24 mai 2022
Chisinau
Social

Majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar cu 10 la sută

Loading
Social Majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar cu 10 la sută

Recent, prin Legea nr. 208 din 6 octombrie 2017, a fost mo­dificată anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” (publicată în „Monitorul Ofici­al” 371-382/634, 27.10.2017).

sindicate.md

Anexa nr.1 la legea respecti­vă prevede cuantumul salariului de bază pentru toate domenii­le de activitate majorat cu 10 la sută. Conform prevederilor Le­gii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, majorarea cu 10 la sută a salariilor angajaților din sectorul bugetar, salarizați în baza Rețelei tarifare unice, va fi realizată în două etape – de la 1 septembrie 2017, pentru angajații din dome­niul educației, inclusiv ai școlilor sportive, iar de la 1 ianuarie 2018 – pentru angajații din alte dome­nii de activitate.

Pentru implementarea pre­vederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în secto­rul bugetar, a fost aprobată Ho­tărârea Guvernului nr. 1011 din 21 noiembrie 2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și com­pletărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului”.

Respectiv, au fost modificate anexele nr.18 și nr.19 la Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13 apri­lie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” în care sunt stabilite salariile tarifare/salariile de funcție/salariile de bază, ma­jorate cu 10 la sută.

Tarifele majorate de la 1 sep­tembrie 2017 pot fi aplicate la calcularea salariilor doar pentru domeniul învățământului, pentru celelalte domenii acestea se vor aplica pentru toate categoriile de angajați începând cu 1 ianuarie 2018.

Prin urmare, pentru calcularea salariilor cu majorări începând cu 1 septembrie 2017, urmează de utilizat indicatorii din anexa nr.18 și nr.19 la Hotărârea Guver­nului nr. 381 din 13 aprilie 2006, în redacția din Hotărârea Guver­nului nr.1011 din 21.10.2017, pu­blicată în „Monitorul Oficial” 411-420/1119, 24.11.2017.

Totodată, menționăm că, în­cepând cu 1 ianuarie 2018, pen­tru calcularea salariilor majorate cu 10 la sută pentru angajații salarizați conform Rețelei tarifa­re unice din alte domenii pot fi utilizate salariile de bază/funcție/tarifar din anexa:

nr. 13 la Hotărârea de Guvern nr. 650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, a efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii sta­tului şi ordinii publice”;

nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 755 din 3 iulie 2006 „Cu privi­re la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera so­cială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat”;

nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1062 din 15 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor organizaţii, instituţii şi între­prinderi monitorizate de Cancela­ria de Stat”;

nr.12 la Hotărârea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la bu­get;

nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1258 din 1 noiembrie 2006 „Pri­vind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget”;

nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privi­re la salarizarea angajaţilor orga­nizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat”;

nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 122 din 7 februarie 2007 „Pri­vind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale”;

nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 253 din 20 aprilie 2012 „Pri­vind asigurarea financiară a ofi­ţerilor de informaţii şi securitate” și tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.195 din 13 martie 2013 „Privind condiţii­le de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ superior de stat cu autonomie financiară”, în redacția din Hotărârea Guver­nului nr. 1011 din 21.11.2017, la compartimentele respective.

 

Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor