17 iunie 2024
Chisinau
Social

Munca îmbinată cu studiile: garanții și compensații

Loading
Social Munca îmbinată cu studiile: garanții și compensații
Munca îmbinată cu studiile: garanții și compensații
telegraph.co.uk

Care sunt particularitățile acordării garanțiilor și compensațiilor respective, în cazul salariaților trimiși de către angajator la programe de studii și în cazul salariaților care, din proprie inițiativă s-au înmatriculat la astfel de studii? Cum se acordă asemenea garanții și compensații pentru obținerea a doua oară a studiilor de nivelul respectiv?

Victor Țurcan, activist sindical, Ungheni

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Legislația muncii prevede un șir de garanții și compensații pentru salariații care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate.

În același timp, legislația stabilește două situații în care pot fi acor­date anumite garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile. Și anume, prima: în cazul în care salariații sunt trimiși de către angajator la programe de studii acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență sau su­perior de master cu frecvență redusă, și a doua – în cazul în care salariații, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la asemenea progra­me de studii.

Astfel, potrivit alin. (1) al art. 178 din Codul muncii (CM), salariaților trimiși de către angajator la programe de studii acreditate în condițiile legii li se stabilește durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare, cu menținerea integrală sau parțială a salariu­lui mediu și alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern.

Alin. (1 prim) al aceluiași articol din CM dispune că salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii acre­ditate în condițiile legii, li se acordă anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv și/sau de cel individual de muncă. Cu alte cuvinte, asemenea garanții și compensații (pentru salariații care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii acreditate în condițiile legii) pot fi obținute prin negocieri, adică în urma unor înțelegeri, discuții pe baza unor condiții stabili­te în prealabil de către părți și fixate în contractul colectiv sau cel in­dividual de muncă.

 

În convențiile colective pot fi prevăzute înlesniri suplimentare din mijloacele unității

 

În contractul colectiv de muncă, în convențiile colective pot fi prevăzute înlesniri suplimentare din mijloacele unității și pentru salariații trimiși de către angajator la programe de studii acredita­te în condițiile legii.

În contextul celor remarcate mai sus, este oportun de menționat că, în contractul colectiv de muncă, părțile acestuia pot să negocie­ze și să prevadă, în funcție de situația economico-financiară a anga­jatorului, înlesniri, avantaje și compensații pentru salariați, precum și condiții de muncă mai favorabile în raport cu cele prevăzute de legislația în vigoare și de convențiile colective (art.31, alin. (3) din CM).

Salariaților care îmbină munca cu studiile, potrivit art. 182 din CM, li se acordă garanții și compensații la obținerea, pentru prima dată, a studiilor de nivelul respectiv. Or, salariaților care își fac studiile la o instituție de învățământ la a doua sau a treia specialitate li se pot acorda anumite garanții și compensații în modul prevăzut de con­tractul colectiv sau de cel individual de muncă.

În scopul realizării reglementărilor legale menționate mai sus, Gu­vernul Republicii Moldova, prin Hotărârea nr. 435 din 23.04.2007, a aprobat Regulamentul cu privire la acordarea unor garanții și compensații salariaților care îmbină munca cu studiile (Regula­mentul nr. 435/2007). Acest Regulament (cu modificările ulterioa­re) a fost modificat, completat prin Hotărârea Guvernului nr. 722 din 30.09.2020. Astfel, Regulamentul nr. 435/2007 stabilește garanții și compensații concrete pentru salariații care învață cu succes, fără scoa­tere din activitate, în instituțiile de învățământ superior, în instituțiile de învățământ profesional tehnic și în instituțiile de învățământ liceal cu frecvență redusă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand