16 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Inspecția muncii. Acțiunile prevăzute de lege pentru prevenirea riscurilor termice, determinate de starea caniculară

Loading
Cetăţeanul şi legea Inspecția muncii. Acțiunile prevăzute de lege pentru prevenirea riscurilor termice, determinate de starea caniculară
Inspecția muncii. Acțiunile prevăzute de lege pentru prevenirea riscurilor termice, determinate de starea caniculară
moldova.md

Pe lângă măsurile legate de prevenirea și controlul răspân­dirii infecției COVID-19, legea prevede și realizarea unui șir de acțiuni în vederea asigură­rii riscurilor termice, determi­nate de starea caniculară.

 

Elena CARCHILAN

șefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 

Astfel, art. 10 din Legea securi­tăţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008 stipulează că angajatorul este obligat să ia mă­surile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscuri­lor profesionale.

Starea caniculară generează o serie de riscuri termice precum: șocul termic, insolația, deshidra­tarea, arsuri solare și altele, care pot avea consecințe grave asupra persoanelor expuse.

Pentru prevenirea riscurilor termice determinate de starea caniculară, se impune realizarea diferitelor acțiuni.

Printre acestea se înscrie revi­zuirea și modificarea regimului de muncă, ce presupune:

  • reducerea intensității și a rit­mului activităților fizice;
  • asigurarea ventilației la locu­rile de muncă;
  • alternarea efortului dinamic cu cel static;
  • reducerea duratei timpu­lui de muncă a lucrătorului care desfășoară activitate sub acțiunea directă a razelor solare;
  • organizarea pauzelor de re­creare, alternarea perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite;
  • activități de adaptare a con-dițiilor de muncă la un mediu fa­vorabil în orele de maximă tem­peratură.

În această perioadă, pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la riscurile ter­mice, este necesară dotarea aces­tora cu: echipament de protecție adecvat (protejarea capului, a corpului); apă potabilă, de la doi la patru litri pentru fiecare per­soană pe durata unui schimb de muncă. Totodată, salariații trebu­ie să dispună de acces la spații umbrite sau încăperi cu tempe­raturi confortabile pentru resta­bilirea balanței termice; trusă me­dicală cu medicamente; asistență medicală după caz; mijloace de comunicație.

Persoanelor afectate de cani­culă trebuie să li se asigure atât primul ajutor, cât și transportul la cea mai apropiată instituție sanitară. Totodată, cei care au afecțiuni din cauza cărora n-au voie să lucreze la temperaturi ex­treme trebuie să fie transferați la alte locuri de muncă sau să li se reducă regimul de activitate.

Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții, de comun acord cu reprezentanții salariaților, sunt în drept să decidă reducerea pro­gramului de lucru în perioada ca­niculară.

Potrivit Normelor pentru ela­borarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii nr. 40 din 16.08.2001, la locurile de muncă unde temperatura aerului depă­şeşte constant 30°C, se va asigu­ra apă carbogazoasă salină (1g NaCl/1000ml) sau minerală, în cantitate de 2-4 litri de persoană pe schimb, distribuită la tempera­tura de 16:18°C.

Totodată, în contextul relaxării măsurilor de restricție, aprobate de Comisia Națională Extraordi­nară de Sănătate Publică, Minis­terul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor In­terne, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publi­că își vor intensifica acțiunile de prevenire și control al răspândirii infecției COVID-19 pe teritoriul țării. Această colaborare intersec­torială are drept scop sensibiliza­rea și informarea repetată privind regulile și măsurile ce trebuie res­pectate.

Printre măsurile permise se numără:

  • desfășurarea activității de comerț în cadrul piețelor comer­ciale de pe întreg teritoriul țării, cu respectarea măsurilor de pre­venire a infecției COVID-19;
  • comercializarea produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie, panificație și alte produse alimentare cu vân­zare la ghișeu;
  • organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu parti­ciparea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respecta-rea măsurilor de sănătate publi­că și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a eve­nimentului, după model (nume, prenume, IDNP, număr de te­lefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în raza instituțiilor pu­blice, de învățământ, spitalelor sau a altor locuri cu risc sporit de infecție;

Autoritățile statale precizea­ză că vor monitoriza respectarea acestor măsuri, menite să prote­jeze viața și sănătatea cetățenilor, iar cei care nu se vor conforma, punând în pericol sănătatea pu­blică, vor fi sancționați conform legislației în vigoare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor