24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Membrii Asociaţiei „SindASP” Edineţ și-au reales liderul

Loading
Fără categorie Membrii Asociaţiei „SindASP” Edineţ și-au reales liderul
Membrii Asociaţiei „SindASP” Edineţ și-au reales liderul

 

 

CR-edinet

Foto: arhivă personală

Recent, la Edineţ a avut loc confe­rinţa de dare de seamă şi alegeri a Asociaţiei raionale sindicale a an­gajaţilor din serviciile publice. Ra­portul despre activitatea asociaţiei pe anii 2008-2014 a fost prezentat de preşedintele acesteia, Sergiu Gheorghiţă. În evidenţa asociației se află 41 de organizaţii sindicale primare, cu un efectiv de 914 mem­bri. Au fost constituite două sindi­cate primare cu un număr de 99 de membri. 

 

La şedinţele Consiliului teritorial şi ale Biroului Executiv au fost examinate mai multe probleme ce ţin de salarizare, secu­ritatea şi sănătatea în muncă, întremarea sănătăţii, odihna copiilor salariaţilor. S-au organizat competiţii sportive, excursii, di­ferite acțiuni de instruire şi informare. S-a pus accentul şi pe negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, respec­tarea legislaţiei în vigoare. Au fost solu­ţionate mai multe litigii individuale de muncă, în special, ce ţin de concedierea salariaţilor.

Apoi a fost ascultat raportul Comisiei de revizie și cel al Comisiei de validare.

Stela Ciobanu, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Edineţ, a menţionat că Asociaţia „Sind-Asp” este parte componentă a consiliului respectiv, iar membrii de sindicat sunt foarte activi şi participă la toate activită­ţile desfăşurate de Consiliul interramural, precum „mese rotunde”, seminare, con­cursuri, competiţii sportive. De asemenea, sunt activi femeile şi tinerii, care au venit pe parcurs cu diferite propuneri de impul­sionare a dialogului social la nivel de uni­tate şi teritoriu. Aceștia au dat dovadă de perseverenţă în soluţionarea problemelor înaintate organelor de resort. Dumnea­ei a mai informat şi despre măsurile în-treprinse de CNSM în protejarea drepturi­lor şi a intereselor membrilor de sindicat.

 

Pe lângă succese, nu au fost trecute cu vederea lacunele

 

Au luat cuvântul în cadrul dezbaterilor Tatiana Balan, vicepreşedinte al asociaţi­ei, secretar la primăria Brânzeni, Zinaida Timoşco, primăria Stolniceni, Ion Petro­vici, Direcţia economie şi asistenţă soci­ală, Valentina Teleşman, primăria Cup-cini ş. a. Aceștia au vorbit cu satisfacţie despre activitatea desfăşurată pe parcurs, dar au scos în evidenţă şi problemele cu care se confruntă salariaţii. În context, vorbitorii au subliniat că este stopată plata premiilor anuale în mărime de 10% până în anul 2016, trecerea la următoarea treaptă de salarizare e suspendată până în anul 2015, contractele colective de muncă se îndeplinesc parţial din cauza lipsei mij­loacelor financiare, nu sunt atestate toate locurile de muncă cu condiţii nocive etc.

Vitalie Sorocan, vicepreşedinte al ra­ionului, a menţionat că posibilităţile de protejare a funcţionarilor publici sunt mo­deste. E necesar de promovat Statutul de funcţionar public în mass-media, precum şi competenţele administraţiei publice lo­cale.

La conferinţă a participat şi a luat cu­vântul Victor Moloşag, vicepreşedinte al Federaţiei „SindAsp”.

Delegaţii au apreciat activitatea asocia­ţiei drept satisfăcătoare, au ales organele de conducere, delegaţii la Congresul Fede­raţiei. În funcția de preşedinte al Asocia­ţiei „SindASP” Edineţ a fost reales Sergiu Gheorghiţă.

 

Svetlana SAVIŢCHI,

specialist principal în Direcţia economie şi asistenţă socială Edineţ, membru al Biroului Executiv

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor