15 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Modificările propuse la Legea sindicatelor, respinse de CNSM

Loading
Fără categorie Modificările propuse la Legea sindicatelor, respinse de CNSM
Modificările propuse la Legea sindicatelor, respinse de CNSM
sedinta-cnsm

Foto: vocea.md

Membrii Comitetului Con­federal al Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova au dat aviz negativ unui proiect de modificare şi completare a Legii sindi­catelor.

 

 

Potrivit şefului Departamen­tului juridic al CNSM, Ion Pre­guza, autorii proiectului respec­tiv propun substituirea noţiunii de „organizaţie obştească” cu sintagma „organizaţie necomer­cială”. În opinia sa, legislaţia în vigoare nu cere neapărat să fie efectuată această substituire. Mai mult, Codul civil defineşte orice asociaţie ca organizaţie ne­comercială. În acelaşi timp, do­cumentul indică unele forme de asociaţie, precum: obştească, de sindicat etc.

Totodată, argumentele în fa­voarea achitării taxei de stat şi a înregistrării obligatorii a statu­telor asociaţiilor sindicale la Mi­nisterul Justiţiei sunt subiective, nefondate şi nu ţin cont de me­nirea sindicatelor, de legislaţia naţională şi dreptul internaţional în domeniu. În consecinţă, aces­te prevederi ar face mai dificilă procedura de înregistrare a sin­dicatelor.

Potrivit Comitetului pentru Libertatea Sindicală al Consiliu­lui de Administrare al Biroului Internaţional al Muncii, dacă condiţiile pentru înregistrare sunt echivalente cu obţinerea au­torizaţiei prealabile de la autori­tăţile publice pentru constituirea sau funcţionarea unui sindicat, aceasta va constitui incontestabil o încălcare a Convenţiei nr. 87. Totuşi, acesta nu ar părea să fie cazul atunci când înregistrarea sindicatelor constă doar într-o formalitate, care nu aduce preju­dicii garanţiilor enunţate în con­venţie.

Aşadar, înregistrarea sindi­catelor trebuie să fie benevolă şi doar o chestiune de formalitate, iar aceasta nu trebuie legată de timp sau să constituie un obsta­col în dobândirea calităţii de per­soană juridică.

Reprezentanţii Comitetului Confederal au constatat că pro­iectul de amendare a Legii sindi­catelor nu poate fi acceptat în re­dacţia propusă. Totodată, aceştia sunt dispuşi să conlucreze cu autorii acestui proiect în vederea armonizării legislaţiei naţionale în concordanţă cu normele drep­tului internaţional în domeniu.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și