16 septembrie 2021
Chisinau
Economie

În anul curent, la bugetul de stat s-au acumulat 22,5 miliarde de lei

Loading
Economie În anul curent, la bugetul de stat s-au acumulat 22,5 miliarde de lei
În anul curent, la bugetul de stat s-au acumulat 22,5 miliarde de lei
agora.md

Potrivit unui comunicat dat publicității de Ministerul Finanțelor, în primele patru luni ale anului curent, la bu­getul public național au fost acumulate venituri în valoa­re de 22,5 miliarde de lei, fiind în creștere cu 3,6 mi­liarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile bugetului de stat în primele patru luni ale anului 2021 au constituit 14 miliarde de lei. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea s-au majorat cu 2,6 miliarde de lei. Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au constituit 6,4 miliarde de lei, cu 1,2 miliarde de lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2020, iar veniturile administra­re de către Serviciul Vamal au constituit 8 miliarde de lei, fiind în creștere cu 1,4 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit ministerului de resort, cheltuielile au constituit 24,7 mi­liarde de lei, care, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, sunt mai mari cu 3,3 miliarde de lei. Executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit de 2,2 miliarde de lei, iar solduri­le mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale buge­tului public național au constituit 7,8 miliarde de lei.

În același timp, cheltuielile bu­getului de stat au fost executate în valoare de 16 miliarde de lei, mai mult cu 2,2 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Executarea bu­getului de stat s-a încheiat cu un deficit de 2,9 miliarde de lei. Sol­durile mijloacelor bănești în con­turile bugetului de stat au consti­tuit 4,7 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor a anunţat că a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru perioada ianua­rie – aprilie a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral.

„Potrivit Legii finanțelor pu­blice și responsabilității bugetar-fiscale, prioritară este onorarea obligațiilor de deservire a da­toriei de stat externă și internă, precum și achitarea salariilor, a pensiilor și prestațiilor sociale. Reiterăm că nu există riscuri de neexecutare a cheltuielilor apro­bate în buget, dat fiind că asi­gurăm în permanență un mana­gement prudent al lichidităților. Totodată, gestionarea eficientă a finanțelor publice va contribui la realizarea obiectivului primor­dial de depășire a crizei pande­mice și, respectiv, de relansare a economiei naționale”, se mai menționează în comunicatul Mi­nisterului Finanțelor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și