25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Modul de acordare a concediilor de odihnă anuale suplimentare

Loading
Cetăţeanul şi legea Modul de acordare a concediilor de odihnă anuale suplimentare
Modul de acordare a concediilor de odihnă anuale suplimentare
youthall.com

Doresc să aflu cine are dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit și care este modalitatea sau condițiile de acordare a acestuia?

Diana Gavriluță, Călărași

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Modul de acordare a concediilor de odihnă anuale suplimen­tare este reglementat nu numai prin lege, dar  și prin reglemen­tări contractuale (contracte individuale și colective de muncă, convenții colective). Prin intermediul acestei îmbinări de regle­mentare a concediilor suplimentare, legislația muncii a devenit un prag minim (prin stabilirea garanțiilor de bază salariaților) de la care se poate deroga prin contracte și convenții colective, dar numai în favoare celor încadrați în muncă  (prin stabilirea garanțiilor suplimentare).

La baza acestui tip de concediu stau condiții deosebite de muncă sau statutul juridic special al anumitor categorii de salariați. Astfel, potrivit art. 121, alin. (1) din Codul muncii (CM), salariații care lucrează în condiții vătămătoare, persoanele cu dizabilități de vedere severe și tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de cel puțin 4 zile calendaristice.

În această ordine de idei, alin. (2) al aceluiași articol din CM dispune că, pentru salariații care lucrează în condiții vătămătoa­re, durata concretă a concediului de odihnă anual suplimentar plătit este stabilită prin contractul colectiv de muncă, în baza nomenclatorului respectiv aprobat de Guvern.

În scopul folosirii eficiente a timpului de odihnă al salariaților și în conformitate cu prevederile Codului muncii, părțile semna­tare a Convenției colectivă (nivel național) nr. 2 din 9 iulie 2004 (Guvernul, Patronatele, Sindicate), potrivit pct. 10 al acesteia, au convenit asupra următoarelor: „Până la aprobarea de către Gu­vern a Listelor lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții vătă­mătoare, durata concediului de odihnă anual suplimentar plătit pentru salariații care lucrează în condiții nefavorabile se va stabili în modul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 573 din   1 august 1994, cu transformarea duratelor respective în zile calendaristice în modul indicat în art. 8 al prezentei Convenții”.

În conformitate cu art. 121, alin. (3) din CM, salariaților din unele ramuri ale economiei naționale (industrie, transporturi, construcții etc.) li se acordă concedii de odihnă anuale supli­mentare plătite pentru vechime în muncă în unitate și pentru munca în schimburi, conform legislației în vigoare. Totodată, legislația dispune că unuia dintre părinții care au 2 și mai mulți copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil cu dizabilități) li se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice (art. 121, alin. (4) din CM).

Același articol din CM specifică cu destulă claritate că, „În convențiile colective, în contractele colective sau în cele indivi­duale de muncă pot fi prevăzute și alte categorii de salariați că­rora li se acordă concedii de odihnă anuale suplimentare plătite, precum și alte durate (mai mari) ale concediilor decât cele spe­cificate la alin.(1), (3) și (4)”. În temeiul acestei dispoziții legale, Convenția colectivă (nivel național) nr. 2 din 9 iulie 2004 prevede că personalului de conducere și de specialitate a cărui muncă implică  eforturi psiho–emoționale sporite i se poate acorda un concediu suplimentar plătit cu durata de până la 7 zile calenda­ristice.

Concediile de odihnă anuale suplimentare se alipesc la con­cediul de odihnă anual de bază, care se acordă conform progra­mării stabilite în modul prevăzut de legislație (art. 121, alin. (6) din CM).

Legislația în vigoare prevede și alte categorii de persoane care beneficiază de concedii de odihnă suplimentare plătite.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand