25 iulie 2024
Chisinau
Social

Inspecția Financiară va verifica cât de corect au fost cheltuiți banii pentru Recensământul din 2014

Loading
Social Inspecția Financiară va verifica cât de corect au fost cheltuiți banii pentru Recensământul din 2014
Inspecția Financiară va verifica cât de corect au fost cheltuiți banii pentru Recensământul din 2014
recensamint-2014

Foto: flux.md

 

Prim-ministrul Pavel Filip a avut, pe 22 martie, o întrevedere cu re­prezentanţii instituţiilor statului, ai partenerilor de dezvoltare, între care Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Biroul de Cooperare al Elveției, precum și ai societății civile. Aceștia din urmă au venit cu un apel către Guvern în vederea finalizării prelucrării și publicării rezultatelor Recensământului populaţiei şi al lo­cuinţelor din Republica Moldova din 2014, informează Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Executivului.

 

În cadrul întrevederii, Biroul Naţional de Statistică (BNS) a prezentat informaţii pri­vind stadiul actual al rezultatelor recensă­mântului, carenţele depistate la această eta­pă şi măsurile ce urmează să fie întreprinse pentru finalizarea prelucrării datelor recen­sământului. Potrivit datelor Ministerului Finanţelor, prima etapă a Recensământului din 2014 a costat 78,6 milioane de lei. Tot­odată, pentru procedurile de prelucrare a datelor colectate, mai sunt necesare încă opt milioane de lei, în scopul remunerării per­sonalului angajat în acest scop. Acești bani vor fi prevăzuți în proiectul Legii bugetului pentru 2016.

Prim-ministrul a menţionat că procesele legate de realizarea recensământului au fost tergiversate în mod inadmisibil. Şeful Exe­cutivului a cerut desfăşurarea unei anchete interne la BNS pentru a identifica motivele prelungirii nejustificate a acestui proces și tragerea la răspundere a persoanelor vino­vate. În acelaşi timp, Inspecţia Financiară urmează să evalueze corectitudinea cheltu­ielilor făcute pentru desfășurarea recensă­mântului. Premierul a mai solicitat identi­ficarea unui mecanism pentru verificarea veridicității datelor colectate în cadrul aces­tui exercițiu.

Pavel Filip a dispus convocarea, în cel mai scurt timp, a Comisiei naţionale pentru recensământul populației și al locuințelor din 2014, publicarea planului calendaristic al acţiunilor de prelucrare a informaţiei ob­ţinute, dar şi asigurarea unei comunicări efi­ciente cu publicul în domeniul respectiv.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand