1 decembrie 2021
Chisinau
Social

Parteneri sociali și parlamentari au analizat situația social-economică din construcții

Loading
Social Parteneri sociali și parlamentari au analizat situația social-economică din construcții
Parteneri sociali și parlamentari au analizat situația social-economică din construcții
Vocea poporului

Partenerii sociali din ramu­ra construcțiilor au analizat, împreună cu Dan Perciun, președintele Comisiei par­lamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, situația social-economică din domeniu, în cadrul unei între­vederi care a avut loc recent în incinta Parlamentului.

La întrevedere au participat: Marin Sîrbu, președinte al Federației Patronale din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții, Ion Stratulat, vicepreședinte al aceleiași federații, Victor Talmaci, președinte al Federației Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții „SINDICONS”, avocatul Adrian Lungu.

Printre subiectele discutate în cadrul întrevederii au fost: necesi­tatea creării unor condiții favora­bile pentru realizarea și apărarea intereselor de producție; com­baterea fenomenelor „munca la negru” și „achitarea salariului în plic”; majorarea salariului minim în ramura construcții; crearea Casei Sociale a Constructorului în R. Moldova.

Atât Patronatele, cât și Sindi-catele din ramura construcții, și-au exprimat dorința de a par­ticipa, în colaborare cu autorită-țile publice, la elaborarea pro­iectelor de acte legislative şi alte acte normative, la implementarea strategiilor de dezvoltare a eco­nomiei naţionale şi a activităţilor economice în ramură, precum şi a strategiilor în domeniile salari­zării şi protecţiei muncii și învăţă­mântului profesional.

Totodată, discuțiile au avut un caracter constructiv, părțile convenind să continue dialogul într-un format mai larg, cu par­ticiparea reprezentanților Mini-strului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ai Ministerului Mun­cii și Protecției Sociale.

În contextul discuțiilor, repre-zentanții Patronatelor și ai Sin-dicatelor din ramura construcții aduc sincere mulțumiri preșe-dintelui Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și fa­milie, Dan Perciun, pentru schim­bul de idei constructiv și implica­re, exprimându-și încrederea că dezvoltarea dialogului social vaconstitui o prioritate pentru autorități, așa cum o prevede și Acordul de Asociere dintre Uniu-nea Europeană și Republica Mol­dova.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale al CNSM

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și