4 iunie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Modificarea contractului de muncă vs. prestarea lucrărilor improprii

Loading
Cetăţeanul şi legea Modificarea contractului de muncă vs. prestarea lucrărilor improprii
Modificarea contractului de muncă vs. prestarea lucrărilor improprii
nocuffs.com

Vă rog să ne explicați ce înseamnă modificarea contrac­tului individual de muncă și care sunt condițiile legii pentru modificarea acestuia? Uneori, angajatorul impu­ne salariații să presteze o muncă improprie, adică una care nu este inclusă în contractul individual de muncă sau insistă, în acest sens, asupra modificării acestuia. Are dreptul oare angajatorul să schimbe locul și specificul muncii fără acordul salariatului. Dacă da, în ce cazuri?

Victoria Brumă, Chișinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Reglementările legislației muncii cu privire la modificarea con­tractului individual de muncă (CIM) sunt fundamentate pe principiul stabilității raporturilor de muncă, ceea ce presupune că modificarea și încetarea acestora (raporturilor de muncă), poate interveni numai în condițiile prevăzute de lege.

În baza acestui principiu, art. 50 din Codul muncii (CM) dispune că „Angajatorul nu are dreptului să ceară salariatului efectuarea unei munci care nu este stipulată în contractul individual de muncă, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod”.

Dacă angajatorul obligă salariatul să presteze o muncă improprie, atunci astfel de acțiuni sunt recunoscute nu numai ca o încălcare a cerințelor art. 50 din CM, dar, totodată, și o încălcare a obligațiilor directe, puse pe seama angajatorului conform art. 10 alin. (2) lit. a) și b) din CM (să respecte legislația muncii și clauzele CIM).

 

CIM poate fi modificat printr-un acord suplimentar semnat de părți

 

Modificare a CIM, potrivit art. 68 alin. (2) din CM, se consideră orice modificare sau completare care vizează cel puțin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1).

Prin urmare, modificarea sau completarea CIM, care vizează cel puțin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1) din CM, poate fi operată doar în condițiile art.68 alin (1) din CM, care stabilesc univoc că „Contractul individual de muncă poate fi modificat printr-un acord suplimentar semnat de părți, inclusiv cu utilizarea semnăturii electro­nice avansate, calificate. Acordul suplimentar este parte integrantă a contractului individual de muncă”.

Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (1) din CM (care dis­pun că CIM poate fi modificat printr-un acord suplimentar semnat de părți), dispoziția art. 69 alin. (1) din același Cod permite angaja­torului să schimbe temporar locul de muncă al salariatului, fără efec­tuarea modificărilor în CIM, în cazul deplasării sau detașării conform art. 70–71din CM.

Pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detașării la alt loc de muncă, salariatul își menține funcția, salariul mediu și alte drepturi prevăzute de CIM.

Dispoziția art. 50 din CM, care dispune că angajatorul nu are drep­tul să ceară salariatului efectuarea unei munci care nu este stipulată în CIM, cunoaște anumite excepții.

Astfel, în conformitate cu art. 73 alin. (1) din CM, în cazul apariției unei situații prevăzute de art.104 alin. (2) lit. a) și b), angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, locul și specificul muncii salariatului fără consimțământul acestuia și fără operarea mo­dificărilor respective în CIM.

Art. 73 alin. (2) din CM introdus prin Legea nr. 69 din 21.05.2020 stabilește situațiile în care angajatorul poate dispune schimbarea tem­porară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domici­liu sau de la distanță, fără operarea modificărilor respective în CIM.

Transferul salariatului la o altă muncă reprezintă o modalitate de modificare a CIM, realizată fie în interesul serviciului, fie la cererea salariatului. Art. 74 alin. (1) din CM stabilește, în acest sens, că transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiași unități, cu modificarea CIM conform art.68 din CM, precum și angaja­rea prin transferare la o muncă permanentă la o altă unitate ori trans­ferarea într-o altă localitate împreună cu unitatea, se permit numai cu acordul scris al părților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor