22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Indemnizaţie de maximum şase salarii medii lunare. Concediere în legătură cu transferul la o altă unitate

Loading
Cetăţeanul şi legea Indemnizaţie de maximum şase salarii medii lunare. Concediere în legătură cu transferul la o altă unitate

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

trm.md

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Indemnizaţie de maximum şase salarii medii lunare

 

Am fost preavizat despre concediere pe motivul reducerii funcţiei înainte de punere în aplicare a Legii nr. 157 din 20.07.2017, adică până la 20.07.2017. Cum va fi calculată indemnizaţia de eliberare din serviciu?

 Valeriu Nogai, Chişinău

 

Potrivit modificărilor efectuate la lit. a), alin. (1) al art.186 din Co­dul muncii prin Legea nr. 157 din 20.07.2017 pentru modificarea şi completarea Codului muncii (intrată în vigoare la 18.08.2017), sa­lariaţii concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate, pentru prima lună beneficiază de plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mări­mea însumată a unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an complet lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mare decât şase salarii medii lunare şi nu mai mică decât un salariu mediu lunar.

Cu alte cuvinte, prin modificarea în cauză a fost stabilită mărimea maximă a indemnizaţiei de eliberare (cel mult şase salarii medii lu­nare).

Prin urmare, indemnizaţia de eliberare în mărimea limitată, de şase salarii medii lunare, este acordată salariaţilor concediaţi pe motivul reducerii numărului sau a statelor de personal (art. 86, alin. (1), lit. c) din Codul muncii), după punerea în aplicare a legii sus-menţionate, adică începând cu 18.08.2017.

În această ordine de idei, în cazul în care dumneavoastră aţi fost doar preavizat, nu şi concediat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 157 din 20.07.2017 pentru modificarea şi completarea Codului muncii, indemnizaţia de eliberare va fi calculată în conformitate cu art. 186 din Codul muncii modificat, adică în mărimea limitată, care nu poate depăşi şase salarii medii lunare.

 

Concediere în legătură cu transferul la o altă unitate

 

Am fost angajat prin transfer la o muncă permanentă la o altă unitate. Însă, de la locul de muncă precedent,  am fost concediat în temeiul art. 74 alin. (1) din Codul muncii. Doresc să aflu dacă acest articol din Codul muncii poate servi, în cazul meu, drept temei pentru concediere?

Anatol Mălai, Chișinău

 

Drept temei de concediere, adică desfacerea din inițiativa anga­jatorului a contractului individual de muncă pot servi doar motivele indicate în art. 86 alin. (1) din Codul muncii. Concedierea salariaților pe motivul sau în legătură cu transferarea lor la o altă unitate este specificată la lit. u), alin.(1) al acestui articol din Codul muncii. Or, art. 74 din Codul muncii nu poate în nici un caz servi drept temei de desfacere a contractului individual de muncă.

Obiectul reglementărilor legale ale alin. (1) al art. 74 din Codul muncii vizează două aspecte juridice. Primul dispune că transfera­rea salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi uni­tăţi poate avea loc doar cu modificarea contractului individual de muncă printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care este ane­xat la contract şi este parte integrantă a acestuia (conform art. 68 din Codul muncii).

În al doilea rând, angajarea prin transfer la o muncă permanentă la o altă unitate ori transferarea într-o altă localitate împreună cu unitatea este permisă numai cu acordul scris al părţilor.

Prin urmare, în cazul dumneavoastră, drept temei pentru conce­diere în legătură cu transferarea la o altă unitate poate servi numai art. 86 alin.(1) lit. u) din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand