24 mai 2022
Chisinau
Social

Igor Zubcu: „Tot începutul e anevoios, dar am avut două luni productive pentru mișcarea sindicală”

Loading
Social Igor Zubcu: „Tot începutul e anevoios, dar am avut două luni productive pentru mișcarea sindicală”
Igor Zubcu: „Tot începutul e anevoios, dar am avut două luni productive pentru mișcarea sindicală”
Vocea poporului

– Dle Igor Zubcu, în această pagină de ziar am publi­cat o informație de la întru­nirea conducerii CNSM cu reprezentanții sindicali în te­ritoriu la care ați participat și dvs. Ce reprezintă această verigă pentru sindicate?

– Am vrut să ne întâlnim fizic cu fiecare dintre ei, dar, având în vedere trendul negativ în regiune la capitolul Covid-19, inclusiv în Republica Moldova, și pericolul pe care îl prezintă acest virus pentru sănătatea tuturor, ne-am propus ca această masă rotundă să fie în regim online. În primul rând, vreau să le mulțumesc reprezentanților CNSM în teritoriu pentru susținere. Sunt o verigă puternică pentru mișcarea sindicală. Ne-a intere­sat să auzim propunerile, proble­mele cu care se confruntă membrii de sindicat în teritoriu. Prioritatea nr. 1 pe care o avem în față e or­ganizarea Congresului IV al CNSM. Este evenimentul la care trebuie să venim cu noi abordări din punct de vedere al strategiei mișcării sindicale de mai departe. Deoa­rece la nivel mondial, regional și la nivel de țară, perioada pande­mică a schimbat cursul normal al vieții și noi trebuie să venim cu abordări noi referitor la con­struirea unei noi lumi, a unei noi mișcări sindicale după pandemie. Regulile pe piața muncii se vor schimba, iar noi, în calita­te de reprezentanți ai lucrători­lor, suntem obligați să fim vigilenți ca nicidecum să nu admitem di­minuarea drepturilor în domeniul muncii, mai ales diminuarea drep­turilor sindicale.

– Ați informat publicul despre acțiunile pe care ați reușit să le întreprindeți în susținerea membrilor de sindicat. După părerea noastră, ați avut un program destul de încărcat, cu multe realizări… Care sunt cele mai importante?

– Vreau să încep cu ziua de 5 decembrie, când am organizat oconferință de presă, urmată de o acțiune sindicală în fața Par­lamentului în scopul susținerii dreptului lucrătorilor din sectorul bugetar la premiul anual. Am avut întâlniri, împreună cu președinții federațiilor care reprezintă salariații din sectorul bugetar, cu președinții și membrii a două comisii parla­mentare. Cunoașteți că am reușit să apărăm acest drept al bugeta­rilor la premiul unic anual. Am mai avut întâlniri, împreună cu dl Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, cu reprezentanții patronatelor, re-ușind să trasăm un șir de priorități comune pentru ambele structuri, CNSM și Confederația Națională a Patronatului. Una dintre ele a fost negocierea cuantumului minim ga­rantat în sectorul real.

Totodată, am avut o întâlni­re cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, dl Marcel Spatari. Am dis­cutat chestiuni ce țin de aspecte­le social-economice, drepturile și garanțiile de muncă ale lucrători­lor, inclusiv poziția comună asupra cuantumului minim garantat în sec­torul real. De asemenea, împreună cu patronatele și cu reprezentanții Guvernului am avut o întâlnire în cadrul biroului executiv al Comi­siei naționale pentru consultări și negocieri colective, unde am stabi­lit întruniri ritmice și în conformi­tate cu prevederile legale în cadrul Comisiei naționale pentru consul­tări și negocieri colective, ca, în sfârșit, ședințele acestei comisii să fie în conformitate cu prevederi­le legale, adică să ne întrunim cel puțin o dată în lună.

Am găsit un numitor comun cu partenerii sociali ca să fie stabilit, de la 1 februarie 2022, cuantumul minim garantat în sectorul real la nivelul de 3500 de lei, ceea ce re­prezintă o creștere de peste 19%.

– Da, dar până la urmă Par­lamentul adoptă legi și acte normative care sunt obligato­rii pentru toată lumea…

– Desigur. În context, am avut o întâlnire cu președintele Parlamen­tului, dl Igor Grosu. În cadrul acestui dialog am abordat mai multe ches­tiuni, cea mai importantă fiind cea despre neadmiterea creșterii presi­unii asupra salariilor și a veniturilor lucrătorilor în legătură cu creșterea prețurilor la resursele energeti­ce. Dumnealui ne-a dat asigu­rări că va fi minimalizat impactul creșterii prețurilor asupra lucrăto­rilor membri de sindicat. Am avut o discuție foarte sinceră referitor la consolidarea dialogului social. Am solicitat o întrunire bilatera­lă a conducerii Comitetului Confe­deral al CNSM cu conducerea Par­lamentului. Am discutat și proble­ma că este nevoie ca salariul minim în Republica Moldova să crească astfel încât să constituie 50-60% din salariul mediu. Acest lucru este susținut inclusiv de ministrul Muncii și Protecției Sociale. Ne propunem să obținem o creștere eșalonată a salariului minim ca în cinci ani să ajungem la cota de cel puțin 50%.

Am accentuat îndeosebi că este nevoie să consolidăm dialogul și cu Guvernul Republicii Moldova ca pe viitor să semnăm câteva convenții colective între partenerii sociali la nivel național, deoarece este strin­gent să fie stabilite sporuri pentru muncă în condiții nocive. Avem pe masa de discuții posibilitatea de semnare a unui proiect, a unei convenții colective de nivel național cu privire la evidența globală a tim­pului de muncă. Totodată, ne pro­punem să semnăm o convenție la nivel național între Guvern, Patro­nate și Sindicate cu privire la dez­voltarea parteneriatului social.

Acestea sunt doar o parte din acțiunile pe care le-am realizat, îm­preună cu echipa de conducere a CNSM, în perioada recentă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor