16 august 2022
Chisinau
Social

Margareta Strestian, realeasă în funcția de președinte al FSCRE

Loading
Social Margareta Strestian, realeasă în funcția de președinte al FSCRE
Margareta Strestian, realeasă în funcția de președinte al FSCRE
Vocea poporului

După patru ani de mandat, Margareta Strestian a fost realeasă în funcția de președinte al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE).Decizia a fost luată în cadrul celui de-al VII-lea congres al federației, care a avut loc vinerea trecută.

Totodată, în cadrul evenimentului au fost aleși vicepreședinții federației și tra­sate noi sarcini pentru viitor. Astfel, noii vicepreședinți sunt Gheorghi Efteni, președinte al Comitetului sindical de la S.A. „Moldovagaz”, și Iurie Ivanov, pre-ședinte al Comitetului sindical de la „LUKOIL-Moldova” S.R.L. În calitate de președinte al Comisiei de Cenzori a fost aleasă Iulia Șevcenco.

 

Condițiile de muncă, de salarizare a constituit și va rămâne prioritatea noastră

 

La congres au participat președinți din cadrul centrelor sindicale național-ramurale, reprezentanți ai întreprinde­rilor din ramură, dar și ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). În cuvântul său de salut, Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a apre­ciat activitatea FSCRE drept pozitivă și și-a exprimat încrederea că obiectivul de mai departe al federației va fi, de aseme­nea, îndreptat spre protecția salariaților și îmbunătățirea vieții social-economice a acestora.

„Munca, deciziile luate trebuie să în-dreptățească așteptările membrilor de sindicat din ramurile respective. Să nu ră­mână dezamăgiți de adoptarea proiectelor de documente atât de necesare astăzi pentru îmbunătățirea condițiilor sociale și de muncă ale celor care trudesc spre bine­le societății”, a menționat Petru Chiriac.

La rândul său, Alexandru Șevciuc, mem­bru al Consiliului de Administrație de la S.A. „Moldovagaz”, a ținut să apreciezemunca pe care o fac împreună cu FSCRE, dialogul permanent în vederea îmbu-nătățirii condițiilor de muncă, de salarizare a angajaților.

„Până acum, dar și de acum încolo, condițiile de muncă, cele de salarizare, au fost și vor rămâne prioritatea noastră. De­punem tot efortul să le îmbunătățim me-reu. Acum suntem în faza finală de negoci­ere a Convenției colective de muncă pentru anii 2021 – 2026”, a adăugat Șevciuc.

În cadrul congresului, delegații au au­diat raportul de activitate al Consiliului General al FSCRE pentru perioada anilor 2015-2020 și obiectivele Strategiei pen­tru anii 2015-2020. De asemenea, a fost prezentat raportul de activitate al Co­misiei de cenzori și raportul Comisiei de validare. Totodată, a fost aprobat Statutul FSCRE, confirmate împuternicirile membri-lor Consiliului General al Federației și, nu în ultimul rând, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de activitate a FSCRE, au fost înmânate distincții persoanelor care s-au remarcat în diferite perioade. Printre organizațiile distinse cu diplome din partea FSCRE se numără și ziarul „Vocea poporului”.

În raportul său de activitate, președinta FSCRE, Margareta Strestian, a menționat principalele realizări din ultimii ani ale FSCRE, dar și obiectivele pe care și le pro­pun pentru viitor.

„Pe parcursul ultimilor cinci ani, în pofi­da instabilității politice din țară, sindicatul de ramură a păstrat echilibrul în relația ce ține de dialogul cu partenerii sociali, fiind întreprinse măsuri concrete în vederea identificării soluțiilor pentru consolidarea păcii sociale și a protecției social-econo­mice a salariaților membri de sindicat”, a menționat Margareta Strestian.

 

Sindicatul de ramură a păstrat echilibrul în relația cu partenerii sociali

 

Protecția social-economică a salariaților, acordarea asistenței juridice membrilor de sindicat, desfășurarea activităților de instruire și formare a liderilor și activului sindical sunt doar câteva dintre realizări­le trecute în revistă de președinta FSCRE. De asemenea, printre succese au fost menționate securitatea și sănătatea în muncă, informarea permanentă a membri­lor de sindicat, promovarea politicilor de tineret, protecția socială a femeilor, organi­zarea activități cultural – artistice, sportive și alte evenimente.

„FSCRE s-a orientat și a negociat majo­rarea salariilor angajaților, care constituie sursa principală de venit. De asemenea, împreună cu partenerii sociali, ne-am ori­entat asupra negocierii salariului pentru prima categorie de calificare în raport cu majorarea prețurilor de consum și creșterea inflației, perfecționarea sistemu­lui de remunerare a muncii, neadmiterea restanțelor la plata salariilor, instruirea angajaților. Creșterea anuală a salarizării în ramură a constituit circa 11- 13 la sută”, a adăugat Strestian.

În discursul său, președinta FSCRE a po­menit și de exodul masiv al cetățenilor, al forței de muncă peste hotare, care a afectat în mod inevitabil și întreprinderile din  do­meniul respectiv. Aici au fost menționate realizările pe care le-au obținut în vederea motivării tinerilor, a angajaților să rămână să muncească în țară.

 

Ce își propun să realizeze între anii 2020-2025

FSCRE va pleda și în continuare, în ca­drul parteneriatului social, pentru promo­varea dreptății sociale, a demnității muncii și implementării principiilor muncii de­cente. În cadrul programului strategic al FSCRE pentru anii 2020–2025, se regăsește și asigurarea unei remunerări echitabile pentru toți salariații, securitatea socială, dialog constructiv și eficient, cu rezultate palpabile, drepturile sindicale și dreptul muncii.

De asemenea, securitatea și sănătatea în muncă rămâne a fi una dintre direcțiile de bază ale federației. Un punct aparte în strategie este dedicat tinerilor. FSCRE își propune să acorde o importanță deosebită acestora, să-i motiveze și să-i promoveze. De asemenea, federația va pleda în continu­are pentru asigurarea principiului egalității de gen în vederea respectării drepturilor, a oportunităților și responsabilităților egale pentru femei și bărbați.

FSCRE este formată din 20 de organizații primare din ramura gaze, petrol, farmace­utică și chimie. Actualmente, efectivul sin­dical numără circa șapte mii de membri de sindicat, ceea ce constituie 98 la sută din salariați.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor