24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Noi fanioane pe harta mişcării sindicale de tineret

Loading
Без рубрики Noi fanioane pe harta mişcării sindicale de tineret
Noi fanioane pe harta mişcării sindicale de tineret

 

 

tineret-sindical

Foto: arhivă personală

Consiliul de Tineret al CNSM a or­ganizat la Soroca un seminar pen­tru tinerii care se află la început de cale în mişcarea sindicală, dar şi pentru cei care încă nu au ade­rat la sindicate. Astfel, oraşul de pe malul Nistrului a devenit cea de-a şasea localitate în programul de instruire a tineretului în teritoriu, după Edineţ, Hînceşti, Şoldăneşti, Cahul şi Nisporeni.

 

La seminar au participat studenţi ai Co­legiului Tehnic Agricol, Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” şi elevi ai claselor liceale. Aceştia au fost informaţi despre drepturile social-economice ale tinerilor şi rolul sindi­catelor în apărarea şi promovarea acestora.

Potrivit preşedintei Consiliului de Tineret al CNSM, Stela Stratila–Sîrbu, organizarea unui astfel de seminar la Soroca era deosibit de importantă. Asta pentru că în acest oraş există un număr mare de instituţii de învă­ţământ şi mulţi tineri care lucrează, dar nu sunt membri ai organizaţiilor sindicale.

Pornind de la ideea că seminarul a fost organizat pentru cei mai tineri sindicalişti, dar şi pentru tinerii care încă nu sunt antre­naţi în activităţile mişcării sindicale, temele şi subiectele alese au fost pe potrivă. Tinerii au fost familiarizaţi cu bazele relaţiilor de muncă.

 

g_cnsm

Soroca are un potenţial mare pentru completarea rândurilor sindicatelor

 

„Le-am vorbit despre cum este corect să caute un loc de muncă, ce este un contract individual de muncă şi că fără semnarea acestuia nu este bine să te angajezi, spune Stela Stratila-Sîrbu. Ei încă nu cunosc ce în­seamnă pachetul social, asigurarea medicală obligatorie şi multe alte lucruri elementare, iar patronii care au dat dovadă de rea-cre­dinţă ar putea să se folosească de aceste mo­mente la angajarea tinerilor specialişti”.

„Le-am mai relatat şi despre rolul pe care îl au sindicatele în apărarea intereselor luc-rătorilor, spune preşedintele Consiliului in­terramural al sindicatelor din raionul Soro­ca, Grigore Babici. Unii liceeni susţineau că nici nu ştiau despre existenţa sindicatelor înainte să vină la seminar, însă activitatea respectivă i-a făcut să înţeleagă importanţa acestei organizaţii”.

Participanţii recunosc că s-au ales cu mul­te informaţii utile în urma seminarului şi au aflat despre rolul pe care îl joacă sindicatele în protecţia lucrătorilor. Şi chiar şi-au mani­festat câteva doleanţe de viitor – să se orga­nizeze o întâlnire cu agenţii economici şi un seminar care să-i facă pe tineri să înţeleagă de ce este necesar să rămână în patrie, să nu emigreze peste hotare.

 

Şcoala de formare continuă

 

Pentru prima dată, Consiliul de Tine­ret a organizat o Şcoală de formare continuă pentru tinerii sindicalişti care participă în mod activ la acţi­unile mişcării sindicale. Se pare că inovaţia le-a fost pe plac tinerilor şi şcoala va deveni o bună tradiţie.

 

„Organizăm pentru tinerii sindicalişti seminare şi conferinţe la nivel de confede­raţie şi centre sindicale naţional–ramurale. În acest răstimp au apărut tineri sindicalişti care au beneficiat de diverse forme de instru­ire, au participat la mai multe activităţi or­ganizate de Consiliul de Tineret, inclusiv în campaniile de informare. Ei au deja un ba­gaj de cunoştinţe, acum însă urmează să se perfecţioneze şi să-şi ridice nivelul de pregă­tire. Anume pentru aceşti activişti am decis să deschidem Şcoala de formare continuă”, spune preşedinta Consiliului de Tineret al CNSM, Stela Stratila–Sîrbu.

De această dată, în cadrul şcolii au fost instruiţi 20 de tineri. Timp de două zile, ei şi-au împrospătat memoria cu materialul asimilat anterior în cadrul diverselor semi­nare şi şi-au completat bagajul cu noi cunoş­tinţe în domeniu. Şi, potrivit acestora, şcoala a fost pentru ei o experienţă valoroasă.

 

Abordare psihologică

 

Dorin Cojocaru, specialist în Departa­mentul patrimoniu al CNSM, susţine că cunoştinţele căpătate pe parcursul acestor două zile i-au dat mai multă încredere în pu­terile sale.

„Am lucrat în grupuri, fiecare ne-am îm­părtăşit experienţa de soluţionare a unor si­tuaţii şi am încercat să identificăm împreună alte căi posibile, a menţionat Dorin. Docto­rul în psihologie Diana Ştefăneţ ne-a oferit informaţii despre modul cum discutăm cu oamenii, cum purtăm un dialog, cum putem fi convingători fără a fi prea insistenţi. Este foarte important pentru campaniile de infor­mare, când comunicăm cu mulţi oameni, îi familiarizăm cu activitatea sindicatelor şi în­cercăm să atragem noi membri. Am modelat diverse situaţii care pot să apară în procesul de comunicate, ne-am corectat acţiunile. Şi ne-am dat seama că uneori greşim, fără să realizăm acest lucru”.

 

Abilităţi juridice

 

Potrivit lui Dorin Cojocaru, un alt subiect interesant şi neabordat anterior a fost res­pectarea celor peste 40 de convenţii ale Or­ganizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), ratificate de Moldova. Despre acest lucru le-a vorbit tinerilor sindicalişti şeful Depar­tamentului juridic al CNSM, Ion Preguza.

„Am relatat despre pregătirea convenţiilor pentru ratificare, despre ce este ratificarea, mecanismele şi urmările ei, dat fiind faptul că ratificând Convenţia OIM statul îşi asumă anumite obligaţii, pe care trebuie să le res­pecte. Una din ele ar fi prezentarea la OIM a rapoartelor privind nivelul de respectare a fiecărei convenţii în parte. În proces sunt antrenate şi sindicatele, care, potrivit sta­tutului, au dreptul să-şi expună opinia şi să comenteze orice punct din raport. De exem­plu, pe cât de obiectiv şi în ce măsură este re­flectată situaţia reală. Toate aceste momente sunt luate în consideraţie de experţii OIM”, susţine Ion Preguza.

În opinia organizatorilor şi celor care au participat la training, Şcoala de formare con­tinuă este vitală pentru mişcarea sindicală.

„Cei care au fost instruiţi în acest an sunt viitorul sindicatelor, ei vor reprezenta orga­nizaţia la negocierile cu angajatorii, în colec­tivele de muncă. Trebuie să investim în per­manenţă în ei, pentru că viaţa se schimbă şi noi trebuie să urmărim îndeaproape aceste schimbări, este sigură Stela Stratila-Sîrbu. Sperăm că şcoala pentru cei mai activi mem­bri ai sindicatelor, la fel ca şi şcoala de vară, organizată la sfârşit de iulie, vor deveni acţi­uni anuale. Sperăm că în acest an şi alţi tineri se vor manifesta şi vor da dovadă de iniţiati­vă, iar noi îi vom invita să participe la Școala de formare continuă și în anul viitor”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand