11 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Liderii de sindicat din cadrul FSCM și-au perfecționat cunoștințele

Loading
Fără categorie Liderii de sindicat din cadrul FSCM și-au perfecționat cunoștințele
Liderii de sindicat din cadrul FSCM și-au perfecționat cunoștințele

 

 

seminar-fcsm

Foto: vocea.md

Federația Sindicatelor din Comunicații acordă o foarte mare atenție instruirii liderilor de sindicat. Peste 50 de lideri de sindicat din ramura comunicațiilor au fost instruiți, recent, la capitolele „Salari­zarea muncii, drepturile și garanțiile sociale” și „Asigu­rarea sănătății și securității în muncă”.

 

Seminarul, organizat de Federația Sindicatelor din Comunicații în cadrul proiectului „Planificarea, monitorizarea și evaluarea activităților sindicale”, s-a desfășurat în incinta Taberei de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă” în pe­rioada 4-5 octombrie curent. Ion Pîr­garu, președintele FSCM, a familiarizat asistența cu programul seminarului.

În calitate de formatori au fost Lau­ra Grecu, șefa Direcției politici de asi­gurări sociale de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Andrei Adam, șeful Inspectoratului Muncii din cadrul Con-federației Naționale a Sin­dicatelor din Moldova, Elizaveta Iurcu, vicepreședinte al FSCM, și Victor Mirgo­rodschi, inspector tehnic al FSCM.

„În cadrul seminarului au fost abor­date subiecte precum prestațiile de asigurări sociale, indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă, salarizarea și motivarea personalului, modul de organizare a activităților de protecție a salariaților la locul de muncă și prevenire a riscurilor profe­sionale, modul de cercetare a locurilor de muncă și politica statului în dome­niul securității și sănătății în muncă”, a menționat Elizaveta Iurcu.

Liderii sindicali au fost foarte activi, au adresat diverse întrebări formatori­lor, la care au primit și răspunsuri con­crete. La revenirea la locurile de muncă, ei vor împărtăși colegilor cunoștințele acumulate în cadrul seminarului.

La finalul activității, Ion Pîrgaru a înmânat fiecărui lider de sindicat, pre­zent la eveniment, certificat de partici­pare la seminar.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și