susține stra­tegia generală de creștere, specifi­că sectorului.

Una dintre acțiunile alianței pentru cooperare sectorială la nivel european și la nivel național este Planul de cooperare sectorială în materie de competențe, promovat în cadrul inițiativei Comisiei Euro­pene: Planul general de cooperare sectorială privind competențele.

În acest context, CSFPCHR a ela­borat Planul sectorial de cooperare pentru competențe 2020, prin care își propune să îmbunătățească mo­nitorizarea nevoilor de competențe și să soluționeze deficiențele de competențe în sectoarele comerț, hoteluri, restaurante, prin contu­rarea alianțelor de competențe sectoriale dintre întreprinderi, or-ganizații sindicale, institute de cer­cetare, instituții de învățământ și formare, autorități publice. Planul conține date generale despre re­sursele umane în sectorul comerț, hoteluri, restaurante, analiza sec­torială a instrumentelor de struc­turare a competențelor pe piața muncii, identificarea necesarului de competențe în baza CORM 006-14

și a Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al me­seriilor/profesiilor. De asemenea, informații privind piața serviciilor educaționale pentru sector, une­le date ale prognozei structurii ocupaționale pe piața europeană a muncii, locuri de muncă vacantepe piața de muncă sectorială, ana­liza ocupațiilor din sector din per­spectivele: ocupații tradiționale și noi din domeniile comerț, hoteluri și restaurante, ocupații tipice și emer­gente, ocupații structurate conform principiului lanțului valoric.

 

La ordinea zilei în domeniu este calitatea serviciilor, bazată pe competențele capitalului uman

 

Domeniile comerț, hoteluri și restaurante se bazează în mod esențial pe competențele și abi-litățle capitalului uman. Precon-diția unor servicii de calitate este asigurarea forței de muncă de ca­litate, instruită în concordanță cu cerințele pieței și ale domeniului. În aceste branșe activează 163,8 mii de salariaţi din totalul de 806,3 mii de angajaţi pe forme de pro­prietate şi activități economice (BNS, 2020). Circa 70 la sută dintre acești salariați sunt femei, majo­ritatea cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani. Cei mai mulți dintre angajații din domeniul comerț cu ridicata și cu amănuntul, activități de cazare și alimentație publică au studii secundare profesionale și superioare. Salariații din comerț, activități de cazare și alimentație publică reprezintă 20,3% din nu­mărul total al angajaților din Re­publica Moldova.

 

Planul sectorial de cooperare

Planul sectorial de coopera­re pentru competențe 2020 este elaborat într-o perioadă în care activitatea entităților din sectorul comerț, hoteluri și restaurante este reglementată de hotărârile Comi­siei naţionale extraordinare de să­nătate publică privind declararea stării de urgenţă în sănătate publi­că, urmare a evoluţiei şi tendinţei situaţiei epidemiologice legată de infecţia cu COVID-19 în Republica Moldova. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel glo­bal, patru din cinci locuri de mun­că sunt afectate de pandemia de coronavirus. În total, 81% dintre persoanele active sau 3,3 miliarde de persoane și-au pierdut locul de muncă, permanent sau temporar. În Republica Moldova, sectorul COHORECA (comerț, hoteluri, re­staurante, cafenele) a fost afectat semnificativ. Despre aceasta ne-a relatat Valentina Chiriac, președinta Federației Sindicale „SindLUCAS” și vicepreședintă a comitetului sectorial din ramură.

În urma culegerii informațiilor relevante privind competențele în sector, partenerii vor determina prioritățile și un calendar al mă­surilor și vor pregăti soluții con­crete pentru sector în contextul celor două arii de priorități, de­finite la nivel european: Strategii de competențe în Europa 2017 și Agenda pentru competențe în Eu­ropa 2020.

Comitetul Sectorial pentru For­mare Profesională în Comerț, Ho­teluri și Restaurante este interesat ca autoritățile publice de resort, în special, Ministerul Economiei și Infrastructurii, să sprijine Pla­nul sectorial de cooperare pentru competențe 2020. Potrivit preve­derilor Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale, apro­bată prin Hotărârea Guvernului nr. 863 din 8.10.2014, Ministerului Economiei și Infrastructurii îi revi­ne atribuția de a conlucra eficient cu membrii comitetelor sectoriale, pentru elaborarea standardelor ocupaţionale, în baza tendinţelor de dezvoltare economică şi a poli­ticii de formare profesională conti­nuă în ramură.

 

Liliana POSȚAN, secretar tehnic al CSFPCHR

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor