14 august 2022
Chisinau
Social

Lucrătorii sunt îndemnați să raporteze încălcări legate de condițiile de muncă

Loading
Social Lucrătorii sunt îndemnați să raporteze încălcări legate de condițiile de muncă
Lucrătorii sunt îndemnați să raporteze încălcări legate de condițiile de muncă
diez.md

Reprezentanții Federației Naționale a Sindicatelor din Agri­cultură și Alimentație „Agro­indsind” anunță, prin interme­diul paginii web, că, în cazul în care sunt încălcate drepturile salariaților la locul de muncă, ei au posibilitate să raporteze acest fapt pe platforma anoni­ma www.ida.md.

Încălcarea drepturilor angajaților – ida.md – este o platformă anonimă și accesibilă, prin inter­mediul căreia angajații din orice ramură a economiei pot raporta încălcări ale unuia sau mai multor drepturi ce țin de locul de muncă. Platforma a fost realizată de revista de critică literară Platforma (PZF), în colaborare cu AO CADP și cu sprijinul financiar al FundAction.

Potrivit autorilor, pe platforma ida.md, lucrătorii pot raporta în­călcări ce țin de condițiile de mun­că, cele de salarizare, precum și de concediu și zile de odihnă.

Drepturile referitoare la condițiile de muncă se pot axa pe lipsa unui contract individual de muncă sau angajarea informală, lucrul peste program, concedierea ilegală, accidentele din timpul ser­viciului, care le pot afecta viața sau sănătatea. De asemenea, angajații au posibilitatea de a se plânge pe condițiile de muncă, inclusiv cele de a lua masa, aplicarea normelor de securitate și sănătate la locul de lucru, exploatarea minorilor, îngră­direa dreptului la asociere sindi­cală. Tot la acest compartiment se referă discriminările pe criterii de gen, etnie, religie, hărțuirea sexu­ală, agresiunea verbală sau psiho­logică.

Lezarea în drepturi privind sa­larizarea poate viza achitarea lefu­rilor cu întârziere, calcularea unei retribuții mai mici decât s-a con­venit la început, efectuarea plăților în plic, reținerile sau penalizările nejustificate.

Cât despre concediu și zilele de odihnă, salariații pot raporta încăl­carea dreptului la zilele de odihnă sau la pauza de masă, la acordarea concediului anual de odihnă sau a celui plătit pentru îngrijirea copilu­lui. Cei care au realizat platforma dau asigurări că nici o informație legată de identitatea lucrătorilor care raportează încălcarea drep­turilor lor nu va apărea pe pagina ida.md. Totodată, în cazul celor care vor selecta bifa privind acor­dul ca textul sesizării, fără datele personale, să apară pe site, va fi publicată doar o notificare scurtă. Aceasta va apărea însă pe site abia după ce vor fi luate în considerație toate detaliile.

După ce va fi raportată o anu­mită încălcare, juristul organizației și întreaga echipă vor desfășura muncă de documentare detalia­tă, vor sesiza instituțiile publice abilitate, în special, Inspectora­tul de Stat al Muncii. Iar atunci când salariații vor fi de acord, va fi acordată asistență calificată pen­tru adresarea în instanțe pentru soluționarea litigiilor de muncă.

După recepționare, sesizările vor fi descărcate de pe site și incluse în­tr-o mapă securizată, iar de pe site vor fi șterse, astfel încât cei care ar dori să spargă site-ul să nu poată avea acces la arhiva acestora.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor