30 mai 2023
Chisinau
Congres

Opinii. Congresul IV al CNSM, evenimentul anului

Loading
Congres Opinii. Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Opinii. Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Vocea poporului

Cel mai important eveniment din anul acesta va fi, fără îndoială, Congresul IV al CNSM, care urmează să aibă loc în iunie 2022. La acest for se vor da aprecieri evoluției mișcării sindicale, vor fi adoptate documente de bază privind strategia pentru următorii ani, vor fi discutate probleme actuale, stringente.

Am adresat liderilor sindicali ai federațiilor, precum și reprezentanților CNSM din teritoriu, următoarele întrebări:

Ce așteptări aveți de la Congresul IV al CNSM?

Ce schimbări ați dori să se producă în viața sindicală și în promovarea drepturilor salariaților, în lupta pentru aceste drepturi?

Cum credeți că ar trebui să fie relațiile sindicatelor cu guvernarea și pentru ce forme de cooperare pledați?

Boris BABICI, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole:

„Încrederea în sindicate trebuie asigurată zilnic, prin protecția membrilor”

Necesitatea remodelării tuturor com­ponentelor structurale ale societății, inclusiv economică, instituțional-juridică, culturală, în contextul evoluțiilor globale și regionale curente, devine absolut imperati­vă. O componentă nelipsită în astfel de re­structurări profunde în societatea modernă este sindicatul, o formațiune socială indis­pensabilă pentru realizarea echilibrului între diferite forțe pe piața muncii, în societate în general, care promovează justiția socială. În țările democratice, sindicatele sunt o forță ce nu poate fi neglijată.

Sindicatele au demonstrat, de-a lungul istoriei, că anume aceste forme de organi­zare, constituite pe principii benevole, care urmăresc promovarea drepturilor funda­mentale ale omului, dreptul la muncă și la viață decentă sunt cele mai eficiente în apă­rarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților, drepturi consfințite în Constituția Republicii Moldova, Codul mun­cii, Legea sindicatelor și alte acte normative naționale.

În mod tradițional, sindicatele continuă să îndeplinească unele funcții ce țin de acorda­rea ajutorului material, a biletelor de trata­ment, organizarea odihnei copiilor, activități sportive și culturale etc.

Însă, în condițiile actuale, în prim-plan se plasează funcțiile clasice ale sindicate­lor recunoscute în toată lumea, care con­stau în asigurarea unei salarizări decente, a siguranței locului de muncă, în ocuparea forței de muncă, protecția juridică, oferirea condițiilor normale (sănătoase) de muncă. Iată de ce sindicatele trebuie să urgenteze elaborarea și adoptarea actelor normative necesare pentru racordarea cadrului legal național la prevederile Convențiilor OIM ra­tificate de R. Moldova.

Munca informală este un flagel care afec­tează grav economia, din această cauză nu se asigură protecția socială a lucrătorului, se reduc veniturile fiscale și este generată concurența neloială între întreprinderi.

În acest context, Contractul Colectiv de Muncă este documentul de bază ce legife­rează drepturile și obligațiile între angajator și salariați. În practică, este dovedit ca la în­treprinderile unde este încheiat CCM nu are loc munca la negru, acolo se respectă preve­derile legale și aduce beneficii tuturor.

Deci, a venit timpul să solicităm insis­tent o implicare mai activă a Guvernului în dezvoltarea și aplicarea unei strategii pen­tru combaterea muncii la negru, o strategie bazată pe coordonare și cooperare între organele guvernamentale, inspecția muncii, autoritățile fiscale și partenerii sociali.

Pentru a ajuta activiștii sindicaliști, este necesar să se reia editarea revistei „Secu­ritatea și igiena muncii”, solicitată de către organizațiile sindicale primare. Tot mai strin­gent devine subiectul procesului de apro­bare a standardelor ocupaționale. Foarte importantă rămâne a fi promovarea creării completelor de judecată specializate și în­treprinderea măsurilor ce țin de neadmite­rea diminuării drepturilor și garanțiilor juri­dice ale salariaților, membri de sindicat.

Și încă un moment asupra căruia aș dori să atrag atenția: cum este percepută imagi­nea noastră de către cetățenii de rând, de membrii de sindicat. În acest sens, sper că cel mai înalt forum sindicalist va da o apreci­ere justă devierilor de la normalitate în ceea ce privește gestionarea patrimoniului sindi­cal și a mijloacelor financiare și că în viitor nu vor mai fi admise asemenea situații în detrimentul imaginii mișcării sindicaliste.

Mișcarea sindicală poate și trebuie să de­vină o forță influentă în apărarea drepturilor și a intereselor membrilor de sindicat. Pentru asta nu e nevoie de resurse financiare, ci de responsabilitate de la toți  delegații la Con­gres, care să aleagă la conducerea CNSM lideri profesioniști, care să se bucure de o reputație ireproșabilă și care vor crea o echi­pă de specialiști puternici, onești, sinceri, ce se conduc de legislația în vigoare și de bu­nul simț, asigură democrația și transparența în activitatea organelor sindicale de toate nivelurile, inclusiv prin implicarea sporită a membrilor de sindicat în procesul decizio­nal. Pentru a îmbunătăți imaginea sindica­telor, este necesară promovarea tinerilor în organele sindicale de toate nivelurile, ac­centul fiind pus pe competență, abilitățile de comunicare și cunoștințele în domeniul sindical.

Încrederea în sindicate poate fi asigurată doar prin confirmarea zilnică a capacităților de a oferi protecție membrilor lor, mai ales atunci când pierderea locurilor de muncă, salariile mici pot fi echilibrate prin negocieri ce pot atenua dezechilibrele în societate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor