12 august 2022
Chisinau
Social

Inspecţia Muncii. Măsuri de diminuare a costurilor pentru tratamentul maladiilor asociate cu fumatul

Loading
Social Inspecţia Muncii. Măsuri de diminuare a costurilor pentru tratamentul maladiilor asociate cu fumatul
Inspecţia Muncii. Măsuri de diminuare a costurilor pentru tratamentul maladiilor asociate cu fumatul
webmd.com

O serie de modificări ale legislației în vigoare elabo­rate şi aprobate recent de Guvern au drept scop prin­cipal diminuarea costurilor pentru tratamentul mala­diilor asociate cu fumatul, în condiţiile în care aceste cheltuieli depășesc venitu­rile statului de la comercia­lizarea produselor ce conțin tutun.

 

Elena CARCHILAN

șefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 

Astfel, printr-un proiect de mo­dificare a unor hotărâri, Guvernul a operat unele amendamente la mai multe norme, inclusiv Regu­lamentul sanitar privind ingredi­entele din produsele din tutun, Regulamentul sanitar privind no­tificarea şi raportarea informaţi­ei despre produsele din tutun şi produsele conexe, Regulamentul sanitar privind comercializarea tutunului nefermentat şi a tutu­nului fermentat, a produselor din tutun şi produselor conexe.

Prin aceasta se urmărește re­alizarea prevederilor mai multor legi, printre care: Legea nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 pri­vind controlul tutunului și Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice în domeniul controlului tutunului, cu modifi­cările ulterioare.

Drept urmare, Regulamentul sanitar privind ingredientele cu produse din tutun a fost comple­tat cu prevederi ce interzic utiliza­rea unor ingrediente și substanțe periculoase la fabricarea produ­selor conexe și la plasarea aces­tora pe piață.

În Regulamentul sanitar pri­vind notificarea şi raportarea in­formaţiei despre produsele din tutun şi produsele conexe a fost inclusă modificarea „tutun încăl­zit”, „țigaretă cu filtru”, „țigaretă fără filtru”, „ţigară de foi (cigaril­los)”.

 

Produsele de tutun, strict notificate

A fost suplimentată lista in-formațiilor necesare pentru noti­ficarea produsului nou din tutun sau a produsului conex înainte de plasarea pe piață. De aseme­nea, a fost inclusă obligativitatea Agenției Naționale pentru Sănă­tate Publică (ANSP) de a confirma recepționarea informațiilor pre­zentate de către agenții econo­mici pentru notificare.

Au fost modificate reglemen­tările privind prezentarea de către agenții economici care produc sau importă produse din tutun sau produse conexe a informațiilor ce se referă la activitatea din anul precedent.

În Regulamentul sanitar pri­vind comercializarea tutunului nefermentat şi a tutunului fer­mentat, a produselor din tutun şi produselor conexe au fost opera­te modificări:

  • extinderea interdicțiilor pri­vind comercializarea unor pro­duse din tutun și a produselor conexe;
  • extinderea interdicțiilor de expunere vizibilă a produselor din tutun, inclusiv a țigaretelor cu fil­tru, țigaretelor fără filtru, țigărilor de foi (cigarillos), a produselor conexe și dispozitivelor și a ac­cesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;
  • reglementări privind atribu­irea responsabilității pentru cal­cularea distanței de amplasare de către autoritățile publice locale a unităților respective;
  • asigurarea de către producă­tori, importatori și agenții econo­mici a lipsei accesului minorilor la produse din tutun și la produse conexe, inclusiv țigarete electro­nice și flacoanele de reumplere a acestora;
  • interzicerea utilizării mărcilor comerciale sau/și a elementelor de brand ale produselor din tutun și ale produselor conexe în scopul promovării, directe sau indirecte, a acestora;
  • modificarea prevederilor pct. 151-153 privind interdicțiile oricăror forme de publicitate în favoarea produselor din tutun și a produselor conexe, furnizarea către consumatori a informațiilor referitoare la substanțele toxice, menținerea sistemului de colec­tare a informațiilor cu privire la suspiciunile de efecte adverse asupra sănătății umane.

Potrivit specialiștilor de la Gu­vern, costurile de implementare a modificărilor și completărilor operate, combaterea fumatului și renunțarea la fumat vor contribui la diminuarea cu 1-1,5 la sută anu­al a costurilor pentru tratamentul, în același interval de timp, al ma­ladiilor asociate cu fumatul.

RM se plasează printre ţările cu cea mai mare prevalență a fumă­torilor, 43,5% în cazul bărbaților. Aceasta este principala cauză a deceselor premature la bărbați și a creșterii numărului de ani de viață cu dizabilități. În consecință, se estimează că din cele 37200 de decese înregistrate în 2018, peste 5200 sau aproximativ 14% au fost din cauza bolilor provocate de consumul de tutun.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor