7 martie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Inspecţia muncii. Consultaţii şi instruiri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Inspecţia muncii. Consultaţii şi instruiri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Inspecţia muncii. Consultaţii şi instruiri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
cvmi.ro

Activitatea desfăşurată de Inspectoratul Muncii al Sin­dicatelor (IMS) în 2019 a fost orientată spre realiza­rea obiectivelor ce decurg din Strategia Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) pentru anii 2017-2022:

  Inspecţia muncii. Consultaţii şi instruiri în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Elena CARCHILAN

șefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 
  • implicarea activă în procesul de armonizare a cadrului nor­mativ al securităţii şi sănătăţii în muncă şi adaptarea în perma­nenţă a legislaţiei în domeniu la schimbările impuse de standar­dele europene;
  • îmbunătățirea și moderni­zarea activităților de inspecție a condițiilor de muncă la locurile de muncă;
  • promovarea activităților de evaluare a riscurilor profesionale la locul de muncă la unități;
  • implementarea metodelor moderne de măsurări instrumen­tale a condițiilor de muncă.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și