19 iulie 2024
Chisinau
Social

Orientarea profesională a tinerilor, un imperativ al timpului

Loading
Social Orientarea profesională a tinerilor, un imperativ al timpului
Orientarea profesională a tinerilor, un imperativ al timpului
orientare-profesionala

Foto: hr-jobs.ro

Recent, în incinta Liceului „Ta­ras Şevcenko” din Chişinău, a avut loc „Ziua orientării profesionale pentru elevii clase­lor a IX-a”. Evenimentul a fost organizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Insula Speranţelor”. Acesta a in­clus următoarele activităţi: familiarizarea cu profesiile de bucătar, frizer şi manichiuris­tă; participarea tinerilor la activităţi practice pentru fiecare profesie în parte și testarea abi­lităţilor pentru profesiile menţionate.

 

Cursurile de formare profesională ale AO „Insula Speranţelor” are drept scop ofe­rirea oportunităţilor de obţinere a unei pro­fesii şi integrării rapide pe piaţa muncii atât în Republica Moldova, cât şi peste hotare. Pe parcursul perioadei de activitate, „Insula Spe­ranţelor” a realizat peste 40 de proiecte socia­le, inclusiv 16 proiecte internaţionale.

Liubov Bulah, directorul Asociaţiei Ob­şteşti „Insula Speranţelor”, a menţionat:  „Ne străduim să oferim oportunități tinerilor în orientarea profesională şi obţinerea unei pro­fesii, acordăm consultanţă în domeniul drep­turilor civile şi educaţionale, asistenţă psiho­logică tinerilor dezavantajaţi social, consiliere la orientarea profesională şi integrarea pe pia­ţa forţei de muncă etc.”.

Sergiu Sainciuc, viceministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a precizat în context că scopul întrunirii este de a organiza activităţi de orientare profesională a tinerilor referitor la viitoarea specialitate. „Este nece­sar ca astăzi elevii să se convingă că sunt pro­fesii foarte solicitate pe piaţa forţei de muncă, profesii prestigioase, bine remunerate. Pentru aceasta ei trebuie să obţină calificarea necesa­ră și să devină un profesionist adevărat. Este bine ca în instituțiile de învăţământ preuni­versitar să existe ghidarea în carieră, ca tinerii să cunoască din start care sunt perspectivele profesiei”, a conchis Sergiu Sainciuc.

Ala Şupac, şefa Agenţiei Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a relevat că eveni­mentul este binevenit, deoarece astăzi orien­tarea profesională a tinerilor este un impera­tiv al timpului.

„Am venit cu această propunere, în sco­pul familiarizării tinerilor, în mod practic, cu tainele şi avantajele fiecărei profesii în par­te. Este îmbucurător faptul că tinerii şi-au demonstrat aptitudinile şi au dat dovadă de competenţă şi sârguinţă”.

La eveniment au participat peste 300 de elevi din clasele gimnaziale din şase instituţii de învăţământ.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand