30 mai 2023
Chisinau
Social

Întărirea capacităţilor şi eficientizarea activităţii comitetelor sectoriale

Loading
Social Întărirea capacităţilor şi eficientizarea activităţii comitetelor sectoriale
Întărirea capacităţilor şi eficientizarea activităţii comitetelor sectoriale

comitet-sectorial

 

Membrii comitetelor sectoriale pentru dezvoltarea partene­riatului social la nivel de ramură în domeniul formării pro­fesionale au participat, recent, la un atelier de consolidare a capacităţilor, desfăşurat la Institutul Muncii din Chişinău. Acţiunea, iniţiată cu suport financiar şi expertiză internaţiona­le, se anunţă a fi cu bătaie lungă şi urmăreşte creşterea efici­enţei, dar şi numerică a acestor comitete.

 

Sindicatele sunt interesate ca sursele financiare alocate din bu­getul de stat pentru pregătirea profesională a tinerilor să fie uti­lizate eficient, în baza unor pro­grame performante, astfel încât, după absolvire, aceste persoane să fie competitive pe piaţa mun­cii, a apreciat în context Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Economia naţională are nevoie de muncitori calificaţi care să co­respundă cerinţelor pieţei muncii, iar comitetelor sectoriale le revine rolul de a face această conexiune în procesul de pregătire a cadre­lor.

În ţara noastră nu există însă comitete sectoriale în toate do­meniile economiei naţionale, ceea ce constituie o problemă majoră. Altă problemă importantă constă în faptul că, până acum, au fost elaborate doar aproximativ 30 de standarde ocupaţionale, în timp ce numărul acestora ar fi trebuit să fie deja mai mare de 100.

Sergiu Sainciuc a remarcat că, în prezent, sunt 

elaborate stan­darde ocupaţionale doar pentru învăţământul secundar profesio­nal.

 

Fără suport legal

 

Deşi activează de mult timp, comitetele sectoriale din ţara noastră nu dispun de suport legal şi nici nu beneficiază de susţinere deplină din partea Guvernului, a afirmat Pasqualino More, expert al Fundaţiei Europene de Forma­re. În acelaşi timp, este necesar ca acestora să le fie alocate resurse­le necesare, ca ele să poată activa la capacitate deplină.

„Noi ajutăm reprezentanţii co­mitetelor sectoriale să-şi dezvolte capacităţile, pentru a şti cum să-şi îndeplinească sarcinile, cum să evalueze necesităţile, cum să co­munice cu întreprinderile şi cum să motiveze lucrătorii să mun­cească în diferitele sectoare ale economiei”, a specificat Pasqua­lino More.

Comitetele sectoriale sunt un instrument vital pentru a apropia cererea şi oferta de pe piaţa forţei de muncă, pentru a perfecţiona sistemul de educaţie şi instruire, pentru a îmbunătăţi calificările necesare pe piaţa forţei de mun­că, a apreciat Ala Lipciu, coordo­natoare naţională a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Astfel, elaborarea unor stan­darde ocupaţionale bine integra­te în necesităţile patronilor şi ale pieţei muncii ar facilita nu doar obţinerea calificărilor necesare pentru economia naţională, dar şi o tranziţie mai uşoară a tineri­lor de la şcoală la primul loc de muncă.

În opinia lui Leonard Palii, pre­şedintele Comitetului sectorial din agricultură şi industria alimentară, în ţara noastră, cerinţele pie­ţei muncii legate de pregătirea cadrelor nu corespund în mare măsură ofertei sistemului de for­mare profesională.

Din toate experienţele studiate s-a ajuns la concluzia că cea mai indicată formulă de soluţionare a acestei probleme o constituie comitetele sectoriale, deoarece în activitatea lor participă reprezen­tanţi ai fiecăruia dintre partenerii sociali – sindicate, patronate şi ministere de branşă.

În prezent, în ţara noastră acti­vează şase comitete sectoriale cu experienţă diferită, iar influenţa lor în procesul de pregătire a ca­drelor este minoră, de aceea, este nevoie să fie discutată problema, susţine Leonard Palii.

În cadrul acestui atelier de lucru, participanţii au fost fami­liarizaţi cu experienţa Olandei în crearea şi funcţionarea comitete­lor sectoriale. Ei au fost antrenaţi în mai multe sesiuni de discuţii şi de elaborare a propunerilor lega­te de stabilirea formatului unui comitet sectorial şi a condiţiilor necesare pentru îndeplinirea atri­buţiilor sale.

De menţionat că în viitor vor mai fi organizate ateliere similare, inclusiv unul în luna octombrie a acestui an, iar scopul final este ca ţara noastră să dispună de comi­tete sectoriale funcţionale.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor