16 august 2022
Chisinau
Social

Lucrul la distanță. CNSM va insista ca propunerile sale să fie incluse neapărat în Codul muncii

Loading
Social Lucrul la distanță. CNSM va insista ca propunerile sale să fie incluse neapărat în Codul muncii
Lucrul la distanță. CNSM va insista ca propunerile sale să fie incluse neapărat în Codul muncii
cnbc.com

Odată cu agravarea situației din cauza epidemiei de co­ronavirus, dar și pentru a-și proteja angajații, mai multe întreprinderi și oameni de afa­ceri au decis să reducă cât mai mult apariția angajaților lor în locurile publice și să transfere o parte din activități de birou la distanță.

Pentru aceasta însă se impu­nea modificarea Codului muncii în sensul că urmează să fie regle­mentat modul de desfășurare a raporturilor de muncă la distanță. Un astfel de proiect a fost deja definitivat și supus, de către Mi­nisterul Sănătății, Muncii și Pro-tecției Sociale (MMPS), dezbate­rilor publice.

Astfel, alături de alte articole, proiectul de lege prevede com­pletarea art. 73 din Codului mun­cii cu un alineat nou, în care este prevăzută posibilitatea ca, în ca-

zul imposibilității prestării de că­tre salariat a muncii la locul de lucru organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului în perioada stării de urgenţă, a calamităţilor naturale sau tehnogene, epide­miilor, pandemiilor, angajatorul să dispună unilateral schimbarea temporară a locului de lucru al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță.

 

Nu s-a ținut cont de propunerea CNSM

 

Propunerea Confederației Na-ționale a Sindicatelor din Moldo­va (CNSM), de care nu s-a ținut însă cont la definitivarea proiec­tului de lege, a constat în faptul ca angajatorul să prevadă aceas­tă posibilitate, dar fără operarea modificărilor respective în con­tractul individual de muncă. Mai mult, ordinul (dispoziția, decizia, hotărârea) să se comunice sala­riatului în timp util, inclusiv prin mijloace electronice.

„Or, emiterea de către angaja­tor a ordinului (dispoziției, deci­ziei, hotărârii) privind schimbarea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu, fără a se consulta cu sa­lariatul, o considerăm inadecvată și chiar abuzivă”, se menționează în avizul oficial al CNSM trimis pe adresa MMPS.

 

Angajatul, dezavantajat

Mai mult decât atât, potrivit CNSM, „obligația angajatorului privind consultarea salariaților prin intermediul reprezentanților lor, inclusiv în situațiile privind securitatea și sănătatea salaria­tului, este prevăzută și de art. 421 (Informarea și consultarea sala-riaților) din Codul muncii, care are la bază Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie”, se mai precizează în avizul CNSM.

Totodată, trebuie menționat că, prin propunerea expusă, nu se afectează dreptul angajatorului la emiterea ordinului privind schim­barea temporară a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu. „Acesta are drept scop excluderea situațiilor în care salariatul să fie impus să presteze munca la domiciliu, ne­având această posibilitate, iar angajatorul nici să nu cunoască acest fapt”, conchide CNSM în avizul trimis către MSMPS.

După ce va fi supus dezbateri­lor publice, documentul va fi de­finitivat și expediat comisiilor par­lamentare pentru avizare, după care Parlamentului spre aprobare. Sergiu Sainciuc, vicepreședinte alCNSM, a relevat pentru „Vocea poporului” că sindicatele vor in­sista ca modificările propuse de CNSM să fie luate în calcul la aprobarea respectivului proiect de lege.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor