22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Noi norme privind securiatea şi sănătatea la locul de muncă

Loading
Fără categorie Noi norme privind securiatea şi sănătatea la locul de muncă
ssm

Foto: ulmeria.ru

Locurile de muncă folosite pentru prima oară, începând din acest an, trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute de legislaţia în vigoare. Cele aflate în folosinţă până la 31 decembrie 2012 urmează a fi aduse în concordanţă cu aceleaşi cerinţe în decursul a cel mult patru ani. În acest sens, întreprinderile sunt obligate să efectueze, periodic, evaluări ale factorilor de risc. Un astfel de proces se desfăşoară de mai multe luni la SA „Apă-Canal Chişinău”.

 

„Atestarea locurilor de muncă este o activitate complexă care atrage după sine unele obliga­ţiuni faţă de salariaţi din partea executivului întreprinderii. SA „Apă-Canal Chişinău” dispu­ne de aproape 2000 de locuri de muncă şi majoritatea sunt în condiţii destul de anevoioase”, a precizat pentru VP directorul general al acestei unităţi econo­mice, Constantin Becciev.

Acum zece ani, la această întreprindere activa o secţie spe­cializată exclusiv în certificarea locurilor de muncă. Subdiviziu­nea respectivă a fost desfiinţată cu trei ani în urmă. Aceasta a contribuit la crearea unei impor­tante baze de date. În prezent, atestarea locurilor de muncă de la subdiviziunile SA „Apă-Ca­nal Chişinău” se efectuează cu o anumită periodicitate. „Este o activitate pentru care cheltuim sume importante de bani, deşi posibilităţile noastre financiare sunt modeste”, a constatat Con­stantin Becciev.

Directorul SA „Apă-Canal Chişinău” a menţionat că sco­pul atestării este crearea unor condiţii adecvate de muncă. „Negociem la greu cu sindicate­le, care cer ca aceste condiţii să fie cât mai bune. Şi noi, cei din executiv, vrem acest lucru, dar suntem constrânşi de situaţia fi­nanciară, pe care, comparativ cu alte întreprinderi, o putem carac­teriza drept medie, dar am vrea şi facem tot posibilul să fie mai mult de atât.”

Situaţia financiară a întreprin­derii se stabilizează în ultimii ani şi acest lucru duce la îmbunătă­ţirea continuă a condiţiilor de muncă: sunt achiziţionate noi utilaje, noi scule, dar şi îmbră­căminte specială. Directorul general a mai spus că numărul angajaţilor s-a micşorat de la 2500 până la 1930, în ultimii ani, iar mijloacele economisite în ur­ma acestui proces sunt îndreptate spre crearea unor condiţii mai bune de muncă, inclusiv majora­rea salariilor.

 

Schimbări constatate în urma atestării

 

Medicul igienist de la „Apă-Canal Chişinău”, Viorel Mardari, a apreciat că în urma atestării curente a locurilor de muncă au fost constatate unele schimbări. Acestea au fost generate, inclusiv de acţiuni precum modernizarea echipamentuli de la staţiile de pompare, a motoarelor electrice. Totuşi, unele caracteristici cum sunt vibraţia, zgomotul, deşi s-au micşorat ca intensitate, continuă să existe, dar devieri grave nu sunt.

Medicul igienist al întreprinderii a specificat că SA „Apă-Ca­nal Chişinău” are un profil foarte larg şi majoritatea serviciilor sunt legate de factori nocivi. De aceea, fiecare angajat trece, o dată în 1-2 ani, un control medical pen-tru a fi depistate la timp schim-bările ce survin în starea de sănătate. Dacă se constată vreo maladie, se fac analize ca să se ştie dacă e legat de profesie sau de vreo cauză generală. La mo­mentul primirii actului final de la policlinică, angajaţii care au nevoie să-şi întremeze sănătatea sunt trimişi, prin intermediul sindicatelor, la sanatoriu. În une­le cazuri, salariaţii sunt trecuţi, pe o perioadă de trei-şase luni sau un an, în alt serviciu, care să nu fie legat de factorii de nocivi­tate, până când se tratează. Viorel Mardari a precizat că în statele de personal ale SA „Apă-Canal Chişinău” nu figurează niciun salariat care ar fi căpătat boli profesionale pe parcursul muncii desfăşurate la întreprindere.

 

becciev

Foto: timpul.md

 

În urma măsurărilor efectuate la laboratorul Centrului de Sănă­tate Publică au fost completate fişe pentru fiecare loc de muncă. Acestea includ informaţii pre­cum ocupaţia, numărul de locuri de muncă similare, numărul de lucrători, sectorul de producţie. Tot aici se vor înregistra indicato­rii stabiliţi în urma măsurărilor. Ulterior, fiecare sector va întoc­mi câte o listă a specialiştilor la care în urma evaluării li se cuvin sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefa­vorabile. Aceleaşi fişe specifică pentru fiecare angajat în parte ce trebuie să i se ofere, inclusiv mijloacele individuale de pro­tecţie şi regimul alimentar. Dacă nu intervin schimbări la locul de muncă, fişa este valabilă timp de cinci ani, iar în caz că apare un loc nou de muncă, se face iarăşi atestarea, a specificat Viorel Mar­dari.

 

Beneficii pentru membrii de sindicat

 

Liderul comitetului sindical de la SA „Apă-Canal”, Mihail Ocinschi, a comunicat pentru VP că majoritatea salariaţilor de la această întreprindere sunt membri de sindicat. Ei au nego­ciat şi semnat cu administraţia întreprinderii un contract colec­tiv de muncă. Acesta prevede ca fiecărui salariat să-i fie acordat câte un ajutor material în sumă de 1000 de lei la concediul anu­al şi la ziua de naştere, la fiecare cinci ani.

Totodată, vara este organizată plecarea la mare a angajaţilor, la Zatoka, Ucraina, iar preţul foii de odihnă este achitat în părţi egale de angajator, sindicat şi salari­at. Celor care aleg alte destinaţii le este achitată suma de 1000 de lei. Şi pentru copii sunt oferite foi de odihnă la tabere de vară din contul sindicatului de ramură şi, parţial, al întreprinderii. De ase­menea, fiecare angajat care merge la sanatoriu primeşte la revenire un ajutor material de 3000 de lei din contul sindicatului.

Mihail Ocinschi a mai spus că cea mai mare cerere pe care o are faţă de conducerea întreprinderii este să mărească salariile angaja­ţilor, în special, a celor tineri. „Cu 2000 de lei n-o să vrea un tânăr angajat să coboare în fântână şi să lucreze. Cu toate acestea, tine­rii nu pleacă de la întreprindere, pentru că nu-şi prea găsesc de lucru în altă parte”, a constatat Ocinschi. Acesta a mai specificat că salariul mediu pe întreprinde­re depăşeşte 5000 de lei.

 

Opinia inspectorului muncii al sindicatelor

 

Potrivit inspectorului muncii al sindicatelor, Victor Iaroşenco, procesul de atestare a locurilor de muncă de la SA „Apă-Canal Chişinău” este aproape de finali­zare, iar rezultatele definitive vor putea fi cunoscute curând.

Victor Iaroşenco a precizat că, de la începutul acestui an, a efectuat controale privind res­pectarea legislaţiei muncii la 21 de întreprinderi. La cele opt uni­tăţi economice dintre acestea, la care a avut loc atestarea locurilor de muncă, s-a constatat că acest proces a fost efectuat în teme­nele prevăzute de legislaţie. „În linii mari, modul în care au fost evaluaţi factorii de risc de către întreprinderile supuse controlu­lui este conform normelor.”

În baza concluziilor formula­te în urma atestării locurilor de muncă sunt elaborate planuri de eliminare sau atenuare a fac­torilor de risc, iar angajatorii realizează măsurile incluse în aceste planuri. Totodată, salaria­ţilor le sunt calculate compensaţii în funcţie de gradele de nocivita­te ale mediului de producţie şi de suprasolicitarea fizică, a mai menţionat Victor Iaroşenco.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor