26 septembrie 2023
Chisinau
Social

Instruirea, un proces în permanentă perfecționare

Loading
Social Instruirea, un proces în permanentă perfecționare

Sindicatele din țară pun mare preț pe instruirea membrilor. În anul tre­cut, au fost instruiți 13.610 lideri și activiști sindicali, dintre care 694 la nivel internațional, 6.015 la nivel național și național-ramural și 6.901 persoane la nivelul structurilor sin­dicale teritoriale. Iar în procesul de instruire au fost implicați 280 de formatori și experți sindicali din țară și de peste hotare. Aceste date sta­tistice au fost făcute publice în ca­drul ședinței Consiliului Educațional al Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova, care a avut loc pe 19 iunie.

Dinu Malancea

„Procesul de formare în sindicate trebu­ie să fie într-o permanentă perfecționare. Omul neinformat este om neînarmat. Nu știe cum să-și apere drepturile. Acum, tre­cem printr-o perioadă în care lucrurile se schimbă foarte rapid și sindicaliștii trebu­ie să fie bine pregătiți.   Noi am promo­vat inițiativa ca formatorii să fie salariați. Iar pentru a nu-și pierde calificarea, for­matorii trebuie în permanență să fie antrenați în muncă”, a declarat Oleg Bud­za, președintele CNSM.

Făcând o analiză a tematicelor abor­date în cadrul instruirilor, Lilia Franț, șefa Departamentului organizare, educație și informare de la CNSM, a menționat că s-a pus accent pe subiecte precum obiecti­vele de dezvoltare durabilă, sănătatea și securitatea muncii, politicele de salarizare și rolul sindicatelor, promovarea eficienței sistemelor de protecție socială, negocie­rea contractelor colective de muncă, re­crutarea sindicală etc.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand