25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Munca la domiciliu: când și în ce condiții se aplică

Loading
Cetăţeanul şi legea Munca la domiciliu: când și în ce condiții se aplică
Munca la domiciliu: când și în ce condiții se aplică
kapital.kz

Din cauza pandemiei, munca la domiciliu se aplică tot mai des. Unii angajatori susțin că această formă de or­ganizare a muncii poate fi aplicată eficient și după ce se va termina situația pandemică. Vă rog să-mi spuneți care sunt aspectele juridice ale muncii la domiciliu și condițiile în care se permite prestarea unei asemenea munci?

Olga Crăciun, Telenești

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Munca la domiciliu este cel mai aplicabil remediu folosit de an­gajatori ca urmare a declarării stării de urgență, în care prestarea muncii salariaților poate fi ușor prestată și de la domiciliu.

Potrivit art. 290 alin. (1) din Codul muncii, salariați cu munca la domiciliu sunt considerate persoanele care au încheiat un con­tract individual de muncă privind prestarea muncii la domiciliu cu folosirea materialelor, a instrumentelor și mecanismelor puse la dispoziție de angajator sau procurate din mijloace proprii.

Deși norma indicată mai sus dispune expres că salariații cu munca la domiciliu sunt considerate persoanele care au încheiat un contract individual de muncă în acest sens, nu există impedi­ment legal de a încheia un acord adițional la contractul de mun­că deja existent, prin care părțile să prevadă prestarea muncii de către salariat în continuare la domiciliu, fie pe o durată determina­tă, fie pe o durată nedeterminată.

În cazul folosirii de către salariatul cu munca la domiciliu a instrumentelor și mecanismelor proprii, acestuia i se plătește o compensație pentru uzura lor. Plata unei astfel de compensații, precum și compensarea altor cheltuieli legate de prestarea muncii la domiciliu, se efectuează de angajator în modul stabilit de con­tractul individual de muncă.

Unele particularități juridice ale muncii la domiciliu vizează fap­tul că în contract urmează să fie stabilit modul și termenele de asigurare a salariaților (cu munca la domiciliu) cu materie primă, materiale și semifabricate, precum și de preluare a producției finite etc.

Este de menționat că salariații cu munca la domiciliu cad sub incidența legislației muncii, cu particularitățile stabilite de art. 290–292 din Codul muncii.

Condițiile în care se admite munca la domiciliu. Lucrările puse în sarcina salariaților cu munca la domiciliu, potrivit art. 291 din Co­dul muncii, nu le pot fi contraindicate (conform certificatului me­dical) și trebuie să se execute în condiții de respectare a normelor de protecție și igienă a muncii. Organizarea securității și sănătății în muncă se efectuează în conformitate cu Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008.

Fiecare lucrător, inclusiv salariații cu munca la domiciliu, este în drept: să obțină de la angajator informații veridice despre condițiile de lucru; să refuze efectuarea de lucrări în cazul apariției unui pe­ricol pentru viața ori sănătatea sa până la înlăturarea acestuia; să fie asigurat, din contul angajatorului, cu echipament individual de protecție și altele.

Angajatorul, potrivit art. 9 din Legea nr. 186 din 10.07.2008, este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată.

În contextul celor remarcate mai sus, este relevant de adăugat că, potrivit alin. (2) al art. 73 din Codul muncii,  în cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică, angajatorul poate dispune, printr-un ordin motivat, schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă.

Încetarea contractului individual de muncă încheiat cu salariații care prestează munca la domiciliu are loc în temeiurile generale prevăzute de Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand