14 august 2022
Chisinau
Social

O victorie a sindicatelor: Convenţia OIM nr. 161 a fost ratificată de Parlament

Loading
Social O victorie a sindicatelor: Convenţia OIM nr. 161 a fost ratificată de Parlament
O victorie a sindicatelor: Convenţia OIM nr. 161 a fost ratificată de Parlament
thelawyer.net

Legislativul a aprobat recent, în lec­tura finală, proiectul de lege pentru ratificarea Convenției OrganizaConfederației Internaționale a Muncii (OIM) nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională.

 

Elena CARCHILAN

șefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a insistat, pe parcursul mai multor ani, să fie ratificată Convenţia sus-menționată pentru sporirea drepturilor și a garanțiilor social-economice și de muncă ale salariaților.

Convenţia OIM nr. 161/1985 este docu­mentul de bază privind dezvoltarea şi or­ganizarea serviciilor de sănătate ocupaţi­onală de bază pentru angajaţii din diferite ramuri ale economiei naţionale.

La etapa actuală, când marea majoritate a întreprinderilor din Republica Moldova sunt mici şi mijlocii, fără servicii medica­le, sănătatea angajaţilor care activează în condiţii nefavorabile este prea puţin mo­nitorizată de medici, de aceea este bine­venită crearea serviciului de sănătate ocu­paţională.

Importanţa Convenţiei constă în meca­nismul de identificare şi evaluare a riscuri­lor la care sunt expuși lucrătorii la locul de muncă; monitorizarea factorilor de mediu şi a operaţiilor de producţie care le-ar pu­tea afecta sănătatea; participarea la dez­voltarea programelor de îmbunătăţire a practicilor şi schimbul de informaţii în do­meniu; supravegherea sănătăţii salariaţilor.

Măsurile întreprinse trebuie să fie adec­vate riscurilor specifice ale întreprinderilor. Furnizarea serviciilor calitative de sănătate ocupaţională constituie una din preocupă­rile de bază ale Organizației Internaționale a Muncii.

Pentru a asigura punerea în aplicare a acestor practici pe plan naţional şi la nivel de întreprindere, statele membre ale OIM sunt încurajate să adopte politici naţionale cuprinzătoare privind serviciile de sănătate ocupaţională, în conformitate cu prevede­rile Convenţiei nr. 161.

Prin ratificarea Convenţiei, fiecare stat recunoaște relevanța standardelor inter-naționale în domeniul serviciilor de să­nătate ocupațională şi îşi asumă obligațiade a formula, implementa şi revizui peri­odic o politică naţională coerentă în acest sens.

Un principiu important al Convenției OIM nr. 161/1985 se referă la faptul că ser­viciile nu trebuie să cauzeze anumite costuri pentru muncitorii implicați. Ordinea dată de idei, potrivit Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, conține obligațiile pentru angajator și drepturile lucrătorilor cu privire la sănătatea ocupațională.

În conformitate cu prevederile art. 47 din Constituția Republicii Moldova, statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice cetățean să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, îngrijirea medicală, precum şi serviciile so­ciale necesare.

 

Documentul prevede punerea în aplicare a bunelor practici pe plan naţional şi la nivel de întreprindere

 

Convenţia OIM nr. 161 obligă statele membre să dezvolte treptat serviciile de sănătate ocupaţională pentru toţi lucrătorii, atât pentru cei angajaţi în sectorul privat, cât şi pentru cei angajaţi în sectorul public, în toate ramurile economiei naționale.

CNSM consideră că înființarea și imple­mentarea Serviciului sănătate ocupațională va contribui la îmbunătățirea asistenței medico-sanitare a angajaților, a condițiilor de muncă, a stării de sănătate a salaria-ților, la constatarea exactă a bolilor pro­fesionale, a morbidității cu incapacitate temporară de muncă, traumatismului în muncă și, prin urmare, va contribui la spo­rirea sănătății populației.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor