24 iulie 2024
Chisinau
Social

Munca la computer: Ce trebuie să asigure angajatorii

Loading
Social Munca la computer: Ce trebuie să asigure angajatorii
Munca la computer: Ce trebuie să asigure angajatorii
lucru-la-calcaulator

Foto: rabota.md

 

Începând cu 1 ianuarie curent, angajatorii din Republica Mol­dova sunt obligați să asigure o serie de condiţii minime de securitate și sănătate în mun­că pentru lucrul la calculator. O hotărâre în acest sens a fost publicată în iulie anul curent în Monitorul Oficial, dar a intrat în vigoare în prima zi din 2017.

 

Trebuie să evalueze condițiile de securitate

 

Astfel, angajatorii vor fi obligaţi să efec­tueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate în muncă pe care aceştia le creează lucră­torilor, în special, cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice şi de tensiune nervoasă. După aceasta, an­gajatorii vor trebui să ia măsurile cores­punzătoare pentru a remedia riscurile profesionale constatate.

Este vorba despre posturile de lucru create după 1 ianuarie 2017, care trebuie să îndeplinească cerinţele minime; postu­rile de lucru existente înainte de 1 ianuarie 2017 să fie adaptate astfel încât să cores­pundă cerinţelor minime, în termen de cel mult un an de la data menţionată; lucră­torii să fie informaţi cu privire la toate as­pectele de securitate şi sănătate în muncă aferente postului de lucru şi, în special, cu privire la măsurile care sunt puse în apli­care în conformitate cu cerinţele minime. De asemenea, fiecare lucrător urmează să fie instruit cu privire la modalităţile de utilizare a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate şi ori de câte ori este schimbată substanţial organizarea postului de lucru.

 

Pauze sau schimbări de activitate

 

Printre cerinţe se regăseşte faptul că angajatorii vor trebui să planifice activită­ţile lucrătorilor astfel încât munca zilnică la monitor să fie întreruptă periodic, prin pauze sau schimbări de activitate, care să reducă suprasolicitarea lucrătorilor în faţa monitorului.

Pentru protecţia vederii, angajatorul trebuie să asigure lucrătorilor 

examinarea oftalmologică înainte de a începe lucrul la monitor, dar și atunci când lucrătorii vor simți dificultăţi vizuale cauzate de lucrul la monitor. Dacă, în urma examenului oftalmologic, vor fi depistate dereglări vi­zuale, angajatorul va fi obligat să pună la dispoziţie aparate de corecţie normale sau de corecţie speciale, cheltuielile fiind su­portate în întregime de către angajator.

Nici utilizarea echipamentului de lucru nu trebuie să prezinte riscuri profesionale pentru lucrători, în hotărâre fiind stipu­late şi cerinţele tehnice privind ecranul, tastatura, masa sau suprafața de lucru şi scaunul angajatului.

 

Pauzele suplimentare, incluse în timpul de muncă

 

Durata generală a zilei de muncă la mo­nitor va trebui să fie de 8 ore. Totodată, se va admite activitatea în ture cu durata de 12 ore. Pentru asigurarea capacităţii opti­me de muncă şi menţinerea sănătăţii, în afară de pauza obligatorie pentru prânz, în decursul zilei de muncă trebuie să fie efectuate pauze suplimentare, care se vor include în timpul de muncă.

Astfel, în ziua de muncă de opt ore, pa­uzele reglementate trebuie să fie acorda­te după două ore de la începutul turei şi după două ore după prânz, cu durata de 15 minute fiecare, iar în ziua de muncă de 12 ore, pauzele reglementate vor trebui să fie efectuate în primele opt ore ca şi pauzele din ziua de opt ore, iar în ultimele patru ore, după fiecare oră câte 15 minute. Nu se va admite activitatea la monitor mai mult de două ore, fără pauze reglementate.

,,Vom veghea să fie respectate aces­te norme. Şi până acum, când mergeam în vizită de lucru, ceream să vedem dacă angajatul a efectuat examenul medical la oftalmolog. Sunt cerinţe pe care angaja­torii trebuie să le îndeplinească cu privire la controlul medical al angajaţilor, dar şi la respectarea altor norme. Mulţi tineri lucrează foarte îndelungat la calculator şi li se depistează probleme serioase de ve­dere, la coloana vertebrală, pentru că stau doar într-o poziţie”, a spus pentru ziarul ,,Vocea poporului” şefa Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, Elena Carchilan.

De menționat că hotărârea nu se va aplica vehiculelor sau cabinelor de control la utilaje, sistemelor pentru prelucrarea informaţiei numerice de la bordul mijloa­celor de transport, sistemelor pentru pre­lucrarea informaţiei numerice prevăzute în special pentru uz public, sistemelor portabile care nu se utilizează un timp în­delungat la un post de lucru, ori maşinilor de calculat, caselor de marcat etc.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand