17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Note „satisfăcătoare” comitetelor sindicale din comunicații

Loading
Fără categorie Note „satisfăcătoare” comitetelor sindicale din comunicații
Note „satisfăcătoare” comitetelor sindicale din comunicații

 

 

fscm

Foto: sindicate.md

Comitetele sindicale din ca­drul centrelor de poștă din raioanele Florești și Anenii Noi au prezentat darea de seamă privind activitatea acestora pe perioada anilor 2009-2014.

 

Președintele comitetului sin­dical la Centrul de Poștă Florești, Tamara Negru, a menționat că, pe parcursul activității sale, co­mitetul sindical a examinat și soluționat mai multe probleme ce țin de condițiile la locul de muncă a salariaților. Astfel, a organizat activități cultural-sportive pentru membrii de sindicat, concursuri pentru copiii salariaților membri de sindicat.

Delegații la conferința sindicală au apreciat activitatea comitetu­lui sindical cu nota „satisfăcătoa­re” și au ales noua componență a comitetului sindical. În funcția de președinte al comitetului sindical a fost realeasă Tamara Negru.

De asemenea, delegații la con-ferința sindicală de la Centrul de Poștă Anenii Noi au audiat ra­portul președintelui comitetului sindical, Galina Repida, pe pe­rioada de activitate de cinci ani. În urma dezbaterilor, membrii de sindicat au apreciat activita­tea comitetului sindical cu notă „satisfăcătoare”. A fost aleasă și componența noului comitet sin­dical.

La conferință au participat președintele Federației Sindica­telor din Comunicații, Ion Pîr­garu, și vicedirectorul general al ÎS „Poșta Moldovei”, Serghei Batiușca, care au răspuns la între­bările delegaților.

 

Centrul Informațional al Sindicatelor

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și