24 ianuarie 2022
Chisinau
Social

Migranții au fost informați despre protecția socială în contextul Covid-19

Loading
Social Migranții au fost informați despre protecția socială în contextul Covid-19
Migranții au fost informați despre protecția socială în contextul Covid-19
Vocea poporului

Pandemia şi consecinţele ei au afectat viaţa oamenilor din întreaga lume. Dar mi­granţii sunt mult mai afectaţi decât oricare alte grupuri ale populaţiei. Odată cu stopa­rea activității întreprinderi­lor unde activau, a fabricilor, mulți au fost nevoiți să se în­toarcă la locul de baștină și să o ia de la capăt.

În acest context, în una din zilele trecute, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), a organi­zat un webinar informativ, la care au participat circa 50 de persoa­ne, printre care și migranți.

În cadrul webinar-ului, res­ponsabili de la CNSM și ANOFM le-au vorbit participanților des­pre ce trebuie să prevadă un contractul individual de muncă, cel colectiv, despre securitatea și sănătatea la locul de muncă, securitatea socială etc. Modera­toarea webinar-ului a fost Tatiana Marian, șefa Departamentului mass-media și relații internaționale al CNSM.

Subiectele care au vizat aceste instruiri au cuprins patru sesiuni. În sesiunea I, responsabili de la ANOFM, printre care Tatiana Cristafovici, specialist principal în Direcția implementarea po­liticii de ocupare, Lilia Plugaru, șefa Direcției migrația forței de muncă, au vorbit despre ocu­parea și migrația, despre ser­vicii oferite de ANOFM în ceea ce privește găsirea unui loc de muncă, migrația de muncă în condiții legale, dar și cu ce țări are Republica Moldova acorduri de migrațiune, astfel ca cetățenii să fie protejați și să beneficieze de tratament egal alături de alți muncitori.

În sesiunea II, șeful Departa­mentului juridic al CNSM, Euge­niu Covrig, le-a vorbit participanților despre drepturile la locul de muncă pentru lucrătorii migranți, ce înseamnă muncă la distanță și cea de acasă, despre normele juridice existente, dar și ce amendamente ar mai tre­bui aduse la legislația actuală, ca să ofere o protecție și mai mare muncitorilor în această situație. De asemenea, Covrig a dezvăluit și unele aspecte gene­rale și care sunt pașii de întoc­mire și realizare a contractului individual de muncă, modul de încheiere și de desfacere a aces­tuia.

 

Sănătate și securitate la locul de muncă

Despre protecția socială a lucrătorilor migranți a vorbit, la cea de-a treia sesiune, Polina Fisticanu, șefa Departamentu­lui protecție social-economică al CNSM. Aceasta s-a referit la remunerarea muncii, care sunt garanțiile minime în domeniul salarizării, asigurarea medica­lă, prestațiile sociale în cadrul sistemului public de asigurări sociale, sistemul public de pen­sii. De asemenea, ea a relevat și acțiunile sindicatelor de promo­vare a echității sociale în contex­tul Covid-19.

În sesiunea a patra, șefa In­spectoratului Muncii a Sindica­telor, Elena Carchilan, s-a refe­rit la securitatea și sănătatea la locul de muncă (SSM), despre cadrul juridic al activității de securitate și sănătate în muncă. Totodată, ea a relatat și despre actele normative în domeniul securității și sănătății în muncă, despre noțiunile generale ale evaluării riscurilor profesionale, dar și de răspunderea pentru încălcarea actelor normative de SSM, răspunderea disciplinară, contravențională, penală și ma­terială. Elena Carchilan a mai vorbit și despre cum sunt cerce­tate accidentele de muncă, cum trebuie să fie instruiți lucrătorii în domeniul securității și sănătății în muncă, dar și despre ce-rințele minime de pregătire în domeniul SSM.

Webinarul se înscrie în cursul de instruire organizat cu supor­tul Organizației Internaționale a Muncii în cadrul proiectului „Rolul sindicatelor în protecția socială a migranților lucrători în contextul Covid-19”, implemen­tat de CNSM în parteneriat cu ANOFM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
agen togel terpercaya