12 august 2022
Chisinau
Social

Ochiul de veghe. Statul prejudiciat de milioane de lei sub un pretext nobil: sănătatea omului

Loading
Social Ochiul de veghe. Statul prejudiciat de milioane de lei sub un pretext nobil: sănătatea omului
Ochiul de veghe. Statul prejudiciat de milioane de lei sub un pretext nobil: sănătatea omului
spital

Foto: e-sanatate.md

 

Curtea de Conturi a depistat la Ministerul Sănătății și instituțiile subordonate mai multe nereguli. Potrivit auditului, instituțiile medi­cale au prejudiciat statul cu peste 22 de milioane de lei. Conform ra­portului, Ministerul Sănătății ar fi prezentat rapoarte financiare ero­nate, milioane de lei fiind gestiona­te defectuos.

 

Probele de audit au fost acumulate în cadrul unor instituții subordonate Minis­terului Sănătății, precum ar fi Agenția Me­dicamentului și Dispozitivelor Medicale, Centrul de Excelență în Medicină și Far­macie „Raisa Pacalo”, Centrul Național de Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Pu­blică din municipiul Bălți, Centrul de plasa­ment temporar și reabilitare pentru copii din Bălți, Colegiul de medicină din Bălți, Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătății”.

 

Cadastrul habar nu avea

 

Potrivit auditului „au fost constatate un șir de deficiențe. Astfel, situațiile financia­re consolidate ale Ministerului Sănătății și ale instituțiilor din subordine au înregistrat denaturări ale valorii mijloacelor fixe rapor­tate (138,3 mln. lei), urmare a nerespectării cadrului normativ. Acestea se exprimă prin raportarea neregulamentară a investițiilor capitale (128,1 mln. lei) și neînregistrarea conformă la conturile contabile a mijloa­celor fixe (10,2 mln. lei)”.

Managementul iresponsabil al instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, nerespectarea cadrului legal, neor­ganizarea proceselor de control intern la gestionarea patrimoniului public au deter­minat neîncasarea veniturilor din locațiu-nea spațiilor neutilizate (0,9 mln. lei);

neînregistrarea la organele cadastrale a dreptului asupra bunurilor publice (cu va­loarea de 38,2 mln. lei și suprafața de 17,8 mii m.p.). De asemenea, în evidența con­tabilă lipsea înregistrarea a 3200 de metri pătrați de imobile și 1,1 hectar de terenuri aferente.

La capitolul utilizarea mijloacelor pu­blice s-a constatat 

nerespectarea cadrului legal, normativ de către managementul instituțiilor subordonate ministerului, pre­cum și neimplementarea controlului intern pe procese, ceea ce a generat calcularea și achitarea neregulamentară și nejustificată a cheltuielilor aferente remunerării mun­cii, în valoare de 5 milioane 300 de mii de lei. Astfel, au fost acordate premii și plăți cu caracter stimulator prin nerespectarea limitei salariului tarifar și sporului pentru vechime în muncă, au fost achitate sporuri la salariu prin depășirea cuantumului de 80% din salariul de funcție ținându-se cont de sporul pentru vechime în muncă, ajutor material suplimentar mijloacelor prevăzute în cele șase fonduri lunare pe an constitui­te în scopul premierii și acordării ajutorului material, precum și au fost calculate spo­ruri cu caracter stimulator din mijloacele speciale angajaților care nu sunt implicați nemijlocit în prestarea serviciilor cu plată.

 

Stânga nu știe ce face dreapta

 

Referitor la raportul financiar al subpro­gramului „Politici și managementul în sec­torul sănătății” în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății, auditul a exprimat unele rezerve aferente acestuia, determi­nate de admiterea carențelor privind uzura mijloacelor fixe (0,2 mln. lei).

Cu referire la Acordul de finanțare pen­tru realizarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății”, auditul a stabilit lip­sa transparenței în procesul de repartizare a mijloacelor financiare, ceea ce a cauzat diminuarea transferurilor din bugetul de stat către Ministerul Sănătății și majorarea acestora (cu 18,6 mln. lei) față de Compa­nia Națională de Asigurări în Medicină.

Totodată, se menționează că indicato­rii stabiliți în proiect nu sunt corelați cu atribuțiile părților implicate în realizarea și raportarea acestora, circumstanțe ce nu oferă și nu asigură repartizarea echitabi­lă a mijloacelor proporțional cu efortul și cu  activitățile îndeplinite. Aceste condiții ar putea genera pe viitor situații incerte în cadrul proceselor de realizare și raportare a indicatorilor.

Ministerul Sănătăţii urmează ca, în ter­men de două luni, să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recoman­dărilor.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor