18 aprilie 2021
Chisinau
Social, Stop fals!

Nou mecanism de indexare a pensiilor, mai avantajos față de cel precedent

Loading
Social, Stop fals! Nou mecanism de indexare a pensiilor, mai avantajos față de cel precedent
Nou mecanism de indexare a pensiilor, mai avantajos față de cel precedent
Vocea poporului

Parlamentul a aprobat proiectul de lege care are drept scop modificarea modalității de indexare a pensiilor și a altor prestații sociale și, prin ur­mare, creșterea coeficientului de in­dexare. Acesta propune menținerea indexării de două ori pe an a pensi­ilor – în aprilie și în octombrie, dar cu un nou mecanism de aplicare a acesteia, începând cu 1 aprilie anul curent.

Astfel, în aprilie 2021, coeficientul de indexare a pensiilor va constitui media creșterii anuale a indicelui prețurilor de consum pentru ultimii trei ani – 2018, 2019, 2020, iar în octombrie – rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se va stabili de Guvern.

 

Indexare de 7% anual

Autorii menționează că la 1 aprilie anul curent pensiile urmează a fi indexate după noua modalitate, cu 3,89%. Totodată, se va menține indexarea pensiilor la data de 1 octombrie – conform prognozelor, aceasta va fi de 3,2%. Astfel, în total, indexarea va constitui aproximativ 7% anual, specifică autorii proiectului de lege.

De menționat că modalitatea indexării care este în vigoare actualmente presupu­ne că, la 1 aprilie, coeficientul de indexare urma să constituie rata inflației înregistra­tă în ultimul semestru al anului precedent anului indexării.

Conform datelor statistice, la finele pe­rioadei de referință – semestrul doi al anu­lui 2020 – a fost înregistrată o deflație de -0,68%.

Noua modalitate de indexare a pensiilor a impus modificarea Legii privind sistemul public de pensii, a Legii bugetului asigură­rilor sociale de stat și a Legii bugetului de stat pentru anul 2021.

 

Va spori gradul de protecţie socială a pensionarilor

 

Scopul prezentului proiect de lege con­stă în sporirea gradului de protecție soci­ală a beneficiarilor de pensii, susţin autorii proiectului de lege.

Conform prevederilor în vigoare, la 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie rata inflației înregistrată în ultimul semes­tru al anului precedent anului indexării. Precum arată datele statistice, rata inflației la sfârșitul semestrului II al anului 2020 (din luna iulie până în decembrie 2020) a înre­gistrat o valoare negativă (de -0,68 la sută 0,68%). În condițiile respective, pentru evi­tarea acestei situații pe viitor, se propune indexarea pensiilor la 1 aprilie anul curent pornindu-se de la media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ulti­mii trei ani, care constituie 3,89% (pentru 2018 – 3,05%, pentru 2019 – 4,84% și pen­tru 2020 – 3,77%). Este importat de subli­niat că indexarea de la 1 octombrie rămâ­ne în vigoare, coeficientul de indexare fiind rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Conform estimărilor indi­catorilor macroeconomici, prezentate de către Ministerul Economiei și Infrastructu­rii, rata inflației în primul semestru al anului 2021 va constitui 3,2%.

Mecanismul de indexare va fi aplicat pentru circa 731.364 de beneficiari, inclusiv 662.475 de pensionari și 68.889 de benefi­ciari de alocații sociale de stat. Cheltuielile necesare pentru indexarea pensiilor și a unor prestații sociale la 1aprilie și la 1 oc­tombrie constituie 702.612 mii de lei, din­tre care 94.077,3 mii de lei sunt prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2021.

Mijloacele financiare suplimentare ne­cesare pentru implementarea prezentului proiect constituie 608.534,7 mii de lei și vor fi suportate din bugetul de stat prin transferuri de la bugetul de stat la buge­tul asigurărilor sociale de stat. Sursele de acoperire ale acestora vor fi suplinite pe seama deficitului bugetar cu acoperire din contul datoriei interne. Ultima indexare a pensiilor a fost în luna septembrie 2020.

Amintim că președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat la 10 martie curent că a înaintat Parlamentului un proiect de lege privind indexarea pensiilor. În aceste condiții, șefa statului propune ca să se revi­nă la indexarea pensiilor o dată pe an.

Sindicaliștii salută adoptarea acestei legi, dar sunt de părere că nu este de lun­gă durată.

„În opinia sindicatelor, faptul că s-a schimbat mecanismul merită salutat, dar considerăm că nu este de lungă durată. Acesta nu trebuie să se schimbe în funcție de situație. Ar trebui să fie un mecanism stabil, iar asta ar însemna ca pensia să fie indexată în baza a doi indicatori – creșterea salariului mediu pe anul precedent și rata inflației pentru anul precedent. Media acestor doi indicatori ar fi fost mecanis­mul eficient”, a menționat, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și