26 septembrie 2023
Chisinau
Economie

Majoritatea clienţilor companiilor de leasing sunt agenţi economici

Loading
Economie Majoritatea clienţilor companiilor de leasing sunt agenţi economici
leasing

Foto: www.o-wszystkim.tk

Anul trecut, piaţa locală de leasing a înregsitrat o descreştere nesemnificativă de 2,5% faţă de anul 2011. Schimbarea esenţială însă o constituie beneficiarii serviciilor de lea­sing. Dacă în anii precedenţi, persoanele fizice contractau mai des astfel de produse, deja în 2012 clienţii majoritari ai companiilor de leasing au devenit persoanele juridice. Dobânda cu care operează companiile de leasing este cuprinsă între 10,5-13,5% în euro.

 

Raportul Biroului Naţional de Statistică (BNS) arată că în anul trecut companiile de pe piaţa locală de leasing au acordat mijloace fixe în valoare de 816 mil. lei, sau cu 21 mil. lei (cu 2,5%) mai puţin decât în anul 2011 şi cu 280 mil. lei (cu 52%) mai mult faţă de anul 2010.

„Trebuie să punctăm din start că creşterea semnificativă a pieţei de leasing în 2011 s-a datorat, în pri­mul rând, bazei de raportare reduse după prăbuşirea pieţei din anul de criză 2009, astfel încât tendinţa dată poate fi considerată doar o recupe­rare a pieţei în condiţiile unei creş­teri economice importante. Totuşi, actualmente piaţa de leasing din Republica Moldova a consemnat un rezultat de doar circa două tre­imi din maximul istoric înregistrat pe piaţă în anul 2008”, explică Stas Madan, consultant Business Intelli­gent Services (BIS). El consideră că regresul de 2,5% al pieţei de leasing în 2012 este rezultatul descreşterii mijloacelor fixe acordate persoane­lor fizice cu 18,4%, în acelaşi timp, mijloacele fixe acordate agenţilor economici au crescut cu 14,9%. Această inversare cu locurile s-a petrecut din cauza că populaţia a fost restrânsă în veniturile disponi­bile, iar incertitudinea economică le-a redus apetitul pentru a efectua investiţii de acest gen.

 

Cererea pentru autoturismele noi a scăzut

 

Specificul pieţei moldoveneşti de leasing rămâne a fi procurarea autoturismelor. Statistica indică pentru anul 2012, vânzări a mij­loacelor de transport în valoare de 712 mil. lei (adică 87% din to­talul mijloacelor fixe acordate în leasing), dintre care autoturismele deţin tocmai 91% (651,0 mil.lei). Faptul că leasingul automobilelor ocupă ponderea principală în por­tofoliul operatorilor de leasing, este demonstrat şi prin ofertele atracti­ve cu care vin companiile, intrând astfel în concurenţă directă. Însă, de obicei, aceste oferte sunt lansate pe un termen limitat şi sunt valabi­le doar pentru anumite mărci auto. De fapt, politica companiilor, în ceea ce priveşte condiţiile creditu­lui acordat depinde foarte mult de client şi este destul de flexibilă în acest sens.

 

grafic leasing

 

„Întrucât autoturismele deţin o pondere atât de mare în structura portofoliului de leasing, scăde­rea pieţei în 2012 poate fi pusă, în primul rând, pe seama scăderii cu 21% a finanţării autoturismelor noi faţă de perioada similară a anului precedent. De asemenea, asupra pieţei şi-a lăsat o amprentă nefastă şi descreşterea cu 4,1% a activelor materiale pe termen lung”, spune Stas Madan.

În viziunea expertului, ponde­rea predominantă a mijloacelor de transport se explică prin avantajul competitiv asigurat de companii­le de leasing faţă de bănci pe acest segment. Dar de cealaltă parte, ele sunt în incapacitatea acestora de a concura cu băncile referitor la fi­nanţarea echipamentelor şi utila­jelor. De altfel, o tendinţă similară se menţine şi în România, unde mijloacele de transport ocupă o pondere de peste 70% din structura portofoliului de leasing. Totodată, reducerea finanţării maşinilor şi utilajului se explică şi prin activi­tatea investiţională redusă din anul trecut.

„Ne orientăm după cerinţele clienţilor noştri şi din acest con­siderent deja de vreo câţiva ani ne axăm tot mai mult pe acordarea serviciilor de împrumut şi am re­dus drastic operaţiunile de leasing. Mentalitatea clienţilor noştri s-a schimbat, acum ei preferă să-şi ia un împrumut pentru a trece auto­mobilul pe propriul nume, ceea ce devine posibil doar la finisarea con­tractului de leasing”, afirmă Serghei Gangan, director comercial Ex-press Leasing & Microcredit.

 

 g_economie

Anul trecut piaţa de leasing din Moldova a înregistrat un rezultat de doar două treimi din maximul istoric pe piaţă de până la criză

 

Express Leasing & Microcredit a înregistrat o creştere semnificativă a vânzărilor, însă nu se regăseşte în topul companiilor de leasing, pe motivul că oferă mai multe împru­muturi. Doar unu-două tranzacţii de leasing pe lună sunt înregistrate din cele 300 de contracte pe care le efectuează compania respectivă lu­nar. Serghei Gangan precizează că, de regulă, la leasing apelează per­soanele juridice pe care, din anu­mite motive, această formă de fi­nanţare îi avantajează mai mult sau clienţii care în trecut au contractat leasing şi nu vor să încerce un alt produs financiar nou. Totodată, Gangan afirmă că leasingul auto­mobilelor second hand este din ce în ce mai popular şi este accesat de persoanele fizice.

Ca şi în anii precedenţi, finanţa­rea maşinilor şi utilajelor au pon­dere nesemnificativă în portofoliul companiilor de leasing, în 2012 fi­ind de doar 8% la o valoare de 64,9 mil. lei sau în scădere cu 29,4 mil. lei faţă de anul 2011. Astfel, între­prinderile din sectorul mic şi mij­lociu acordă o prioritate mai mare creditării bancare în detrimentul leasingului. Acest lucru se expli­că prin faptul că companiile de leasing nu pot concura cu băncile comerciale în finanţarea mijloace­lor productive, mai ales că ultimele beneficiază de resurse internaţio­nale, care au costuri reduse şi ter­men de acordare relativ mai mare. Însă, experţii susţin că companiile de leasing sunt competitive faţă de bănci anume pe segmentul autotu­rismelor.

 

Leasingul imobilului nu are cerere

 

Ponderea mijloacelor fixe acor­date în leasing pentru finanţarea imobiliară reprezintă numai 3% în portofoliul companiilor de pe piaţă şi a constituit 20,6 mil. lei, chiar mai puţin decât în 2011, când se cifra la 57,7 mil. lei. Leasingul imobilului, în viziunea experţilor, va deveni popular numai în cazul unor produse mai competitive de­cât a băncilor. Acest proces poate fi cauzat de potenţialul pe care îl arată piaţa şi de afluxul resurselor financiare din partea grupărilor financiare, căror le aparţin com­paniile de leasing. În condiţiile în care economia Republicii Moldova are nevoie de resurse pentru reîn­noirea activelor fixe, leasingul ar fi o ieşire din situaţie, însă resursele financiare limitate a companiilor de leasing autohtone frânează dez­voltarea acestui segment.

Comparativ cu alte ţări, în Re­publica Moldova rata de penetrare a serviciilor de leasing este extrem de redusă, doar doi oameni dintr-o mie apelează la aceste servicii. Pen­tru comparaţie, în Lituania aceasta este de 38,9%, în Bulgaria de 30%, în Slovenia de 20% şi în România de 11,1%. Un studiu în domeniu demonstrează că una din doua IMM-uri europene a apelat deja la o operatiune de leasing, închiriere sau descoperire de cont pentru fi­nantarea afacerilor. Spre exemplu, în Germania, peste 70% din firme­le mici si mijlocii prefera leasingul sau închirierea pentru achizitiona­rea masinilor si utilajelor.

 

 g_economie

În pofida scăderii pieţei din anul trecut, există şi perspective favorabile de creştere a competi­tivităţii companiilor de leasing.

 

„Din analiza mijloacelor acordate după termenul de achitare, sesi­zăm o creştere de peste două ori a segmentului de leasing de la trei la cinci ani şi de peste cinci ani. Se pare că companiile de leasing par tentate să-şi asume un risc mai sporit şi să crească finanţările pe termen mediu şi lung. Asta ar creşte competitivitatea cu băncile comerciale şi ar putea conduce pe viitor la o prezenţă mai semnifi­cativă a companiilor de leasing pe finanţarea de locuinţe şi echipa­mente. Pentru anul 2013, în opinia mea, ne putem aştepta la o revenire pe plus a pieţei, însă creşterea va fi una moderată, neexistând premise pentru un salt semnificativ al pie­ţei”, conchide Stas Madan.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand