23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Liderii sindicali nou-aleși din cultură au acumulat cunoștințe utile la un seminar

Loading
Без рубрики Liderii sindicali nou-aleși din cultură au acumulat cunoștințe utile la un seminar
Liderii sindicali nou-aleși din cultură au acumulat cunoștințe utile la un seminar
seminar-cultura

Foto: vocea.md

Federaţia Sindicatelor Lucră­torilor din Cultură (FSLC) a organizat, la 23 iunie curent, în cooperare cu Confederaţia Naţionala a Sindicatelor din Moldova și cu Institutul Mun­cii, un seminar cu genericul „Managementul organizaţiei sindicale primare”, la care au participat lideri sindicali nou-aleşi din teritoriu şi din municipiul Chişinău. 

 

În cadrul seminarului respectiv, liderii sindicali nou-aleşi, prezenţi la seminar, au însuşit cunoştinţe teoretice şi au exersat, împreună cu formatorii, aplicarea acestora, prin metode active de învăţare, în modulele: „Organizaţia sindicală primară – principii de constituire şi funcţionare eficientă. Resurse­le unui sindicat şi managementul acestora” (Dorin Suruceanu, forma­tor sindical), „Prevederi statutare şi regulamentare privind mana­gementul organizaţiei sindicale în cadrul FSLC” (Nadejda Andronic, formator sindical, specialist prin­cipal în probleme de organiza­re şi educaţie sindicală al FSLC), „Garanţiile activităţii în sindi-cate şi protecţia membrilor de sin­dicat” (Tatiana Cazacu, specialist principal în probleme juridice al FSLC).

Participanții și-au exprimat mul-țumirea de a participa la asemenea seminar, tematica fiind necesară şi actuală la început de mandat sin­dical, menţionând, de asemenea, necesitatea de a continua instruirea preşedinţilor organizaţiilor sindi­cale din cadrul FSLC asupra altor tematici, care ar contribui la perfec­ţionarea liderilor sindicali în exer­citarea funcţiei de reprezentant şi apărător al drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat.

Centrul sindical naţional–ramural din cultură şi-a schimbat de­numirea în Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură prin modi­ficările în Statut, aprobate de Con­gresul VI al Sindicatului Lucrăto­rilor din Cultură din 28 mai 2015. Acest centru sindical face parte din Confederaţia Naţională a Sindi­catelor din Moldova şi întruneşte peste 14 mii de membri, salariaţi şi studenți din domeniul culturii şi din ramurile conexe.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand