23 septembrie 2023
Chisinau
Social

Medierea, promovată ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor

Loading
Social Medierea, promovată ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor
mediere

Foto: cuzanet.ro

Un proiect de lege pentru susținerea și promovarea medierii a fost apro­bat, recent, de Cabinetul de Miniștri. Noul document are scopul de a con­tribui la eficientizarea activității me­diatorilor și la fortificarea instituției medierii în ţara noastră.

 

Medierea este o metodă alternativă de soluționare a disputelor, iar odată cu aplica­rea ei, autorităţile statului se aşteaptă la re­ducerea fluxului mare de dosare din instan­ţele de judecată și la economisirea resurselor umane și financiare.

Funcţionarea eficientă a sistemului de soluționare alternativă a litigiilor este in­dispensabilă pentru procesul de edificare a unui sistem judiciar eficient. Medierea are menirea de a îmbunătăţi accesul la justiţie, a reduce termenul necesar pentru soluţiona­rea litigiilor şi a creşte încrederea populaţiei în actul justiţiei, susţine Vladimir Grosu, mi­nistrul Justiției.

Prin promovarea acestui proiect de lege, se urmărește fortificarea Consiliului de Me­diere, stabilirea condițiilor de accedere în profesie, crearea unui corp de mediatori calificați. Totodată, documentul va contribui

la reglementarea facilităților pentru părțile care vor opta pentru soluționarea litigiului prin mediere, dar și la delimitarea competențelor Ministerului Justiției și ale Consi­liului de Mediere.

Conform proiectului, Consiliul de Mediere va propune elaborarea politicilor și per-fecționarea cadrului normativ, iar Ministerul Justiției va elabora, coordona și monitoriza aplicarea documentelor de politici.

Părțile implicate în conflict care vor alege medierea vor beneficia de anumite facilități, cum ar fi scutirea de achitarea taxei de stat, eșalonarea achitării sau restituirea totală sau parțială a acesteia. De asemenea, părțile vor putea beneficia de serviciul unui mediator plătit de stat. Promovarea şi dezvoltarea in­stituţiei medierii în calitate de mijloc alterna­tiv de soluţionare a litigiilor constituie unul dintre obiectivele Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand