24 iulie 2024
Chisinau
Economie

Indexarea pensiilor, o păcăleală de 1 aprilie a celor neajutoraţi?

Loading
Economie Indexarea pensiilor, o păcăleală de 1 aprilie a celor neajutoraţi?
Indexarea pensiilor, o păcăleală de 1 aprilie a celor neajutoraţi?
pensionari

Foto: vocea.md

Guvernul a decis să indexeze în proporţie de 7,95% toate tipurile de pen­sii, la 1 aprilie. Urmare a acestei măsuri, 507.456 de persoane în etate din ţară vor primi de la începutul lunii viitoare pensie pentru limita de vârstă în mărime medie de 1203,35 lei, faţă de 1114,3 lei, cât se plăteşte în prezent. Adică, se prevede o majorare de 88,62 lei.

 

Tot din această dată, va creşte cu 57,5 lei cuantumul pensiei minime, adică a pensi­ei pentru limită de vârstă a lucrătorilor din agricultură, care se va ridica la 767,22 lei, precum şi a celorlalţi beneficiari de pensii pentru limită de vârstă cu 94,5 lei, care va fi de 861,80 lei. La fel, persoanele cu deza­bilităţi urmează să beneficieze de anumite majorări ale pensiilor ca urmare a indexării acestora de la 1 aprilie. Astfel, pensia de in­validitate de gradul I va fi majorată cu 46,05 lei şi va constitui 613,10 lei, cea de gradul II, cu 44,6 lei, ridicându-se la suma de 592,04 lei, iar pensia de invaliditate de gradul III, cu 30,34 lei, fiind stabilită în mărime 416,89 lei.

 

Cine compensează deprecierea valutei naţionale?

 

Indexarea pensiilor se face anual conform prevederilor Legii privind pensiile de asigu­rări sociale de stat şi are drept scop de a com­pensa cheltuielile pe care le suportă benefici­arii de pensii ca urmare a creşterii preţurilor. De ce anume s-a stabilit indicele indexării în proporţie de 7,95%? Deoarece legea prevede ca acesta să reprezinte media dintre creşte­rea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent. În condiţiile în care, anul trecut, salariul mediu lunar brut pe ţară a crescut cu 10,8%, iar preţurile s-au mărit cu 5,1%, a rezultat o cifră medie de 7,95%.

Deci, la prima vedere, statul s-a arătat onorabil cu pensionarii. Le-a mărit pensiile în măsura în care acestea au fost afectate de inflaţie. Dar, în realitate, valoarea pensiilor va rămâne intactă? Puterea de cumpărare a oamenilor în etate, a persoanelor cu dizabi­lităţi se va menţine ca şi acum un an? Ca­tegoric, nu. Deoarece nu se ia în calcul şi impactul devalorizării monedei naţionale. Iar deprecierea leului a lovit, în primul rând, pensionarii, persoanele cu dizabilităţi.

 

Tot mai jos sub minimul de existenţă

 

În genere, dacă tratăm actul indexării de anul acesta din perspectiva evoluţiei cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu principala monedă de referinţă, dolarul SUA, rezultă că pensiile nu că nu vor creşte şi nici măcar nu se vor menţine la valoarea de acum un an, ci, dimpotrivă, se vor micşo­ra. Este adevărat, urmare a indexării, pensia medie pentru limita de vârstă va creşte cu 7,95%. Însă deprecierea monedei noastre în raport cu dolarul american, iar tot ce se adu­ce în ţară, curent electric, gaze, medicamen­te se calculează anume în această valută, a constituit faţă de acum un an, când s-a făcut indexarea precedentă, aproape 40 la sută. Astfel încât o simplă operaţie aritmetică ara­tă că valoarea reală a pensiei medii pentru limita de vârstă s-a diminuat într-un an de zile cu peste 23%. De exemplu, la 1 aprilie anul trecut, aceasta făcea cât 82,85 dolari, la cursul de schimb de atunci, pe când, după indexarea de anul acesta, de abia se va men­ţine la nivelul de aproape 60 de dolari. Drept urmare, mărimea medie a pensiei pentru li­mita de vârstă va scădea faţă de minimul de existenţă stabilit pentru persoanele în etate, care, potrivit ultimelor date ale BNS, consti­tuie 1390,9 lei de persoană. Dacă, la mijlocul anului trecut, pensia medie pe ţară reprezen­ta 83,4% din mărimea minimului de exis­tenţă, acum, valoarea acesteia, ca urmare a prăbușirii leului, a scăzut dramatic.

 

Trebuie schimbată formula indexării

 

Relevanţa indexării se dovedeşte a fi mi­noră mai ales din perspectiva pensiei pentru limită de vârstă a lucrătorilor din agricultu­ră, care urmează a fi majorată de la 1 aprilie cu doar 57,5 lei, precum şi a pensiilor de in­validitate, după o creştere medie de aproape 40 de lei, adică în jumătate faţă de indice­le de majorare a pensiilor pentru limită de vârstă.

Indexarea pensiilor de la 1 aprilie creea­ză aparenţele unei compensări cauzate de inflaţie, însă această măsură a Guvernului nu salvează de la devalorizare veniturile a sutelor de mii de persoane în etate, cu diza­bilităţi, ale căror nivel de trai depinde de bunăvoinţa statului. Astfel încât indexarea pensiilor în formula de azi nu are decât sem­nificaţie simbolică.

Pentru o compensare reală a devaloriză­rii tuturor tipurilor de pensii din ţară, este nevoie de o nouă metodologie de calculare a coeficientului de indexare, care să ia în cal­cul şi evoluţia cursului de schimb al mone­dei naţionale.

Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confede­raţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, precizează că avem o Lege privind indexarea veniturilor băneşti ale populaţiei, adoptată încă la 24.12.1991, care prevede recuperarea deplină sau parţială a veniturilor băneşti ale populaţiei, inclusiv a pensiilor, însă, din păcate, aceasta nu funcţionează. Dum­nealui crede că indexarea pensiilor trebuie să aibă loc cel puţin de două ori pe an, nu doar la 1 aprilie. O dată la începutul anului, iar a doua, pe parcursul semestrului II. Or, explică el, în timpul anului, mai ales cum a fost cel precedent, se produc oscilaţii mari ale cursului de schimb al monedei naţiona­le, care afectează în mod simţitor pensiile, unica sursă de venit a persoanelor în etate, a celor cu dizabilităţi.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand