20 iulie 2024
Chisinau
Social

Mai mulți sindicaliști de la Școala Profesională nr. 9 au primit distincții

Loading
Social Mai mulți sindicaliști de la Școala Profesională nr. 9 au primit distincții
Mai mulți sindicaliști de la Școala Profesională nr. 9 au primit distincții
Vocea poporului

În legătură cu jubileul de 55 de ani al Școlii Profesionale nr. 9, marcat recent, Federația Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Construc­toare de Automobile și Mașini Agri­cole a premiat mai mulți profesori din cadrul instituției cu diplome și cu Insigna de Onoare a CNSM.

Evenimentul a avut loc acum două zile, în cadrul ședinței Consiliului Profesoral al Școlii Profesionale nr. 9, unde au fost ana­lizate rezultatele elevilor grupelor absol­vente. „Am ținut cu tot dinadinsul să adu­cem mulțumire întregului colectiv pentru munca pedagogică depusă zi de zi și am înmânat distincții de onoare pentru acti­vitatea sindicalistă și Insigna de Onoare a CNSM”, a menționat, pentru „Vocea popo­rului”, Boris Babici, președintele federației respective. De menționat că la eveniment a fost prezent și președintele CNSM, Oleg Budza.

 

Premiați pentru profesionalism

Astfel, au fost acordate mențiuni la șase angajații ai școlii profesionale.  Este vorba de Ivan Caftea, președinte al comitetului sindical din cadrul Școlii Profesionale nr.9, maistru-instructor, profesor de discipline tehnice, director-adjunct pentru instruire și producție. Diploma i-a fost conferită în semn de recunoștință în promovarea activității sindicale eficiente pentru apăra­rea drepturilor și a intereselor membrilor de sindicat.

Aceeași distincție a fost acordată și Ta­tianei Caraman, președinta Organizației de Femei din ramura industriei construc­toare de automobile și mașini agricole, profesor-psiholog, maistru în produ­cere, profesor de istorie. Dumneaei, pe tot parcursul activității, a reprezentat și protejat drepturile și interesele social-economice, profesionale ale colaborato­rilor, ale femeilor din ramură, a participat la ședințele și activitățile sindicaliste or­ganizate în cadrul instituției, precum și în cadrul Federației Sindicatelor lucrătorilor din ramură.

O mențiune și diplomă de onoare i-au fost înmânate și lui Roman Boldes­cu, membrul a comitetului sindical al instituției de învățământ, maistru–instruc­tor. „Pe întreaga perioadă de activitate în instituție, a dat dovadă de responsabili­tate pentru munca efectuată și educarea tinerei generații. Este un sindicalist devo­tat”, se precizează în mențiune.

În legătură cu jubileul de 55 de ani al Școlii Profesionale nr.9, cu aceeași mențiune s-a ales și Viorica Țurcanu, vicepreședinte al Organizației de Femei din ramura industriei constructoare de automobile și mașini agricole, membrul al Comitetului sindical al Școlii Profesionale nr.9, secretar – secția studii, psiholog școlar, profesor de discipline tehnice, maistru-in­structor, director-adjunct pentru instruire și producere. „Pe tot parcursul activității, a reprezentat și protejat drepturile și in­teresele social-economice, profesionale ale colaboratorilor, femeilor din ramură, a participat la ședințele și activitățile sin­dicaliste organizate în cadrul instituției, precum și în cadrul Federației Sindicatului de ramură”, remarcă Boris Babici în scri­soarea de mențiune.

Alături de cei de mai sus, a fost men-ționat și Iurie Sînică, membru al Comite­tului sindical al instituției respective de învățământ. Dânsul, pe întreaga perioadă de activitate în această școală, a dat do­vadă de responsabilitate pentru munca efectuată și educarea tinerei generații.

Cu Insigna de Onoare a CNSM și cu o diplomă de mențiune s-a ales și Tatiana Caraman, președinta Organizației de Fe­mei din ramura industriei constructoare de automobile și mașini agricole. „Con­tribuie prin aptitudinile sale la îndeplini­rea obiectivelor unei echipe, înțelegând importanța învățământului dual, necesita­tea de adoptare a educației profesionale la cerințele performanțelor europene”, se precizează în mențiune.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand